Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

26
OKT
Algemene Ledenvergadering ANLb
Tijd: van 19:30 tot 22:00
Locatie: De Ikker, Bulthuissingel 7, Burgum
02
NOV
Bijeenkomst voor gebiedsregisseurs en weidevogelbeheerders
Tijd: van 19:30 tot 21:00
Locatie: De Ikker, Bulthuissingel 7, Burgum
22
NOV
Cursus Gastheer van het landschap deel 1

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Ontwikkelingen project Meer uit Mest, Minder CO2

Geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021

Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 12-10-2021 Op dinsdag 12 oktober heeft het Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaatsgevonden in het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de bodem als basis stonden hierbij centraal. Verschillende sprekers hebben op deze dag vertelt over de veranderingen die in...

───────────────── Lees verder

Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2021

Geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021

Donderdagmiddag 14 oktober werd het Jaarbericht 2021 - Weidevogels in Fryslân gepresenteerd. In grote delen van Friesland werden in het voorjaar van 2021 meer broedparen van de vier bekendste weidevogels geteld dan vorig jaar. Het natte voorjaar en late maaien zorgden voor gunstigere omstandigheden. Jaarlijks gaan enkele duizenden vrijwilligers van...

───────────────── Lees verder

 
 

Start 2e editie cursus Gastheer van het landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021

In Coronatijd hebben we het goed gemerkt: bezoekers laten de aanwezigheid van natuur in de omgeving steeds vaker meewegen in de keuze voor hun verblijf. Als agro toeristische-, horeca- of recreatieondernemer in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden kun jij hier de vruchten van plukken. Door je gasten te betrekken bij...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”