Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor het behoud van landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Einde kapseizoen en raster op orde

Geplaatst op woensdag 15 maart 2023

15 maart, het einde van het kapseizoen. De afgelopen maanden hebben onze leden hard gewerkt om de elzensingels en houtwallen te onderhouden zodat het landschap vitaal blijft. Overhangende takken zijn...

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk

Geplaatst op woensdag 08 maart 2023

Bericht van het BIMAG team Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg je inzicht in de biodiversiteit op jou bedrijf en kun...

Startbijeenkomst Boeren tussen Boomwallen project

Geplaatst op maandag 27 februari 2023

Op woensdagavond 8 maart is de startbijeenkomst van het project Boeren tussen Boomwallen, het vervolgproject van ‘De boomwal als Apotheek’. Dit is een samenwerkingsproject van VANLA en NFW. We geven...

Werkgebied NFW ligt in uniek coulisselandschap

In het werkgebied ligt Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dat is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Bekijk ons werkgebied.

Leden Noardlike Fryske Wâlden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

  • Zomaar een fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

  • Een fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

  • Fotomoment in de Noardlike Fryske Walden

    Leden van de vereniging NFW zetten zich in voor weidevogelbeheer. Ook een leuke tip voor deze fotorubriek? Stuur deze naar info@noardlikefryskewalden.nl

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie