De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner? Dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in het werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, werkt met agrarisch- en natuurbeheer aan het behoud van dit bijzondere landschap. De vereniging NFW zet zich in voor 3600 kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer.

De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. Zij wil daarbij vanuit het ledencollectief (bottom-up) optreden als gebiedspartner en beïnvloeder van beleid richting andere partners en bewoners.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

03
FEB
Informatieavond: Welke kansen biedt Fjildlab voor uw bedrijf?
Tijd: van 20:00
Locatie: Kruisweg Damwoude, Hoofdweg 42 in Damwoude
13
FEB
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30 tot 12:00
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost
03
MRT
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder

Geplaatst op vrijdag 20 december 2019

Vrijwilliger Pyt van de Polder van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft de Douwe Hooglandprijs 2019 gewonnen. Met de toekenning van de prijs aan een van haar eigen vrijwilligers wil de vereniging een gezicht geven aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer van het landschap en de weidevogels...

───────────────── Lees verder

Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden

Geplaatst op woensdag 18 december 2019

Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau van de Noardlike Fryske Wâlden. Om aan te geven dat leden van...

───────────────── Lees verder

 
 

Veel verwachtingen van proef bodemverbeteraar bokashi

Geplaatst op donderdag 12 december 2019

Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren. In 2017 zijn acht samenwerkende partijen gestart met een proef met de bodemverrijker. De deelnemende agrariërs willen weten in hoeverre bokashi bijdraagt aan de verbetering van de bodem. De eerste, voorlopige resultaten van een proef in Noordoost-Fryslân...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”