Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

01
JUN
Pinksteren: bureau gesloten
03
JUN
Themagroep Communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost
04
JUN
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30 tot 12:00
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Vacature online communicatieprofessional (16 uur/week)

Geplaatst op woensdag 20 mei 2020

Ben je een creatieve online communicatieprofessional en zoek je voor 16 uur / week een (bij)baan? Dan kun jij onze nieuwe collega worden! Reageren kan tot 15 juni a.s. Kijk hier voor de volledige vacature.

───────────────── Lees verder

Uitwerking GLB-pilot Hoe? Zo! Gebiedspartners tevreden over gezamenlijk opgestelde gebiedsplannen

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2020

Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vraagt meer inspanningen van boeren op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen zijn ermee aan de slag door gezamenlijk de praktijkpilot ‘Hoe? Zo!’ uit te voeren. Onderdeel...

───────────────── Lees verder

 
 

Website GLB-pilot Hoe? Zo! vernieuwd

Geplaatst op vrijdag 01 mei 2020

Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Hoe kunnen ze op een effectieve manier, met maatregelen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en passen bij hun gebied, voldoen aan de eisen? Kan dit met een systeem...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”