Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in de mienskip (samenleving), die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap en bijbehorende natuurwaarden. Zij wil daarbij vanuit het ledencollectief (bottom-up) optreden als gebiedspartner en beïnvloeder van beleid richting andere partners en bewoners.

De vereniging NFW zet zich in voor het beheer van: 1.200 kilometer landschapselementen (elzensingels en boomwallen), 28 hectare akkerland, 98 hectare water, 337 pingo’s en dobben en 3.000 hectare weidevogelgebied.

Het doel van de vereniging is ervoor zorgen dat de boeren in de regio Noordoost-Fryslân hun bedrijf kunnen blijven voortzetten en dat ze tegelijk het landschap mooi houden en daarvoor vergoedingen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer krijgen. De boeren houden rekening met de flora en fauna (natuurinclusieve landbouw). De vereniging werkt ook mee aan diverse projecten, zoals educatieprojecten voor het basisonderwijs.

Binnen de vereniging werken 6 afdelingen samen: It Kollumer Grien, Wâld & Finnen, VALD, Smelne’s Singellân, Eastermar i.o. en Achtkarspelen. De vereniging is met 6 andere Friese collectieven verenigd in het Kollektivenberied Fryslân. Landelijk werken 40 collectieven samen in BoerenNatuur.

Steun het werk van NFW en word Vriend.

Wilt u meer weten over agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Noardlike Fryske Wâlden: bekijk hier een informatiefilmpje.

Profielschets van leden van de NFW

Onder de leden van de Noardlike Fryske Wâlden heerst veel diversiteit qua bedrijfsvoering. Om u een idee te geven stellen we graag onze leden voor. Onderstaand een korte profielbeschrijving van een lid van de afdeling Achtkarspelen:

  • W. J. en A. de Vries- de Boer
  • Anita en Wytze
  • Surhuizum/ Koartwâld
  • 72 ha
  • 85 melkkoeien
  • Afdeling: Achtkarspelen
  • 10,9 km elzensingel in beheer

In Surhuizum bevindt zich het biologisch melkveebedrijf van Wytze en Anita. Samen runnen ze een extensief biologisch melkveebedrijf in Koartwâld te Surhuizum. Het boerenleven spreekt hun aan vanwege de balans tussen natuur en bedrijf met het nemen van eigen keuzes. Wytze: “Het mooiste van het beroep is werken met koeien in een prachtig landschap”.