1 2 3 6

NFW Jaarverslag 2020 is uit!

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kijkt in het jaarverslag 2020 terug op een bewogen jaar. In het begin van 2020 hadden we niet kunnen bedenken dat Corona zoveel invloed op ons leven zou krijgen. Het leek nog ver weg...

NFW dient zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 in

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021
Onlangs publiceerde de provincie Fryslân het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 met daarin o.a. de extra regels die de provincie aan boeren wil opleggen voor het weidevogelbeheer. NFW heeft op 29 maart jl. een brief (zienswijze) aan Provinciale Staten...

Bokashi-symposium gemist? Kijk het online terug!

Geplaatst op donderdag 01 april 2021
Het online Bokashi-symposium van 25 maart jl. is door ruim 100 personen van Friesland tot België bekeken. Binnen het Bokashi-project loopt al drie jaar een praktijkproef op vijf verschillende landbouwbedrijven. De tussentijdse resultaten stonden centraal tijdens dit symposium: De grasopbrengst...

Ode aan het landschap | Beheerder Arend Sonneveld

Geplaatst op donderdag 01 april 2021
Dit jaar brengen wij een ‘Ode aan het landschap’. We brengen daarom iedere maand één van de ruim 600 beheerders in beeld. Deze maand melkveehouder en weidevogelbeheerder Arend Sonneveld. Samen met zoon Arend vertelt hij over hun melkveehouderij bedrijf in Kollumerpomp....

Vogeltelling in de Noardlike Fryske Wâlden van start

Geplaatst op dinsdag 30 maart 2021
Het tellen van vogels geeft inzicht in het effect van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op de ontwikkeling van vogelsoorten én de biodiversiteit. Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga voeren van april tot en met juni de jaarlijkse broedvogelmonitoring...

GLB-pilot Hoe? Zo! levert aansprekende resultaten op

Geplaatst op donderdag 25 maart 2021
Boeren kunnen goed uit de voeten met het veranderende Europese landbouwbeleid. Dat blijkt uit de net afgeronde, pilot van de gezamenlijke agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen. Uit de praktijkproef komt naar voren dat agrariërs de...

Online-symposium ‘Bokashi als bodemverbeteraar’ op 25 maart

Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021
De projectpartners van het project ‘Bokashi als Bodemverbeteraar’ presenteren donderdag 25 maart van 10:00 tot 12:00 uur de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van bokashi op gras- en maisland. Dit gebeurt via een online symposium  waar belangstellenden aan...

Uitbreiding project “Water vasthouden op hogere zandgronden”

Geplaatst op dinsdag 16 maart 2021
Hoe kan het slootwaterpeil in het voorjaar zo worden beheerd dat zandgronden ’s zomers minder last hebben van droogte? Dankzij een bijdrage van de provincie Fryslân kan NFW het lopende onderzoek dit jaar uitbreiden via de Kennis en Innovatieagenda landbouw,...

Reactie NFW op beleidsvoornemen provincie Fryslân voor onderzoeksplicht

Geplaatst op donderdag 04 maart 2021
Woensdagochtend jl. stond op de voorpagina van de Leeuwarder Courant het bericht dat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân het voornemen heeft om vanaf 2022 een onderzoekplicht in te stellen naar de aanwezigheid van weidevogels voordat boeren hun land...

Ode aan het landschap | Beheerder Kornelis Hietkamp

Geplaatst op donderdag 04 maart 2021
Dit jaar brengen wij een ‘Ode aan het landschap’. We brengen daarom iedere maand één van de ruim 600 beheerders in beeld. Deze maand Schapen- en zoogkoeienhouder Kornelis Hietkamp, weidevogelbeheerder uit Kollumerzwaag. Hij vertelt hoe hij in zijn landschap een...

Extra maatregelen voor goede start weidevogelseizoen Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 25 februari 2021
Een groot aantal leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich, samen met de lokale vogelwachten, in voor de bescherming van de weidevogels. Hiervoor brengen zij o.a. delen van het land onder water zodat de weidevogels daar straks veel insecten...

Deelnemers GLB-pilot Hoe? Zo!: Duurzame maatregelen goed inpasbaar in bedrijfsvoering

Geplaatst op dinsdag 23 februari 2021
Een grote groep Friese en Groningse melkveehouders en akkerbouwers experimenteert met maatregelen die de natuur ten goede komen. Deze maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit zijn goed inpasbaar in de bedrijfsvoering van de agrariërs, zo blijkt uit...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 18 februari 2021
Meer regels of meer vertrouwen?! Wij leven in een overgereguleerde samenleving en dat leidt soms tot problemen. Daarom roept de politiek op tot minder regelgeving, maar als er weer iets mis gaat moeten er weer regels komen om te voorkomen...

Vacature bureaumedewerker / junior projectleider (16 uur / week)

Geplaatst op donderdag 11 februari 2021
Heb je een hbo-studie op het gebied van landbouw of natuur(beheer) afgerond en wil je als parttime bureaumedewerker / junior projectleider (m/v) aan de slag in een leuk team in Noordoost-Fryslân? Heb je ambities om door te groeien tot projectleider?...

Ode aan het landschap | Beheerder Pier Jan Boersma

Geplaatst op vrijdag 05 februari 2021
Dit jaar brengen wij een 'Ode aan het landschap'. We brengen daarom iedere maand één van de ruim 600 beheerders in beeld. Deze maand biologische melkveehouder Pier Jan Boersma met zijn vader Jan uit Eastermar. Daarnaast een bijdrage van Gerrit...

Van de voorzitter

Geplaatst op woensdag 23 december 2020
Van 2020 naar 2021. Een bijzonder jaar 2020. Van de lockdown in maart naar de lockdown in december. Het milieu en klimaat vaart er wel bij, maar aan de temperaturen is dat niet te merken. Voor het bureau betekent het...

Gekraagde roodstaart in de Noardlike Fryske Wâlden heeft last van het weer

Geplaatst op woensdag 16 december 2020
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is een landelijk bolwerk voor de gekraagde roodstaart. Dit boerenlandvogeltje overwintert op dit moment in Afrika en strijkt ieder jaar voor een paar maanden in de houtwallen en elzensingels van de Noardlike Fryske Wâlden neer...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 19 november 2020
Tiden hawwe tiden. Maar het is nu wel een heel bijzondere tijd. De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden niet op locatie, maar we verenigen ons volgende week woensdag online via Teams. Voor ons als bestuur begint het...

Campagne ‘Wat zullen we nou beleven?’ krijgt vervolg

Geplaatst op vrijdag 06 november 2020
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Daarom krijgt de biodiversiteitscampagne ‘Wat zullen we nou beleven?’ een vervolg. In november en december wordt de afnemende biodiversiteit in Fryslân onder de aandacht gebracht met allerlei ludieke acties. De campagne is deze...

Gezamenlijke weidevogelcijfers geven verloren jaar weer

Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2020
Ieder voorjaar spannen duizenden vrijwilligers en professionals zich in om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. Door al deze tellingen tezamen weten we dat het niet goed gaat met de weidevogels in onze provincie. De zes organisaties...
1 2 3 6