De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner? Dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in het werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.
De vereniging NFW zet zich in voor 3600 kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer.

De vereniging streeft naar een vitale landbouw midden in ‘de mienskip’ die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.
Zij wil daarbij vanuit het ledencollectief (bottom-up) optreden als gebiedspartner en beïnvloeder van beleid richting andere partners en bewoners.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

02
MRT
Ledenvergadering Regiomarketing en Toerisme
Tijd: van 19:30 tot 22:00
Locatie: Nog niet bekend
03
MRT
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost
04
MRT
Themagroep Communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Thema-avond Boeren in Balans goed bezocht

Geplaatst op woensdag 12 februari 2020

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseerde de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een thema-avond voor haar leden en relaties. Centraal stond het thema Boeren in Balans: Toekomstgericht boeren voor een vrije markt in de Noardlike Fryske Wâlden. Ruim 100 aanwezigen luisterden aandachtig naar de presentaties van de drie sprekers en gingen...

───────────────── Lees verder

Inschrijving masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’

Geplaatst op maandag 03 februari 2020

Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij de aanschaf van een monovergister? Wil je antwoord op deze én andere vragen, geef je...

───────────────── Lees verder

 
 

Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder

Geplaatst op vrijdag 20 december 2019

Vrijwilliger Pyt van de Polder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft de Douwe Hooglandprijs 2019 gewonnen. Met de toekenning van de prijs aan een van haar eigen vrijwilligers wil de vereniging een gezicht geven aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer van het landschap en de weidevogels...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”