1 2 3 4

Medewerkers bureau NFW werken thuis en zijn bereikbaar

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020
Het coronavirus heeft ons nu net als op andere plaatsen in de wereld in de greep. Het voelt als de MKZ crisis in 2001. Het kabinet heeft besloten dat alle scholen en kinderopvangverblijven gesloten blijven en verzocht om zoveel mogelijk...

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek gekraagde roodstaart gestart

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020
Komende periode vinden broedvogelmonitoring én nestkastonderzoek van de gekraagde roodstaart plaats in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, tussen Dokkum en Drachten. Hierbij wordt gekeken naar landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels, die door de leden van de vereniging...

Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden (2): zorgen om predatie en balanceren met kosten bij start weidevogelseizoen 

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020
Jaco den Hartogh is een van de weidevogelbeheerders van NFW. Hij heeft een melkveebedrijf van 215 melkkoeien met 120 hectare land in Kollum. Op 70 hectare heeft hij ‘uitgestelde maaidatum’. Dit houdt in dat hij voor een bepaalde periode niet...

Landschapsbeheer: elzensingels en houtwallen klaar voor de lente

Geplaatst op maandag 16 maart 2020
De vereniging NFW is verantwoordelijk voor het beheer van 3.600 kilometer aan elzensingels en de voor het gebied zo karakteristieke dykswâlen (hoge houtwallen). Ruim 400 leden van de vereniging zorgen met dit beheer voor een goede leefomgeving voor boerenlandvogels die...

Meer kansen voor biodiversiteit met herstel van 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland

Geplaatst op maandag 02 maart 2020
Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, op Terschelling en rondom Sint Nicolaasga wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in regelgeving weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 20 februari 2020
Binnenkort strijken de weidevogels, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur, weer in Friesland neer om te broeden. Om het broedseizoen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voeren de leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden diverse maatregelen uit om de...

Thema-avond Boeren in Balans goed bezocht

Geplaatst op woensdag 12 februari 2020
Op dinsdag 11 februari 2020 organiseerde de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een thema-avond voor haar leden en relaties. Centraal stond het thema Boeren in Balans: Toekomstgericht boeren voor een vrije markt in de Noardlike Fryske Wâlden. Ruim 100 aanwezigen luisterden...

Inschrijving masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’

Geplaatst op maandag 03 februari 2020
Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij de aanschaf van een monovergister?...

Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder

Geplaatst op vrijdag 20 december 2019
Vrijwilliger Pyt van de Polder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft de Douwe Hooglandprijs 2019 gewonnen. Met de toekenning van de prijs aan een van haar eigen vrijwilligers wil de vereniging een gezicht geven aan alle vrijwilligers die zich...

Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden

Geplaatst op woensdag 18 december 2019
Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau van de...

Veel verwachtingen van proef bodemverbeteraar bokashi

Geplaatst op donderdag 12 december 2019
Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren. In 2017 zijn acht samenwerkende partijen gestart met een proef met de bodemverrijker. De deelnemende agrariërs willen weten in hoeverre bokashi bijdraagt aan de verbetering van de...

Toekomst van de boer centraal in de film “Grutsk”

Geplaatst op maandag 09 december 2019
Het boerenleven is een van constante veranderingen: de maatschappij verandert, de regels veranderende, technieken veranderen en het beeld dat mensen hebben van boeren verandert. Deze veranderingen staan centraal in de film “Grutsk” van Rob Busquet die onlangs tijdens het Noordelijke...

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden heeft er 24 gastheren bij

Geplaatst op woensdag 11 december 2019
Recreanten laten steeds vaker de aanwezigheid van natuur in de omgeving meewegen in de keuze voor hun verblijf. Om hun gasten een unieke beleving te kunnen bieden, volgden 24 horeca- en recreatieondernemers in de omgeving van Noardlike Fryske Wâlden de...

Veldlaboratorium Fjildlab Noordoost-Fryslân biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

Geplaatst op vrijdag 29 november 2019
De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel...

Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit

Geplaatst op dinsdag 19 november 2019
Het Europese landbouwbeleid gaat veranderen. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen voeren gezamenlijk een pilot uit om uit te zoeken...

Start Cursus Gastheerschap van het Landschap

Geplaatst op vrijdag 08 november 2019
Maandag 11 november start een groep van 25 horeca- en recreatieondernemers in de omgeving van Noardlike Fryske Wâlden met de vierdaagse cursus 'Gastheer van het Landschap'. Ze leren hoe het landschap is ontstaan en vooral wat daar nu nog van...

Gedeputeerde Douwe Hoogland neemt eerste exemplaar fotoboek in ontvangst tijdens landschapsonderhoud

Geplaatst op vrijdag 01 november 2019
De leden van agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden zetten zich in voor het beheer en onderhoud van het bijzondere coulisselandschap. Dit unieke landschap en de inwoners staan centraal in het fotoboek waarvan gedeputeerde Douwe Hoogland vrijdag 1 november het eerste...

Start laatste ronde landschapsherstel De Centrale As

Geplaatst op maandag 28 oktober 2019
Binnenkort start Ingenieursbureau Antea Group, samen met vereniging De Noardlike Fryske Wâlden met de derde en tevens laatste ronde van het landschapsherstel in het gebied van De Centrale As. Hierbij wordt, in samenwerking met grondeigenaren- en gebruikers gekeken naar de...

Prachtig verrassingsoptreden Iris Kroes in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 28 oktober 2019
Iris Kroes hield afgelopen zaterdag, als ambassadeur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig verrassingsoptreden voor een select gezelschap in Vogelkijkhut De Havik in Noardburgum. De aanwezigen waren de winnaars van een actie van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden....

Winnaars kaarten-winactie optreden Iris Kroes bekend

Geplaatst op donderdag 17 oktober 2019
Op zaterdagavond 26 oktober, in de Nacht van de Nacht, geeft zangeres en harpiste Iris Kroes een bijzonder optreden voor een klein gezelschap. Dat vindt plaats op een geheime, knusse locatie in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Hiermee wil...
1 2 3 4