GLB 2024

U kunt voortaan een basispremie ontvangen mits uw aan de Goede Landbouw en Milieucondities (GLMC’s) voldoet. Deze GLMC’s zijn wettelijk verplicht. Naast de basispremie kunt u ook deelnemen aan de Ecoregelingen en het al bekende Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Omdat we als Noardlike Fryske Wâlden de wisselwerking zien tussen de Ecoregeling en het ANLb, willen wij de informatie hierover die van belang is voor het uitvoeren van het ANLb zoveel mogelijk met u delen. Want de keuzes die u maakt in de Eco-regeling hebben invloed op het ANLb en andersom, en uiteindelijk zult u zelf de keuze moeten maken.

Bijeenkomsten GLB door NFW
Afgelopen donderdag 14 maart heeft NFW een bijeenkomst georganiseerd over de veranderingen in het GLB 2024 ten opzichte van 2023. Zie hieronder belangrijke documenten die tijdens deze avond aan bod kwamen.

Links en documenten

Op de site van RVO vindt u de meest recente informatie over het GLB. Raadpleeg daarom ook die site.

 

Beheerkalender

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie