Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

13
MEI
Hemelvaartsdag: Bureau NFW gesloten
14
MEI
Bureau NFW gesloten
15
JUN
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost (of online)

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Leden NFW leggen extra braakstroken aan voor kieviten

Geplaatst op maandag 10 mei 2021

Kunnen kievitkuikens meer insecten vinden als een boer stroken grasland bewerkt tot ruige, zwarte braakstroken? En worden er meer kuikens groot op deze stroken? Deze vragen staan centraal tijdens een onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga in april tot en met juni in opdracht van vereniging Noardlike Fryske Wâlden op...

───────────────── Lees verder

Ode aan het landschap | Beheerder Wytze de Vries

Geplaatst op donderdag 06 mei 2021

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. Deze maand biologisch melkveehouder Wytze de Vries in het kleinschalige...

───────────────── Lees verder

 
 

NFW zet met enthousiaste bewoners eerste stap richting aardgasvrij Aldwâld

Geplaatst op woensdag 05 mei 2021

Op boerendaken zouden veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst.  Toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Eén van de redenen is dat het elektriciteitsnetwerk de (grote) hoeveelheid centraal opgewekte duurzame energie niet aan kan. Daardoor is er geen mogelijkheid om decentraal nog meer duurzame energie op het net...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”