Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor het behoud van landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Geplaatst op woensdag 17 april 2024

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over de werkzaamheden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en Particulier...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Geplaatst op donderdag 11 april 2024

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De singels en houtwallen...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Geplaatst op maandag 25 maart 2024

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan Boersma van Vereniging Noardlike Fryske Walden overhandigde  de eerste aan...

Werkgebied NFW ligt in uniek coulisselandschap

In het werkgebied ligt Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dat is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Bekijk ons werkgebied.

Leden Noardlike Fryske Wâlden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

  • Zomaar een fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

  • Een fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

  • Fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie