Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

31
MRT
Algemene Ledenvergadering - UITGESTELD
02
APR
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie - UITGESTELD
03
JUN
Themagroep Communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Medewerkers bureau NFW werken thuis en zijn bereikbaar

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020

Het coronavirus heeft ons nu net als op andere plaatsen in de wereld in de greep. Het voelt als de MKZ crisis in 2001. Het kabinet heeft besloten dat alle scholen en kinderopvangverblijven gesloten blijven en verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. De landbouw wordt geschaard onder de vitale...

───────────────── Lees verder

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek gekraagde roodstaart gestart

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020

Komende periode vinden broedvogelmonitoring én nestkastonderzoek van de gekraagde roodstaart plaats in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, tussen Dokkum en Drachten. Hierbij wordt gekeken naar landschapselementen, zoals houtwallen en elzensingels, die door de leden van de vereniging worden beheerd en onbeheerde landschapselementen. Monitoring van soorten is van...

───────────────── Lees verder

 
 

Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden (2): zorgen om predatie en balanceren met kosten bij start weidevogelseizoen 

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020

Jaco den Hartogh is een van de weidevogelbeheerders van NFW. Hij heeft een melkveebedrijf van 215 melkkoeien met 120 hectare land in Kollum. Op 70 hectare heeft hij ‘uitgestelde maaidatum’. Dit houdt in dat hij voor een bepaalde periode niet met een trekker het land in kan. Hiermee geeft hij...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”