GLB 2023

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In het nieuwe GLB vervallen de betalingsrechten. U kunt voortaan een basispremie ontvangen mits uw aan de Goede Landbouw en Milieucondities (GLMC’s) voldoet. Deze GLMC’s zijn wettelijk verplicht. Naast de basispremie kunt u ook deelnemen aan de nieuw Ecoregeling en het al bekende Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Het verschil tussen het nieuwe GLB en het oude GLB staat hieronder schematisch weergegeven.

Op de site van RVO vindt u de meest recente informatie over het GLB. Raadpleeg daarom ook die site.

Omdat we als Noardlike Fryske Wâlden de wisselwerking zien tussen de Eco-regeling en het ANLb, willen wij wel de informatie hierover die van belang is voor het uitvoeren van het ANLb zoveel mogelijk met u delen. Want de keuzes die u maakt in de Eco-regeling hebben invloed op het ANLb en andersom, en uiteindelijk zult u zelf de keuze moeten maken.

Bijeenkomsten nieuwe GLB door NFW
In januari en februari organiseert NFW in al haar afdelingen een informatieavond over het nieuwe GLB en hoe de Eco-regeling en het ANLb naast elkaar kunnen bestaan. De data hiervoor worden binnenkort bekend gemaakt, deze zullen ook op deze pagina worden gedeeld.

Om meer profijt te hebben van de bijeenkomst adviseren wij u de simulatietool van RVO vast een keer door te nemen.

Simulatietool
Via de site van RVO is een simulatietool beschikbaar. Deze tool maakt inzichtelijk hoe de Eco-regeling als dan niet cumuleren met ANLb en hoe zich dat vertaalt in de score brons, zilver of goud. Die klassering bepaald vervolgens de toeslag op uw basispremie.
De simulatietool kunt u hier vinden.

Voor het invullen van de simulatietool zijn een aantal zaken van belang. Deze staan hieronder.

Links en documenten

Bufferstroken (GLMC 4 en GLMC 10)
De bufferstrook is een strook grond waarop u geen (kunst)mest en chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden mag gebruiken. De bufferstrook ligt altijd langs een sloot/waterloop. Meer informatie over de bufferstroken vindt u hier. 

Alles wat u moet weten over een bufferstrook staat ook in het document Factsheet-bufferstroken-v161222

RVO heeft een aparte websitepagina gelanceerd over bufferstroken in Mijn Percelen, inclusief beeldmateriaal. Als algemene stelregel geldt het volgende:

“U tekent uw percelen in zoals u gewend bent in Mijn percelen. Bufferstroken hoeft u niet in te tekenen. Teelt u een ander gewas op de bufferstrook dan op de rest van het perceel? Dan tekent u een apart gewasperceel met dit gewas in dat overlapt met de bufferstrook.”

ANLb voor particuliere grondeigenaren/gebruiker
Ben u particulier en bent u gebruiker of eigenaar van landbouwgrond, dan kunt dan alleen deelnemen aan het ANLb. U heeft geen recht op de basispremie en u kunt niet deelnemen aan de Ecoregeling.
Op de volgende pagina wordt uitgelegd wat wordt gezien als particulier grondgebruik en aan welke regels u moet voldoen: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/particulieren

Beheerkalender

Particulier Natuurbeheer

   Terug naar de overzichtpagina
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie