Particulier Natuurbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is sinds september 2018 gecertificeerd als collectief voor particulier natuurbeheer. Particuliere natuurbeheerders, in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden, kunnen zich voor een beheervergoeding voor natuurbeheer aansluiten bij NFW. Om voor een beheervergoeding in aanmerking te komen is in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) een certificaat verplicht. Omdat NFW een groepscertificaat heeft is het niet nodig dat alle beheerders een eigen certificaat hebben. Het Natuurbeheerplan van Provincie Fryslân is leidend voor het beheertype. De SNL-beschikking heeft een looptijd van zes jaar, het is mogelijk om bij nieuw beheer of uitbreiding van het huidige beheer in een lopende beschikking in te stappen.

Bureau NFW verzorgt voor de particulier natuurbeheerders naast de certificering ook de aanvraag, communicatie met Provincie Fryslân, bewaking Natuurbeheerplan en de uitbetaling. Daarnaast stelt NFW een beheerplan op voor de beheerder en verzorgt NFW de monitoring.

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 november en 15 december.
Beheertypen die binnen de vereniging worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • Vochtig weidevogel grasland
  • Vochtig hooiland
  • Kruiden- en fauna rijk grasland
  • Gemaaid rietland
  • Moeras
  • Zoete plas

Kijk voor informatie over Index Natuur en Landschap en een overzicht van de beheertypen op de website van BIJ12.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau NFW via
Email: info@noardlikefryskewalden.nl
Telefoon: 0511-745200 (tussen 9.00 en 12.00 uur)

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie