1 2 3 4 5 9

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk

Geplaatst op woensdag 08 maart 2023
Bericht van het BIMAG team Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg je inzicht in de biodiversiteit op jou bedrijf en kun je dit ook uitdragen. Door te monitoren kun je goed...

Startbijeenkomst Boeren tussen Boomwallen project

Geplaatst op maandag 27 februari 2023
Op woensdagavond 8 maart is de startbijeenkomst van het project Boeren tussen Boomwallen, het vervolgproject van ‘De boomwal als Apotheek’. Dit is een samenwerkingsproject van VANLA en NFW. We geven deze avond uitleg over het project en is er mogelijkheid...

Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 27 februari 2023
In de herfst van 2022 is er door Landschapsbeheer Friesland een inventarisatie uitgevoerd in gedeelten van ons werkgebied naar oorspronkelijk inheemse soorten bomen en struiken. De inventarisatie was een herhaling op een eerdere verkenning in 2012. Elzen en eiken werden...

Project Kruiden tussen de Coulissen van start! Deelnemers gezocht!

Geplaatst op dinsdag 24 januari 2023
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil onderzoek doen en groepsbijeenkomsten opzetten over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Ook brede verschraalde randen van ten minste 6 meter breed die al enkele jaren in het...

Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

Geplaatst op maandag 23 januari 2023
De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons werkgebied. Bij Veenklooster, Kootstertille, Drogeham en rond de Mûntsjegroppe/Seadwei bij Eastermar is de Amerikaanse vogelkers in opmars. Niet persé allemaal...

Nieuw leefgebied: Klimaat

Geplaatst op maandag 16 januari 2023
Per 2023 heeft de provincie het leefgebied Klimaat opengesteld binnen de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat betekent dat vanaf nu beheerpakketten afgesloten kunnen worden die passen in dit leefgebied. De doelen binnen het leefgebied Klimaat richten zich op...

Afdelingsbijeenkomsten GLB

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023
In januari en februari gaan we samen met alle afdelingen bijeenkomsten organiseren omtrent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).* De bijeenkomsten bestaan uit twee delen. Eerst delen we de belangrijkste en nieuwste informatie over het GLB met de aanwezigen, na de...

Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023
Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar geoogst zal worden is voor een groot deel in het vorige jaar gezaaid. Wij hebben als vereniging NFW in 2022...

Habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de NFW

Geplaatst op maandag 09 januari 2023
Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga heeft een artikel uitgebracht over de habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. In 2018 bestudeerden zij de relatie tussen broedvogels en habitatkenmerken van het kleinschalige coulisselandschap van Oost-Fryslân. Het complete Engelstalige...

Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap’

Geplaatst op maandag 02 januari 2023
Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang de levensaders voor natuur op het platteland. Dergelijke elementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een inspiratiebron voor natuurvriendelijke oplossingen...

‘Beloon de kwaliteit die we al jaren leveren’

Geplaatst op vrijdag 23 december 2022
Zo’n 20 jaar is Wout van Vulpen betrokken geweest bij het agrarisch natuurbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden. Eerst in de schouwcommissie, als voorzitter van Smelne’s Singellân, als secretaris van het bestuur van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de laatste...

Atsje Lettinga winnaar Douwe Hooglandprijs 2022

Geplaatst op vrijdag 23 december 2022
Atsje Lettinga ontvangt de prijs vanwege haar initiatief voor het Wâldpykpaad. Een belevenis voor de echte Wâldpiken die buiten de paden willen wandelen in het nationaal landschap “Noardlike Fryske Wâlden”. Daarnaast is Atsje eigenaresse van circulair paviljoen MeM en de...

Voor leden: ANLb pakketten 2023

Geplaatst op dinsdag 13 december 2022
Hieronder volgen de definitieve ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Op donderdag 15 december zijn deze pakketten gepresenteerd tijdens Algemene Ledenvergadering speciaal over het nieuwe ANLb. De presentatie vindt u hier. Algemeen Deelnamecontract (versie 2022) Algemene voorwaarden (versie 2022) Schouw-...

Ledenbijeenkomsten NFW

Geplaatst op maandag 21 november 2022
Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De Algemene Ledenvergadering van de NFW, de reguliere najaarsvergadering. Meer informatie en de stukken heeft u ontvangen via de mail. Datum:...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Geplaatst op donderdag 10 november 2022
Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De terugkeer van het boerenlandvogeltje, dat ook wel de keninginne fan ‘e Wâlden wordt genoemd, uit hun wintergebieden wordt...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Geplaatst op maandag 10 oktober 2022
Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum was er ook aandacht voor de wisseling van Algemeen Secretaris/directeur van het bureau NFW. Wout van Vulpen heeft zijn functie...

Terugblik jubileumdag NFW

Geplaatst op maandag 03 oktober 2022
Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van de NFW. In 2002 werd door zes samenwerkende agrarische natuurverenigingen de koepelorganisatie ‘ Vereniging Noardlike Fryske Wâlden’ opgericht. Lees daarover...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

Geplaatst op maandag 03 oktober 2022
De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende broedvogels, vleermuizen, planten, mossen en ongewervelden zoals bijvoorbeeld insecten, slakken, wormen en spinnen, voor. In de gebieden waar leden van...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 05 september 2022
Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het startsein van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Dit deden zij door een bos takken te overhandigen aan de...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Geplaatst op donderdag 01 september 2022
Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zo karakteriseren: rijen eiken langs kleine weilanden. De boerderijen liggen prachtig in het landschap. Op...
1 2 3 4 5 9
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie