1 6 7 8 9

Bericht van de voorzitter: GLB, weidevogels en veldexcursies

Geplaatst op dinsdag 22 september 2020
Wij zijn weer begonnen met de eerste bijeenkomsten, natuurlijk op anderhalve meter afstand. Begin juli hadden we op onze ledenvergadering in Burgum een mooie opkomst en wij waren er ook wel weer aan toe om elkaar weer te zien. Wout...

Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

Geplaatst op dinsdag 15 september 2020
Welke maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit kunnen boeren uitvoeren zodat die passen binnen hun bedrijfsvoering en tegelijk een bijdrage leveren aan vergroening van het landschap? Een groep Friese en Groninger agrariërs gaat op zoek naar antwoorden...

Wout van Vulpen benoemd tot algemeen secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 15 juli 2020
Wout van Vulpen is per 15 juli 2020 benoemd tot algemeen secretaris/directeur van het bureau van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Na ruim 8 jaar bestuurslid en secretaris van de vereniging te zijn geweest maakt hij de overstap van het...

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Andries Bouwman nemen boerenzonnedaken in de Noardlike Fryske Wâlden in gebruik

Geplaatst op vrijdag 03 juli 2020
Boerendaken hebben een grote potentie voor zonne-energie, toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Om agrariërs te helpen om de stap naar duurzame energie daadwerkelijk te maken, heeft vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) gewerkt aan een collectieve...

Landelijke primeur voor Fryslân: Eerste gecertificeerd CO2-reductieproject Valuta voor Veen van start

Geplaatst op dinsdag 30 juni 2020
Dinsdag 30 juni vond de feestelijk start plaats van het eerste CO2-reductieproject in Nederland. Hiermee komen de eerste gecertificeerde CO2-certificaten op de vrijwillige markt beschikbaar. Na jarenlange voorbereiding is nu het moment aangebroken om de eerste vrijwillige CO2-certificaten uit te...

Uitwerking GLB-pilot Hoe? Zo! Gebiedspartners tevreden over gezamenlijk opgestelde gebiedsplannen

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2020
Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vraagt meer inspanningen van boeren op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen zijn ermee aan de slag...

Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden (2): zorgen om predatie en balanceren met kosten bij start weidevogelseizoen

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020
Jaco den Hartogh is een van de weidevogelbeheerders van NFW. Hij heeft een melkveebedrijf van 215 melkkoeien met 120 hectare land in Kollum. Op 70 hectare heeft hij ‘uitgestelde maaidatum’. Dit houdt in dat hij voor een bepaalde periode niet...

Landschapsbeheer: elzensingels en houtwallen klaar voor de lente

Geplaatst op maandag 16 maart 2020
De vereniging NFW is verantwoordelijk voor het beheer van 3.600 kilometer aan elzensingels en de voor het gebied zo karakteristieke dykswâlen (hoge houtwallen). Ruim 400 leden van de vereniging zorgen met dit beheer voor een goede leefomgeving voor boerenlandvogels die...

Meer kansen voor biodiversiteit met herstel van 47 km elzensingels en houtwallen in Friesland

Geplaatst op maandag 02 maart 2020
Het agrarisch cultuurlandschap van Zuidoost-Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, op Terschelling en rondom Sint Nicolaasga wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels. Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen twee jaar...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in regelgeving weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 20 februari 2020
Binnenkort strijken de weidevogels, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur, weer in Friesland neer om te broeden. Om het broedseizoen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voeren de leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden diverse maatregelen uit om de...

Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden

Geplaatst op woensdag 18 december 2019
Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau van de...

Veel verwachtingen van proef bodemverbeteraar bokashi

Geplaatst op donderdag 12 december 2019
Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren. In 2017 zijn acht samenwerkende partijen gestart met een proef met de bodemverrijker. De deelnemende agrariërs willen weten in hoeverre bokashi bijdraagt aan de verbetering van de...

Veldlaboratorium Fjildlab Noordoost-Fryslân biedt perspectief voor een duurzame landbouwsector

Geplaatst op vrijdag 29 november 2019
De stikstofuitstoot in de agrarische sector is in de afgelopen decennia al fors gedaald. De agrarische sector, met de veehouderij voorop, kan met het Fjildlab Noordoost-Fryslân laten zien dat het nog beter kan en dat een vermindering van de veestapel...

Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit

Geplaatst op dinsdag 19 november 2019
Het Europese landbouwbeleid gaat veranderen. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen voeren gezamenlijk een pilot uit om uit te zoeken...

Gedeputeerde Douwe Hoogland neemt eerste exemplaar fotoboek in ontvangst tijdens landschapsonderhoud

Geplaatst op vrijdag 01 november 2019
De leden van agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden zetten zich in voor het beheer en onderhoud van het bijzondere coulisselandschap. Dit unieke landschap en de inwoners staan centraal in het fotoboek waarvan gedeputeerde Douwe Hoogland vrijdag 1 november het eerste...

Start laatste ronde landschapsherstel De Centrale As

Geplaatst op maandag 28 oktober 2019
Binnenkort start Ingenieursbureau Antea Group, samen met vereniging De Noardlike Fryske Wâlden met de derde en tevens laatste ronde van het landschapsherstel in het gebied van De Centrale As. Hierbij wordt, in samenwerking met grondeigenaren- en gebruikers gekeken naar de...

Duurzaam boeren: alles wat je wilt weten over mest en energie. Informatiebijeenkomst masterclasses ‘Meer uit mest, minder CO2’.

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019
LET OP! De informatiebijeenkomst van 23 oktober is geannuleerd. We komen z.s.m. met een nieuwe datum! Wat doen oerbacteriën in je vergister? Hoe goed is digestaat voor bodem en gewas? Is kunstmestvrij boeren mogelijk? En wat komt er kijken bij...

Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap

Geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019
De houtwallen zorgen voor een grote positieve bijdrage aan de biodiversiteit in dit agrarisch landschap. Dat is de conclusie van het afstudeeronderzoek “Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?” waarmee de studenten Rutger J. Diertens & Remco Ploeg onlangs aan de...

Bloemrijke randen in weilanden zorgen voor biodiversiteit

Geplaatst op donderdag 29 augustus 2019
Veel insecten en weidevogels maken gretig gebruik van de bloemrijke randen die boeren in hun weilanden aanleggen. Deze stukken weiland staan hier en daar nog prachtig in bloei. Om het publiek meer bewust te maken van deze bloemrijke randen hebben...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor collectieve aanpak duurzame energieproductie

Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019
Als boeren voor het opwekken van zonne-energie als collectief subsidie zouden kunnen aanvragen dan zou er 10 tot 20 meer zonne-energie kunnen worden opgewekt. Ook de kosten voor de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk kunnen veel lager. Daarnaast wordt...
1 6 7 8 9
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie