1 2 3 8

Leden vereniging Noardlike Fryske Wâlden planten fruitbomen in Achtkarspelen

Geplaatst op maandag 24 januari 2022
Oude fruitrassen horen bij het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden en hebben een hoge kwaliteit. Daarnaast dragen ze bij aan de biodiversiteit. Om meer fruitbomen in het gebied te krijgen, organiseerde de afdeling Achtkarspelen van de vereniging Noardlike Fryske...

NFW dient zienswijze op concept S-MER (Strategisch Milieueffectrapport) en samenvatting NSP (Nationaal Strategisch Plan)

Geplaatst op vrijdag 21 januari 2022
Op donderdag 20 januari is er vanuit Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een zienswijze verzonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmateam GLB NSP. In de zienswijze is gereageerd op het milieueffectrapport en de samenvatting van het Nationaal Strategisch...

Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 23 december 2021
Vol verwachting klopt ons NFW-hart. Het Nationaal Strategisch Plan over het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is gepubliceerd en het Coalitie Akkoord is gepresenteerd. Beide documenten zijn toegelicht en besproken op onze themavond op 16 december. Heel actueel, maar er is...

Terugblik thema-avond 16 december

Geplaatst op vrijdag 17 december 2021
Donderdag 16 december vond onze thema-avond over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de Eco-regelingen binnen het Nationaal Strategisch Plan plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd de bijeenkomst in digitale vorm uitgevoerd. Er was veel belangstelling, ruim 100 digitaal aanwezigen luisterden...

Nieuw inzicht in wat digestaat met bodemleven doet

Geplaatst op donderdag 16 december 2021
Op 8 december heeft een webinar plaatsgevonden over mono-mestvergisting. Met name over het effect van digestaat op bodemleven, maar ook over de rol die mestvergisting in de energietransitie kan spelen. Het webinar is terug te kijken de pagina Meer uit...

Ode aan het Landschap en 20 jaar vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 02 december 2021
Met het in beeld brengen van een aantal leden, bracht de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in 2021 een Ode aan het landschap. Deze reeks leverde mooie verhalen op over hoe de boeren het coulisselandschap en de weidevogelgebieden tussen Dokkum en...

Terugblik digitale Algemene Ledenvergadering 25 november

Geplaatst op maandag 29 november 2021
Donderdag 25 november vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd de bijeenkomst deze keer weer in digitale vorm uitgevoerd. We vinden het jammer dat we elkaar daardoor niet fysiek konden treffen, maar het is mooi dat het op...

Start 2e editie cursus Gastheer van het landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021
Let op: vanwege de coronamaatregelen is de cursus uitgesteld. Deelnemers die zich al hadden aangemeld, krijgen hierover persoonlijk bericht. Als de omstandigheden het toelaten verschuift de cursus naar januari/februari 2022. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar dus inschrijven kan...

Hoe is het de gekraagde roodstaart in 2021 vergaan in de NFW?

Geplaatst op donderdag 04 november 2021
De gekraagde roodstaarten die in de Noardlike Fryske Wâlden broeden, overwinteren in de Sahel, in Mali en Burkina Fasso net ten zuiden van de Sahara.  In het noordelijk deel van dit overwinteringsgebied in Mali, had het in onze (Europese) winter...

Eerste onderzoeksresultaten tonen aan: Kieviten hebben baat bij braakstroken

Geplaatst op woensdag 03 november 2021
De aanleg van een braakstrook op grasland kan een waardevolle toevoeging zijn om een beter leefgebied voor kievitkuikens te creëren. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga vanaf april tot en met juni in...

Ideeën voor opwekken duurzame energie gezocht

Geplaatst op dinsdag 02 november 2021
In Noordoost Friesland zijn er op dit moment veel problemen als het gaat om teruglevering van opgewekte energie op het elektriciteitsnet. In onze regio betekent dat er de komende jaren zeer veel kabels verzwaard moeten worden en dat er op...

Veel belangstelling voor het nieuwe ANLb tijdens extra ledenvergadering

Geplaatst op woensdag 27 oktober 2021
Op dinsdagavond 26 oktober werd er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin vertelden we onze leden over de tussenperiode van 2022 en de nieuwe ANLb periode 2023-2028. Kon u er niet bij zijn? Hieronder is de opname terug te zien....

Van de voorzitter

Geplaatst op maandag 25 oktober 2021
Het nieuwe GLB in de overgangsperiode Er wordt al heel lang gesproken en geschreven over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in Europa. Het is steeds uitgesteld vanwege allerhande redenen, zoals de Europese verkiezingen en de invloed van de Brexit....

Ontwikkelingen project Meer uit Mest, Minder CO2

Geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021
Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 12-10-2021 Op dinsdag 12 oktober heeft het Congres Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaatsgevonden in het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de bodem als basis stonden hierbij centraal. Verschillende sprekers...

Weidevogels in Fryslân – Jaarbericht 2021

Geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021
Donderdagmiddag 14 oktober werd het Jaarbericht 2021 - Weidevogels in Fryslân gepresenteerd. In grote delen van Friesland werden in het voorjaar van 2021 meer broedparen van de vier bekendste weidevogels geteld dan vorig jaar. Het natte voorjaar en late maaien...

Oktober wandelmaand: Beleef de herfst langs de zandpaden van Eastermar

Geplaatst op woensdag 13 oktober 2021
Oktober is de maand van de herfstwandelingen én de week van het landschap (16-31 oktober). In deze maand brengt Wandelnet een ode aan onverhard wandelen over zandwegen, kronkelende karresporen, kleine bospaadjes en sporen door de weilanden. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden reikt eerste prijs fotoactie Wat Moai! campagne 2021 uit

Geplaatst op donderdag 07 oktober 2021
Vanmiddag ontving de 16e jarige Harm, uit handen van Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de eerste prijs van de fotoactie van de Wat Moai! campagne: een professionele Bushnell verrekijker. De prijs werd overhandigd aan...

Aandacht voor exoten bij start kapseizoen

Geplaatst op donderdag 07 oktober 2021
De Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de berenklauw zijn soorten die niet thuishoren in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten, vooral kruiden en struiken, worden verdrongen. Dit...

Ode aan het landschap | Beheerder Johannes Marinus

Geplaatst op donderdag 07 oktober 2021
In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een ‘Ode aan het landschap’. We brengen daarom iedere maand één van de ruim 800 leden in beeld. Deze maand vertelt biologisch melkveehouder Johannes Marinus over over zijn bedrijf in Twijzel. Samen...

Presentatie habitatmonitoring op Friese Vrijwilligersdag Natuur

Geplaatst op dinsdag 07 september 2021
Afgelopen zaterdag gaf Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga een presentatie over de habitatmonitoring coulisselandschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit deed hij tijdens de Friese Vrijwilligersdag Natuur. In het coulisselandschap meten experts en vrijwilligers jaarlijks de fysieke kwaliteitskenmerken van het leefgebied van broedvogels...
1 2 3 8