Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

15
JUN
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost (of online)
18
JUN
Themagroep Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost (of online)
26
JUL
t/m
06
AUG
Bureau NFW gesloten

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Inspraak methode Blijvend Grasland (koolstofcredits)

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021

Onder de vlag van de Nationale Koolstofmarkt is de methode ‘Blijvend Grasland’ ontwikkeld. De methode is bedoeld organische stofopbouw te stimuleren en de opgebouwde koolstof te waarderen via koolstofcredits. Dit is een interessant idee. NFW is echter van mening dat de methode zijn doel voorbij schiet omdat de gebieden laag...

───────────────── Lees verder

Resultaten project Koeien en kruiden

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021

Maandag 31 mei was de slotbijeenkomst van het project Koeien en Kruiden. Een project waaraan de NFW en enkele van haar beheerders hebben meegewerkt. Doel van het project was het onderzoeken van biodiversiteit in kruidenrijk grasland. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de agrofunctionaliteit. Uit het project komt naar voren...

───────────────── Lees verder

 
 

Ode aan het landschap | Beheerders familie Hiemstra

Geplaatst op donderdag 03 juni 2021

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. Deze maand vertelt Attje Meekma hoe ze, samen met haar...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”