Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

21
SEP
Veldexcursie: Elzensingels
Tijd: van 14:00 tot 16:00
Locatie: Doniawei 106, 9104 GP Damwâld
22
SEP
Themagroep Akker-, Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 te Buitenpost
23
SEP
Veldexcursie: Elzensingels
Tijd: van 14:00 tot 16:00
Locatie: Kommisjewei 95, 9217 RM Nijega

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

Geplaatst op dinsdag 15 september 2020

Welke maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit kunnen boeren uitvoeren zodat die passen binnen hun bedrijfsvoering en tegelijk een bijdrage leveren aan vergroening van het landschap? Een groep Friese en Groninger agrariërs gaat op zoek naar antwoorden en doet daarom mee aan de gezamenlijke praktijkpilot ‘Hoe? Zo!’...

───────────────── Lees verder

Gedeputeerde en wethouders helpen leerlingen met snoeien tijdens educatieproject

Geplaatst op dinsdag 01 september 2020

Als kinderen op jonge leeftijd hun omgeving leren kennen en waarderen, dan is de kans groot dat ze er later meer rekening mee houden en zich er zelfs actief voor in gaan zetten. Met het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ leren sinds 2008 ieder jaar bijna duizend bovenbouwleerlingen van...

───────────────── Lees verder

 
 

Leer meer over beheer coulisselandschap tijdens veldexcursies

Geplaatst op dinsdag 01 september 2020

Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel intact gebleven. Boeren en particulieren onderhouden dit bijzondere landschap. Dat maakt het uniek in heel Europa. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert in september voor iedereen die meer over het beheer van dit bijzondere landschap wil...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”