1 4 5 6 7 8 9

Het nieuwe ANLb komt eraan

Geplaatst op donderdag 01 juli 2021
De huidige contractperiode van ANLb heeft een looptijd van 2016-2021.  Dat betekent dat de overeenkomsten met onze ANLb-beheerders eindigen op 31-12-2021. Een besluit van de overheid zorgt ervoor dat er nu nog geen nieuwe contractperiode van zes jaar kan volgen...

Campagne laat zien hoe mooi de Noardlike Fryske Wâlden zijn

Geplaatst op maandag 28 juni 2021
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Niet alle inwoners en bezoekers weten dat het coulisselandschap uniek is in Europa en dat hier veel bijzondere planten en dieren groeien en leven. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wijst...

Inspraak methode Blijvend Grasland (koolstofcredits)

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021
Onder de vlag van de Nationale Koolstofmarkt is de methode ‘Blijvend Grasland’ ontwikkeld. De methode is bedoeld organische stofopbouw te stimuleren en de opgebouwde koolstof te waarderen via koolstofcredits. Dit is een interessant idee. NFW is echter van mening dat...

Resultaten project Koeien en kruiden

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021
Maandag 31 mei was de slotbijeenkomst van het project Koeien en Kruiden. Een project waaraan de NFW en enkele van haar beheerders hebben meegewerkt. Doel van het project was het onderzoeken van biodiversiteit in kruidenrijk grasland. Daarnaast is ook onderzoek...

Ambassadeur Joop Atsma presenteert ‘Rondje weidevogels’ en ‘weidevogelbingo’

Geplaatst op maandag 17 mei 2021
Het weidevogelseizoen is in volle gang en dit betekent veel werk voor ruim 200 beheerders en de gebiedsregisseurs van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de lokale vogelwachten. Zij doen er alles aan om de weidevogels te beschermen en de omstandigheden...

Leden NFW leggen extra braakstroken aan voor kieviten

Geplaatst op maandag 10 mei 2021
Kunnen kievitkuikens meer insecten vinden als een boer stroken grasland bewerkt tot ruige, zwarte braakstroken? En worden er meer kuikens groot op deze stroken? Deze vragen staan centraal tijdens een onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga in april tot en...

NFW zet met enthousiaste bewoners eerste stap richting aardgasvrij Aldwâld

Geplaatst op woensdag 05 mei 2021
Op boerendaken zouden veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst.  Toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Eén van de redenen is dat het elektriciteitsnetwerk de (grote) hoeveelheid centraal opgewekte duurzame energie niet aan kan. Daardoor is er geen...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 22 april 2021
Geluk op 1. De koeien dansen het veld  in en de lammetjes dartelen volop. Wat is het mooi als de zon schijnt en de natuur begint te ontluiken. De weidevogels zingen hun lied vooral in de ingerichte gebieden met plasdrassen...

NFW dient zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 in

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021
Onlangs publiceerde de provincie Fryslân het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 met daarin o.a. de extra regels die de provincie aan boeren wil opleggen voor het weidevogelbeheer. NFW heeft op 29 maart jl. een brief (zienswijze) aan Provinciale Staten...

Bokashi-symposium gemist? Kijk het online terug!

Geplaatst op donderdag 01 april 2021
Het online Bokashi-symposium van 25 maart jl. is door ruim 100 personen van Friesland tot België bekeken. Binnen het Bokashi-project loopt al drie jaar een praktijkproef op vijf verschillende landbouwbedrijven. De tussentijdse resultaten stonden centraal tijdens dit symposium: De grasopbrengst...

Tip voor weidevogelbeheerders met pakket legselbeheer

Geplaatst op donderdag 01 april 2021
Heeft u een perceel met het pakket legselbeheer en gaat u maaien, beweiden of bewerken? Meld dit dan van tevoren bij uw beheerregisseur. De beheerregisseur kan zo aangeven of het nodig is om nest-enclaves (afgezette broedgebieden) voor aanwezige nesten in...

Vogeltelling in de Noardlike Fryske Wâlden van start

Geplaatst op dinsdag 30 maart 2021
Het tellen van vogels geeft inzicht in het effect van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op de ontwikkeling van vogelsoorten én de biodiversiteit. Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga voeren van april tot en met juni de jaarlijkse broedvogelmonitoring...

GLB-pilot Hoe? Zo! levert aansprekende resultaten op

Geplaatst op donderdag 25 maart 2021
Boeren kunnen goed uit de voeten met het veranderende Europese landbouwbeleid. Dat blijkt uit de net afgeronde, pilot van de gezamenlijke agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen. Uit de praktijkproef komt naar voren dat agrariërs de...

Online-symposium ‘Bokashi als bodemverbeteraar’ op 25 maart

Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021
De projectpartners van het project ‘Bokashi als Bodemverbeteraar’ presenteren donderdag 25 maart van 10:00 tot 12:00 uur de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van bokashi op gras- en maisland. Dit gebeurt via een online symposium  waar belangstellenden aan...

Uitbreiding project “Water vasthouden op hogere zandgronden”

Geplaatst op dinsdag 16 maart 2021
Hoe kan het slootwaterpeil in het voorjaar zo worden beheerd dat zandgronden ’s zomers minder last hebben van droogte? Dankzij een bijdrage van de provincie Fryslân kan NFW het lopende onderzoek dit jaar uitbreiden via de Kennis en Innovatieagenda landbouw,...

Reactie NFW op beleidsvoornemen provincie Fryslân voor onderzoeksplicht

Geplaatst op donderdag 04 maart 2021
Woensdagochtend jl. stond op de voorpagina van de Leeuwarder Courant het bericht dat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân het voornemen heeft om vanaf 2022 een onderzoekplicht in te stellen naar de aanwezigheid van weidevogels voordat boeren hun land...

Extra maatregelen voor goede start weidevogelseizoen Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 25 februari 2021
Een groot aantal leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich, samen met de lokale vogelwachten, in voor de bescherming van de weidevogels. Hiervoor brengen zij o.a. delen van het land onder water zodat de weidevogels daar straks veel insecten...

Deelnemers GLB-pilot Hoe? Zo!: Duurzame maatregelen goed inpasbaar in bedrijfsvoering

Geplaatst op dinsdag 23 februari 2021
Een grote groep Friese en Groningse melkveehouders en akkerbouwers experimenteert met maatregelen die de natuur ten goede komen. Deze maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit zijn goed inpasbaar in de bedrijfsvoering van de agrariërs, zo blijkt uit...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 18 februari 2021
Meer regels of meer vertrouwen?! Wij leven in een overgereguleerde samenleving en dat leidt soms tot problemen. Daarom roept de politiek op tot minder regelgeving, maar als er weer iets mis gaat moeten er weer regels komen om te voorkomen...

Vacature bureaumedewerker / junior projectleider (16 uur / week)

Geplaatst op donderdag 11 februari 2021
Heb je een hbo-studie op het gebied van landbouw of natuur(beheer) afgerond en wil je als parttime bureaumedewerker / junior projectleider (m/v) aan de slag in een leuk team in Noordoost-Fryslân? Heb je ambities om door te groeien tot projectleider?...
1 4 5 6 7 8 9
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie