Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor het behoud van landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Bokashi, slimme inzet van groene reststromen

Geplaatst op dinsdag 11 juni 2024

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door derde partijen onderhouden en voeren dat nu voornamelijk af naar...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Geplaatst op dinsdag 11 juni 2024

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in het gebied.  In de laatste decennia zijn veel oude middeleeuwse...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Geplaatst op vrijdag 07 juni 2024

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag. Deze elementen kunnen daarmee een grote bijdrage leveren aan...

Werkgebied NFW ligt in uniek coulisselandschap

In het werkgebied ligt Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dat is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Bekijk ons werkgebied.

Leden Noardlike Fryske Wâlden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

  • Zomaar een fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

  • Een fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

  • Fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie