1 7 8 9

Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

Geplaatst op donderdag 28 maart 2019
Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân een aantal maatregelen. Naast het onderwater zetten van delen van percelen eerder dit jaar...

Ondertekening Bijenpacts

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019
Om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren heeft voorzitter Albert van der Ploeg dinsdag 19 maart jl. de BIJENPACTS ondertekend. Dit deed hij samen met vertegenwoordigers van Omrin, Arriva, Burgerinitiatief Beetsterzwaag, Friese Milieu...

Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As

Geplaatst op woensdag 20 maart 2019
Voor het herstel van de landschapselementen langs de Sintrale As (N356) krijgen grondeigenaren de mogelijkheid dat – geheel kosteloos – te laten uitvoeren. Ruim 450 grondeigenaren, met grond binnen het gebied van De Centrale As, hebben een uitnodiging ontvangen voor...

Opwaardering drijfmest door toegevoegde middelen mestkelder

Geplaatst op donderdag 06 december 2018
In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om ervaringen op te doen met het gebruik van toevoegmiddelen om zo de kwaliteit van de mest te verbeteren, minder kunstmest...

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 28 november 2018
Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van Drachten steunt het werk van de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en draagt het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op
Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, komen voor een beheervergoeding in aanmerking. De boeren moeten...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

Geplaatst op woensdag 24 oktober 2018
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren uit het werkgebied van de NFW kunnen binnen dit project elzensingels en houtwallen laten herstellen. De provincie Fryslân financiert het...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 26 september 2018
Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart voor het landschap. De boeren en gidsen tonen de kinderen de grote biodiversiteit in hun “achtertuin” en het prachtige landschap...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Geplaatst op
Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik sopt. In Noordoost-Fryslân staan foto’s van deze boeren op borden langs de weg. Ze leverden op sociale media veel vragen...

Werkbezoek gemeente Deventer

Geplaatst op woensdag 19 september 2018
Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van de agenda was Energietransitie en samenwerkingsverbanden vanuit de gemeenschap. Omdat de gemeente Deventer door een gemeentelijke herindeling sinds 2018 ook...

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 18 juli 2018
Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging. Ruim 450 leden van de bank kwamen met een prachtig uitgestippelde fietsroute langs boerderij het Hooihuis in Kootstertille. Een actief melkveebedrijf...

Schouwcommissie doet cursus ‘Soorten herkennen’

Geplaatst op woensdag 04 juli 2018
Op dinsdagavond 3 juli hebben de leden van de schouwcommissie bij elkaar gezeten voor een cursus ‘Soorten herkennen’. Het gaat dan om de soorten die voorkomen op de lijst met indicatorsoorten welke als leidraad voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer...

Bijeenkomst Gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen met Maarten Stapper

Geplaatst op woensdag 27 juni 2018
Uitnodiging 9 juli 2018 Attentie! Begin juli komt Maarten Stapper naar Nederland! Maarten Stapper is een Nederlandse adviseur in Australië en gaat u meer vertellen over bodemvruchtbaarheid. Stapper zal vier lezingen houden, gespreid over Nederland. Hierbij nodigen de Noardelike Fryske...

Nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden feestelijk geopend

Geplaatst op vrijdag 13 april 2018
Wandelaars kunnen vanaf nu genieten van een nieuw bewegwijzerd wandelpad door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân. Op donderdag 12 april is in Eastermar het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden officieel in gebruik genomen en de bijbehorende wandelgids gepresenteerd. In het bijzijn van...

Noordoost Fryslân aan de slag met het veldlaboratorium ‘Fjildlab’

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018
Op initiatief van de regio Noordoost Fryslân wordt er door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Van Hall Larenstein (VHL) en Ondernemersfederatie Noordoost Friesland (ONOF) gewerkt aan een verbreding van het project ‘Fjildlab Noordoost Fryslân’. In dit project wordt onderzoek...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voorstander van grondgebondenheid

Geplaatst op dinsdag 20 maart 2018
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een voorstander van grondgebondenheid. De vereniging vindt het dan ook van belang te komen tot een goede en werkbare invulling van dit begrip. De formulering voor grondgebondenheid van het Comité Gras, waarin alleen...

Partijen bekrachtigen samenwerking in project ‘Better Wetter’

Geplaatst op donderdag 22 februari 2018
Op donderdag 22 februari 2018 hebben negen partijen bij Galerie Koopmans in Earnewâld de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst “Better Wetter’. Het verzekeren van economisch rendabel agrarisch grondgebruik in natte omstandigheden door het inzetten van natte teelten. Een watersysteem in...
1 7 8 9
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie