Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

10
FEB
Themagroep communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost (of online)
26
MRT
Themagroep Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost (of online)
21
APR
Themagroep communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost (of online)

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Van de voorzitter

Geplaatst op woensdag 23 december 2020

Van 2020 naar 2021. Een bijzonder jaar 2020. Van de lockdown in maart naar de lockdown in december. Het milieu en klimaat vaart er wel bij, maar aan de temperaturen is dat niet te merken. Voor het bureau betekent het veel thuiswerken en weinig kilometers maken. Voor het bestuur digitaal...

───────────────── Lees verder

Gekraagde roodstaart in de Noardlike Fryske Wâlden heeft last van het weer

Geplaatst op woensdag 16 december 2020

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is een landelijk bolwerk voor de gekraagde roodstaart. Dit boerenlandvogeltje overwintert op dit moment in Afrika en strijkt ieder jaar voor een paar maanden in de houtwallen en elzensingels van de Noardlike Fryske Wâlden neer om te broeden. Uit de nestkastmonitoring, die afgelopen broedseizoen is...

───────────────── Lees verder

 
 

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 19 november 2020

Tiden hawwe tiden. Maar het is nu wel een heel bijzondere tijd. De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden niet op locatie, maar we verenigen ons volgende week woensdag online via Teams. Voor ons als bestuur begint het een dagelijkse bezigheid te worden en we raken er steeds...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”