Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

De belangrijkste taak van de vereniging is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. In totaal zetten zo’n 600 boeren en particulieren in Noordoost-Fryslân zich in voor het realiseren van goede leefgebieden voor soorten die bescherming nodig hebben in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Hiervoor staat het leveren van een hoge kwaliteit aan biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Beheerders ontvangen hiervoor een vergoeding.

Kaart werkgebied

Doelsoorten

Leefgebied Klimaat en Water

Leefgebied Open Akkerland

Leefgebied Open Grasland

Leefgebied Natte Dooradering

Leefgebied Droge Dooradering

Pakketten 2024

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie