1 2 3 7

Wie maakt een mooie foto van de Noardlike Fryske Wâlden?

Geplaatst op donderdag 22 juli 2021
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden  start een fotoactie. Wie vóór 1 september a.s. een mooie foto instuurt van het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden kan mooie prijzen winnen. Omdat een foto meer zegt dan duizend woorden, wil de vereniging...

Wandeltip voor de zomervakantie: De Swaddekuier

Geplaatst op woensdag 21 juli 2021
Door de beperkingen van corona is ook in 2021 De Swaddekuier helaas afgelast. Wel heeft de organisatie een alternatief bedacht waarbij er via de Izi Travel App twee routes gewandeld kunnen worden. Op deze manier kunt u tóch volop genieten...

Van de voorzitter

Geplaatst op dinsdag 20 juli 2021
Nederland uit de lockdown, maar nog wel op slot? Het voorjaar was deze keer nat en koud, maar voor de weidevogels ideaal na drie droge (voor)jaren op een rij. Daarnaast is er veel voer gewonnen, maar door het late maaien...

Conny Bloemhoff ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 15 juli 2021
Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2020 uit aan Conny Bloemhoff. Zij ontvangt deze prijs voor het organiseren van verschillende activiteiten waarmee zij het publiek kennis laat maken met het...

Friese Vrijwilligersdag Natuur op 4 september

Geplaatst op dinsdag 13 juli 2021
Op zaterdag 4 september geeft Ernst Oosterveld van adviesbureau Altenburg en Wymenga tijdens de Friese Vrijwilligersdag Natuur een presentatie over onze habitatmonitoring. In het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden meten experts en vrijwilligers jaarlijks de fysieke kwaliteitskenmerken van het...

Speciale editie: ‘Tomke tusken de toarnbeien’ voor alle peuters in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 12 juli 2021
Tomke gaat samen met zijn vriendinnetje Yana Yu en zijn hondje Romke bramenplukken in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Daar beleven zij een spannend avontuur. Gelukkig is daar de boer en komt alles goed. Dat is in het kort waar...

Ode aan het landschap | Beheerders familie de Jong

Geplaatst op donderdag 01 juli 2021
In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels....

Het nieuwe ANLb komt eraan

Geplaatst op donderdag 01 juli 2021
De huidige contractperiode van ANLb heeft een looptijd van 2016-2021.  Dat betekent dat de overeenkomsten met onze ANLb-beheerders eindigen op 31-12-2021. Een besluit van de overheid zorgt ervoor dat er nu nog geen nieuwe contractperiode van zes jaar kan volgen...

Campagne laat zien hoe mooi de Noardlike Fryske Wâlden zijn

Geplaatst op maandag 28 juni 2021
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Niet alle inwoners en bezoekers weten dat het coulisselandschap uniek is in Europa en dat hier veel bijzondere planten en dieren groeien en leven. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wijst...

Inspraak methode Blijvend Grasland (koolstofcredits)

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021
Onder de vlag van de Nationale Koolstofmarkt is de methode ‘Blijvend Grasland’ ontwikkeld. De methode is bedoeld organische stofopbouw te stimuleren en de opgebouwde koolstof te waarderen via koolstofcredits. Dit is een interessant idee. NFW is echter van mening dat...

Resultaten project Koeien en kruiden

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021
Maandag 31 mei was de slotbijeenkomst van het project Koeien en Kruiden. Een project waaraan de NFW en enkele van haar beheerders hebben meegewerkt. Doel van het project was het onderzoeken van biodiversiteit in kruidenrijk grasland. Daarnaast is ook onderzoek...

Ode aan het landschap | Beheerders familie Hiemstra

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021
In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels....

Informatie voor agrarische bedrijven over brand Noardburgum

Geplaatst op vrijdag 21 mei 2021
Op 20 mei 2021 is een uitslaande brand ontstaan bij een houtbewerkingsbedrijf aan de Woudweg 19 te Noardburgum. Een loods met 1.600 zonnepanelen is door de brand verwoest. Informatie voor agrarische bedrijven over de brand vindt u op de website...

Ambassadeur Joop Atsma presenteert ‘Rondje weidevogels’ en ‘weidevogelbingo’

Geplaatst op maandag 17 mei 2021
Het weidevogelseizoen is in volle gang en dit betekent veel werk voor ruim 200 beheerders en de gebiedsregisseurs van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de lokale vogelwachten. Zij doen er alles aan om de weidevogels te beschermen en de omstandigheden...

Leden NFW leggen extra braakstroken aan voor kieviten

Geplaatst op maandag 10 mei 2021
Kunnen kievitkuikens meer insecten vinden als een boer stroken grasland bewerkt tot ruige, zwarte braakstroken? En worden er meer kuikens groot op deze stroken? Deze vragen staan centraal tijdens een onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga in april tot en...

Ode aan het landschap | Beheerder Wytze de Vries

Geplaatst op donderdag 06 mei 2021
In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels....

NFW zet met enthousiaste bewoners eerste stap richting aardgasvrij Aldwâld

Geplaatst op woensdag 05 mei 2021
Op boerendaken zouden veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst.  Toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Eén van de redenen is dat het elektriciteitsnetwerk de (grote) hoeveelheid centraal opgewekte duurzame energie niet aan kan. Daardoor is er geen...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 22 april 2021
Geluk op 1. De koeien dansen het veld  in en de lammetjes dartelen volop. Wat is het mooi als de zon schijnt en de natuur begint te ontluiken. De weidevogels zingen hun lied vooral in de ingerichte gebieden met plasdrassen...

NFW Jaarverslag 2020 is uit!

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kijkt in het jaarverslag 2020 terug op een bewogen jaar. In het begin van 2020 hadden we niet kunnen bedenken dat Corona zoveel invloed op ons leven zou krijgen. In het 20 pagina’s tellende...

NFW dient zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 in

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021
Onlangs publiceerde de provincie Fryslân het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 met daarin o.a. de extra regels die de provincie aan boeren wil opleggen voor het weidevogelbeheer. NFW heeft op 29 maart jl. een brief (zienswijze) aan Provinciale Staten...
1 2 3 7