1 2 3 4

Te weinig voedsel voor weidevogels: Proef met zomerplasdras

Geplaatst op dinsdag 02 juni 2020
Er is door de droogte te weinig voedsel in het veld waardoor de weidevogels en hun kuikens het zwaar hebben. Om de vogels te helpen, leggen leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor het eerst een zomerplasdras aan (onderwater...

Vacature online communicatieprofessional (16 uur/week)

Geplaatst op woensdag 20 mei 2020
Ben je een creatieve online communicatieprofessional en zoek je voor 16 uur / week een (bij)baan? Dan kun jij onze nieuwe collega worden! Reageren kan tot 15 juni a.s. Kijk hier voor de volledige vacature.

Uitwerking GLB-pilot Hoe? Zo! Gebiedspartners tevreden over gezamenlijk opgestelde gebiedsplannen

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2020
Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vraagt meer inspanningen van boeren op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen zijn ermee aan de slag...

Website GLB-pilot Hoe? Zo! vernieuwd

Geplaatst op vrijdag 01 mei 2020
Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Hoe kunnen ze op een effectieve manier, met maatregelen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en passen bij hun...

Publiekscampagne Kuikens in het land? Poes in de mand! van start

Geplaatst op vrijdag 17 april 2020
Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af. Ze gaan dan op jacht. Hierbij pakken ze instinctief ook kuikens van weidevogels. Natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân roepen kattenbezitters daarom op hun huisdier gedurende het weidevogelseizoen van half...

Kijk woensdag 8 april om 13:30 uur live vanuit huis mee met ‘de koeiendans’ in Burgum

Geplaatst op dinsdag 07 april 2020
De lente is begonnen en ook in deze tijd, waarin we vooral binnen moeten blijven, willen we er toch zoveel mogelijk van genieten. Ook het moment dat de staldeuren opengaan en de koeien voor het eerst weer naar buiten gaan,...

Veehouder Veenstra in Twijzel plaatst nestkastjes tegen eikenprocessierups

Geplaatst op woensdag 01 april 2020
Afgelopen zaterdag heeft veehouder Hans Veenstra uit Twijzel samen met zijn kleinkinderen 20 nestkastjes voor mezen in strijd tegen de eikenprocessierups opgehangen. De kastjes hangen in de houtwallen tussen Twijzel en ‘Egypte’. Dit sympathieke initiatief is mogelijk gemaakt door Pyt...

NFW Jaarverslag 2019 is klaar!

Geplaatst op dinsdag 31 maart 2020
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kijkt in het jaarverslag 2019 terug op een afwisselend jaar waarin de balans vinden centraal stond. In het 16 pagina’s tellend jaarverslag staat een beknopt overzicht van alle activiteiten van de vereniging van het...

Medewerkers bureau NFW werken thuis en zijn bereikbaar

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020
Het coronavirus heeft ons nu net als op andere plaatsen in de wereld in de greep. Het voelt als de MKZ crisis in 2001. Het kabinet heeft besloten dat alle scholen en kinderopvangverblijven gesloten blijven en verzocht om zoveel mogelijk...

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek gekraagde roodstaart gestart

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020
Komende periode vinden broedvogelmonitoring én nestkastonderzoek van de gekraagde roodstaart plaats in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, tussen Dokkum en Drachten. Hierbij wordt gekeken naar landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels, die door de leden van de vereniging...

Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden (2): zorgen om predatie en balanceren met kosten bij start weidevogelseizoen 

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020
Jaco den Hartogh is een van de weidevogelbeheerders van NFW. Hij heeft een melkveebedrijf van 215 melkkoeien met 120 hectare land in Kollum. Op 70 hectare heeft hij ‘uitgestelde maaidatum’. Dit houdt in dat hij voor een bepaalde periode niet...

Landschapsbeheer: elzensingels en houtwallen klaar voor de lente

Geplaatst op maandag 16 maart 2020
De vereniging NFW is verantwoordelijk voor het beheer van 3.600 kilometer aan elzensingels en de voor het gebied zo karakteristieke dykswâlen (hoge houtwallen). Ruim 400 leden van de vereniging zorgen met dit beheer voor een goede leefomgeving voor boerenlandvogels die...

Meer kansen voor biodiversiteit met herstel van 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland

Geplaatst op maandag 02 maart 2020
Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, op Terschelling en rondom Sint Nicolaasga wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in regelgeving weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 20 februari 2020
Binnenkort strijken de weidevogels, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur, weer in Friesland neer om te broeden. Om het broedseizoen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voeren de leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden diverse maatregelen uit om de...

Thema-avond Boeren in Balans goed bezocht

Geplaatst op woensdag 12 februari 2020
Op dinsdag 11 februari 2020 organiseerde de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een thema-avond voor haar leden en relaties. Centraal stond het thema Boeren in Balans: Toekomstgericht boeren voor een vrije markt in de Noardlike Fryske Wâlden. Ruim 100 aanwezigen luisterden...

Inschrijving masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’

Geplaatst op maandag 03 februari 2020
Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij de aanschaf van een monovergister?...

Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder

Geplaatst op vrijdag 20 december 2019
Vrijwilliger Pyt van de Polder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft de Douwe Hooglandprijs 2019 gewonnen. Met de toekenning van de prijs aan een van haar eigen vrijwilligers wil de vereniging een gezicht geven aan alle vrijwilligers die zich...

Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden

Geplaatst op woensdag 18 december 2019
Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau van de...

Veel verwachtingen van proef bodemverbeteraar bokashi

Geplaatst op donderdag 12 december 2019
Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren. In 2017 zijn acht samenwerkende partijen gestart met een proef met de bodemverrijker. De deelnemende agrariërs willen weten in hoeverre bokashi bijdraagt aan de verbetering van de...

Toekomst van de boer centraal in de film “Grutsk”

Geplaatst op maandag 09 december 2019
Het boerenleven is een van constante veranderingen: de maatschappij verandert, de regels veranderende, technieken veranderen en het beeld dat mensen hebben van boeren verandert. Deze veranderingen staan centraal in de film “Grutsk” van Rob Busquet die onlangs tijdens het Noordelijke...
1 2 3 4