1 2 3 4 9

Geslaagde opening natuurkijkhut

Geplaatst op maandag 22 mei 2023
De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een perceel van NFW- lid Leo Broersma, aan de Kolkensloane de opening plaats. Na een korte inleiding van de voorzitter van...

Leidraad gebiedsoffertes

Geplaatst op woensdag 17 mei 2023
Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden hebben de Leidraad Gebiedsoffertes opgesteld. Deze leidraad omvat een stappenplan om tot een gebiedsofferte te komen. In zo’n gebiedsofferte beschrijft...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Geplaatst op maandag 15 mei 2023
Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend maaibeheer om de overlevingskansen van de kuikens te verhogen. Ook op het grasland dat buiten de beheerregelingen valt, is het...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

Geplaatst op maandag 15 mei 2023
De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd. De agrarische collectieven hebben met deze boeren dit beheer in contracten vast gelegd, het beheer gecontroleerd en uitbetaald. Zo...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Geplaatst op woensdag 10 mei 2023
Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook de beheerkalender voor de nieuwe ANLb-periode. Het is een handig overzicht die voor de beheerders gemaakt is waarin al het...

Veldexcursie Landschapsbeheer

Geplaatst op maandag 08 mei 2023
Op woensdagmiddag 17 mei organiseren we weer een landschapsexcursie. Alles staat mooi in bloei en we hopen dan ook veel bosvogels te zien en horen. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland neemt ons mee naar een bijzonder stukje Nationaal Landschap, aan...

Kat binnenhouden is gezellig en veilig

Geplaatst op woensdag 26 april 2023
Het is voorjaar, de eerste kuikens van weidevogels kruipen nu uit het ei. In het land wacht de kwetsbare vogeltjes een ware overlevingsstrijd. Er ligt een onderschat gevaar op de loer: huis- en boerderijkatten. Daarom is de bewustwordingscampagne ‘Kuikens in...

Veldexcursie weidevogelbeheer

Geplaatst op dinsdag 25 april 2023
Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis te delen en van elkaar te leren, hebben we een weidevogelexcursie georganiseerd. De weidevogelexcursie Tijdens de weidevogelexcursie bekijken we het...

NFW jaarverslag 2022 is uit!

Geplaatst op donderdag 20 april 2023
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 18 april hebben we ons Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Het heeft als titel Staat van de natuur. Zoals Albert van der Ploeg in het voorwoord zegt: “Het landschap ligt er schitterend bij en de biodiversiteit is...

Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân

Geplaatst op woensdag 19 april 2023
Bêste fûgelwachters, boeren en oare fûgelfreonen / Beste vogelwachters, boeren en andere vogelvrienden, Het nieuwe Stimuleringsfonds Boerenlandvogels is open! Dit nieuwe fonds is de vervanging van een eerdere regeling, namelijk ‘de vliegende euro’s’. Het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân geeft waarderingspremies uit...

Keninginne fan é Wâlden, gekraagde roodstaart, terug uit Afrika.

Geplaatst op donderdag 13 april 2023
Het voorjaar is nu echt in volle gang. De gekraagde roodstaart, een boerenlandvogeltje, is weer terug in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Deze soort strijkt ieder jaar voor een paar maanden in de houtwallen en elzensingels neer om te broeden....

Einde kapseizoen en raster op orde

Geplaatst op woensdag 15 maart 2023
15 maart, het einde van het kapseizoen. De afgelopen maanden hebben onze leden hard gewerkt om de elzensingels en houtwallen te onderhouden zodat het landschap vitaal blijft. Overhangende takken zijn gesnoeid en de struiken teruggedrongen. Dit doen we om andere...

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk

Geplaatst op woensdag 08 maart 2023
Bericht van het BIMAG team Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg je inzicht in de biodiversiteit op jou bedrijf en kun je dit ook uitdragen. Door te monitoren kun je goed...

Startbijeenkomst Boeren tussen Boomwallen project

Geplaatst op maandag 27 februari 2023
Op woensdagavond 8 maart is de startbijeenkomst van het project Boeren tussen Boomwallen, het vervolgproject van ‘De boomwal als Apotheek’. Dit is een samenwerkingsproject van VANLA en NFW. We geven deze avond uitleg over het project en is er mogelijkheid...

Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 27 februari 2023
In de herfst van 2022 is er door Landschapsbeheer Friesland een inventarisatie uitgevoerd in gedeelten van ons werkgebied naar oorspronkelijk inheemse soorten bomen en struiken. De inventarisatie was een herhaling op een eerdere verkenning in 2012. Elzen en eiken werden...

Project Kruiden tussen de Coulissen van start! Deelnemers gezocht!

Geplaatst op dinsdag 24 januari 2023
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil onderzoek doen en groepsbijeenkomsten opzetten over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Ook brede verschraalde randen van ten minste 6 meter breed die al enkele jaren in het...

Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

Geplaatst op maandag 23 januari 2023
De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons werkgebied. Bij Veenklooster, Kootstertille, Drogeham en rond de Mûntsjegroppe/Seadwei bij Eastermar is de Amerikaanse vogelkers in opmars. Niet persé allemaal...

Nieuw leefgebied: Klimaat

Geplaatst op maandag 16 januari 2023
Per 2023 heeft de provincie het leefgebied Klimaat opengesteld binnen de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat betekent dat vanaf nu beheerpakketten afgesloten kunnen worden die passen in dit leefgebied. De doelen binnen het leefgebied Klimaat richten zich op...

Afdelingsbijeenkomsten GLB

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023
In januari en februari gaan we samen met alle afdelingen bijeenkomsten organiseren omtrent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).* De bijeenkomsten bestaan uit twee delen. Eerst delen we de belangrijkste en nieuwste informatie over het GLB met de aanwezigen, na de...

Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023
Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar geoogst zal worden is voor een groot deel in het vorige jaar gezaaid. Wij hebben als vereniging NFW in 2022...
1 2 3 4 9
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie