1 2 3 4 5 6 9

Tweede Paasdag struinen over eerste Wâldpykpaad Paviljoen MeM in Buitenpost

Geplaatst op donderdag 14 april 2022
Kom op maandag 18 april, Tweede Paasdag, struinen over het eerste Wâldpykpaad bij Paviljoen MeM, Egypte 16A in Buitenpost. Vanaf 14:00 uur zal Willem Wâldpyk van Omrop Fryslân het paad officieel en, zoals een oprechte wâldpyk, op geheel eigenwijze verkennen....

Honden aan de lijn voor weidevogels

Geplaatst op dinsdag 05 april 2022
Helpt u ons mee om de weidevogels in alle rust te laten broeden? Onze beheerders en vrijwilligers zijn druk bezig om het weidevogelseizoen succesvol te laten verlopen. Ze rijden ruige mest uit, houden rekening met de weidevogels wanneer ze gaan...

Cursus Gastheer (m/v) Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden afgesloten

Geplaatst op dinsdag 22 maart 2022
De kersverse Gastheren en -vrouwen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden presenteerden maandag 22 maart jl. in De IJsherberg mooie ideeën waarmee ze hun gasten het landschap willen laten beleven. Van een camperroute met een Fryske Wâlden menu, een heuse Strûnersklup...

Steun uit bedrijfsleven voor Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 18 maart 2022
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is prachtig met zijn elzensingels, houtwallen en weidevogelgebieden. Bedrijven uit de regio kunnen helpen dit landschap mooi te houden. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is hiervoor een campagne gestart met de titel ‘Wat moai!’....

Simulatietool voor inpassen eco-regelingen en nieuw ANLb

Geplaatst op donderdag 17 maart 2022
Op 15 maart is er door RVO een webinar uitgezonden over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de eco-regelingen en de gevolgen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Uit de Webinar kwam naar voren dat de eco-regelingen en het ANLb elkaar...

Beheerregisseur Henk Oud in Omrop Fryslân over ruige mest

Geplaatst op donderdag 10 maart 2022
Woensdagochtend was het eindelijk zover. Na een natte periode kon de ruige mest uitgereden worden aan de Wynserdyk in Oentsjerk. Omrop Fryslân ging langs bij onze beheerregisseur Henk Oud, waar er op het land van NFW-lid Henk de Vries door...

Bijeenkomst schouwcommissie

Geplaatst op woensdag 09 maart 2022
Deze week hadden we een bijeenkomst met onze schouwcommissie bij NFW-lid Folkert Algra. We hebben samen teruggeblikt op het beheerjaar 2021 en ervaringen uitgewisseld: wat is er geschouwd, wat waren veel voorkomende afwijkingen, waar liepen schouwers tegenaan? Ook gingen we...

Aanvalsplan Grutto

Geplaatst op donderdag 03 maart 2022
Sinds het najaar van 2021 is vereniging Noardlike Fryske Wâlden bezig met het Aanvalsplan Grutto in het gebied rondom Kollum. De aanpak en invulling van het Aanvalsplan wordt in 3 onderdelen opgesplitst: Verzwaren en uitbreiden ANLb-weidevogelbeheer; Opstarten gebiedsproces Beantwoorden van...

Rapportage akkerbeheer 2021

Geplaatst op donderdag 03 maart 2022
Sinds 2019 voert een aantal NFW-leden akkerbeheer uit. In 2021 is er voor het eerst een telling van de akkervogels uitgevoerd. Het was een zeer koud voorjaar, na 2013 het koudste voorjaar sinds het begin van de metingen van het...

Vervolg Koeien en Kruiden

Geplaatst op woensdag 02 maart 2022
Het project Koeien en Kruiden is in 2021 afgerond. In het project Koeien en Kruiden is veel ervaring opgedaan met de aanleg van kruidenrijk grasland en de effecten van het kruidenrijke grasland op biodiversiteit. Ondanks de nieuwe inzichten vanuit dit...

Deelnemer gezocht: Project de Natuur Inclusieve Kringloopstal

Geplaatst op dinsdag 01 maart 2022
NFW zoekt in samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein naar een melkveehouder die in een vereniging van melkveehouders, kennisinstellingen en enkele relevante aanbieders van producten en diensten, stoppen wil met drijfmest en wil omschakelen naar natuurinclusieve circulaire productie. In het project starten we...

Verrijk het verblijf van jouw gasten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 31 januari 2022
Maandag 7 februari a.s. start de cursus Gastheer (m/v) van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Ben jij toeristisch ondernemer in de omgeving van Noardlike Fryske Wâlden en wil jij jouw gasten vertellen wat hier allemaal te zien en beleven is?...

Leden vereniging Noardlike Fryske Wâlden planten fruitbomen in Achtkarspelen

Geplaatst op maandag 24 januari 2022
Oude fruitrassen horen bij het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden en hebben een hoge kwaliteit. Daarnaast dragen ze bij aan de biodiversiteit. Om meer fruitbomen in het gebied te krijgen, organiseerde de afdeling Achtkarspelen van de vereniging Noardlike Fryske...

NFW dient zienswijze op concept S-MER (Strategisch Milieueffectrapport) en samenvatting NSP (Nationaal Strategisch Plan)

Geplaatst op vrijdag 21 januari 2022
Op donderdag 20 januari is er vanuit Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een zienswijze verzonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmateam GLB NSP. In de zienswijze is gereageerd op het milieueffectrapport en de samenvatting van het Nationaal Strategisch...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 23 december 2021
Vol verwachting klopt ons NFW-hart. Het Nationaal Strategisch Plan over het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is gepubliceerd en het Coalitie Akkoord is gepresenteerd. Beide documenten zijn toegelicht en besproken op onze themavond op 16 december. Heel actueel, maar er is...

Terugblik thema-avond 16 december

Geplaatst op vrijdag 17 december 2021
Donderdag 16 december vond onze thema-avond over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de Eco-regelingen binnen het Nationaal Strategisch Plan plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd de bijeenkomst in digitale vorm uitgevoerd. Er was veel belangstelling, ruim 100 digitaal aanwezigen luisterden...

Nieuw inzicht in wat digestaat met bodemleven doet

Geplaatst op donderdag 16 december 2021
Op 8 december heeft een webinar plaatsgevonden over mono-mestvergisting. Met name over het effect van digestaat op bodemleven, maar ook over de rol die mestvergisting in de energietransitie kan spelen. Het webinar is terug te kijken de pagina Meer uit...

Ode aan het Landschap en 20 jaar vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 02 december 2021
Met het in beeld brengen van een aantal leden, bracht de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in 2021 een Ode aan het landschap. Deze reeks leverde mooie verhalen op over hoe de boeren het coulisselandschap en de weidevogelgebieden tussen Dokkum en...

Terugblik digitale Algemene Ledenvergadering 25 november

Geplaatst op maandag 29 november 2021
Donderdag 25 november vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd de bijeenkomst deze keer weer in digitale vorm uitgevoerd. We vinden het jammer dat we elkaar daardoor niet fysiek konden treffen, maar het is mooi dat het op...

Hoe is het de gekraagde roodstaart in 2021 vergaan in de NFW?

Geplaatst op donderdag 04 november 2021
De gekraagde roodstaarten die in de Noardlike Fryske Wâlden broeden, overwinteren in de Sahel, in Mali en Burkina Fasso net ten zuiden van de Sahara.  In het noordelijk deel van dit overwinteringsgebied in Mali, had het in onze (Europese) winter...
1 2 3 4 5 6 9
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie