Particulier Natuurbeheer

In het gebied Noordoost-Friesland voeren particuliere grondeigenaren het beheer van natuurgronden, volgens het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân, uit. Hiervoor hebben zij een beheercontract met de provincie Fryslân afgesloten en ontvangen zij een vergoeding. Deze contractvorm komt, na afloop van de huidige contracttermijn, te vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen beheerders zich voor collectief particulier natuurbeheer bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden aansluiten.

Collectief voor particulier natuurbeheer
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is in september 2018 gecertificeerd als collectief voor particulier natuurbeheer en is per 2019 actief gestart met de uitvoering daarvan. Als het huidige beheercontract voor natuurbeheer afloopt, kunnen beheerders per 1 januari van het daarop volgende jaar de overstap maken naar het collectieve stelsel via de Noardlike Fryske Wâlden. Hiervoor dient de beheerder zich tussen 15 november en 15 december te melden bij ons bureau.

Beheertypen die in het particulier natuurbeheer worden uitgevoerd zijn onder andere: vochtig hooiland, kruidenrijk weidevogelgrasland, moeras en zoete plas. Voor elk beheertype gelden specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Een beheerder kiest zelf op welke manier hij het beheer uitvoert om aan het beheertype te blijven voldoen.

Kijk voor meer informatie over Index Natuur en Landschap en een overzicht van de pakketten op de website van BIJ12.

Beheerkalender

GLB 2024

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie