1 2 3

Wandel tijdens het Weide Sompe Wâldwykein mee over het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden (4 km)

Geplaatst op dinsdag 10 september 2019
Vlakbij de Sintrale As zijn prachtige wandelpaden door het ‘smûke’ coulisselandschap te vinden. Laat je verrassen en loop op zaterdag 21 september een stukje van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. De wandeling start om 16:00 uur met een ontvangst bij...

Bijna duizend leerlingen aan de slag met onderhoud elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 05 september 2019
Bijna duizend leerlingen van ruim 30 basisscholen in de regio Noordoost-Friesland gaan komende weken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden helpen met snoeiwerkzaamheden voor het onderhoud van de elzensingels en houtwallen. Het snoeien is onderdeel van het lesprogramma “Takomst...

Bloemrijke randen in weilanden zorgen voor biodiversiteit

Geplaatst op donderdag 29 augustus 2019
Veel insecten en weidevogels maken gretig gebruik van de bloemrijke randen die boeren in hun weilanden aanleggen. Deze stukken weiland staan hier en daar nog prachtig in bloei. Om het publiek meer bewust te maken van deze bloemrijke randen hebben...

Wandel mee met veldexcursies over het landschap, hommels of vleermuizen 

Geplaatst op vrijdag 23 augustus 2019
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert in september meerdere veldexcursies in het bijzondere coulisselandschap. De excursies vinden op verschillende plaatsen en in de middag of avond plaats. Per excursie staat één diergroep centraal. De middagexcursies hebben als thema ‘hommels’ en...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor collectieve aanpak duurzame energieproductie

Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019
Als boeren voor het opwekken van zonne-energie als collectief subsidie zouden kunnen aanvragen dan zou er 10 tot 20 meer zonne-energie kunnen worden opgewekt. Ook de kosten voor de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk kunnen veel lager. Daarnaast wordt...

Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden: Een veelbewogen broedseizoen

Geplaatst op maandag 15 juli 2019
Sommige leden van onze vereniging werken in het broedseizoen bijna dag en nacht om de ideale omstandigheden te creëren om eieren uit te laten komen en de kuikens veilig groot te laten worden. Hessel Boersma van een schaaphouderij in het...

Leden Noardlike Fryske Wâlden zetten tijdens het maaien de wildredder aan

Geplaatst op donderdag 04 juli 2019
Om tijdens het maaien klein wild zoals hazen en reekalveren te beschermen maken boeren in de Noardlike Fryske Wâlden gebruik van de Wildredder. Dit is een klein, akoestisch hulpmiddel dat eenvoudig aan de trekker kan worden bevestigd en een hoog...

Biodiversiteit Noardlike Fryske Wâlden thema Swaddekuier

Geplaatst op donderdag 27 juni 2019
De Swaddekuier, die op zaterdag 6 juli plaatsvindt, staat dit jaar helemaal in teken van de biodiversiteit in de Noordelijke Friese Wouden. Het historische coulisselandschap van elzensingels en dykswâlen (houtwallen) biedt o.a. voedsel en beschutting aan bijzondere insecten en vogelsoorten....

Ontdek het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden met de toeristengids

Geplaatst op donderdag 20 juni 2019
De Noardlike Fryske Wâlden in het noordoosten van Fryslân is een Nationaal Landschap. Het gebied dankt deze titel aan de unieke combinatie van landbouwgrond, natuur en cultuurhistorie. Het eeuwenoude coulisselandschap met pingo’s, elzensingels en houtwallen is vrijwel intact gebleven. Dit...

Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk

Geplaatst op donderdag 06 juni 2019
In het gebied Noordoost-Friesland voeren particuliere grondeigenaren het beheer van natuurgronden, volgens het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân, uit. Hiervoor hebben zij een beheercontract met de provincie Fryslân afgesloten en ontvangen zij een vergoeding. Deze contractvorm komt, na afloop van...

LandschapsSymfonie ‘de Proeve’: Het muzikale verhaal over de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 03 juni 2019
Het historische coulisselandschap van Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden vormt op zondag 30 juni a.s. het toneel van een muzikaal sprookje. Waar leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het landschap van elzensingels, houtwallen en pingo’s onderhouden, is nu...

Project voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden van start

Geplaatst op donderdag 09 mei 2019
Grondeigenaren in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kunnen binnen een landschapsherstelproject elzensingels en houtwallen laten herstellen en aanleggen. Binnenkort start de vereniging met de inventarisatie voor dit project. Hiervoor gaan leden van de schouwcommissie van de...

Gezocht vrijwilligers voor de Argus-telling,

Geplaatst op vrijdag 03 mei 2019
In maart dit jaar is in het Posthuis Theater te Heerenveen de eerste workshop "Insecten in het agrarisch gebied en de Argus-telling" gehouden. Voor wie er de eerste keer niet bij kon zijn, is dit een nieuwe kans! Er wordt...

Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

Geplaatst op donderdag 28 maart 2019
Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân een aantal maatregelen. Naast het onderwater zetten van delen van percelen eerder dit jaar...

Jaarverslag 2018

Geplaatst op dinsdag 26 maart 2019
Deze week is het jaarverslag 2018 verschenen. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Naast alle beheertaken, kijken we ook terug op de activiteiten die onder de noemer van ‘De Nije Miensker’ in het...

Ondertekening Bijenpacts

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019
Om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren heeft voorzitter Albert van der Ploeg dinsdag 19 maart jl. de BIJENPACTS ondertekend. Dit deed hij samen met vertegenwoordigers van Omrin, Arriva, Burgerinitiatief Beetsterzwaag, Friese Milieu...

Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As

Geplaatst op woensdag 20 maart 2019
Voor het herstel van de landschapselementen langs de Sintrale As (N356) krijgen grondeigenaren de mogelijkheid dat – geheel kosteloos – te laten uitvoeren. Ruim 450 grondeigenaren, met grond binnen het gebied van De Centrale As, hebben een uitnodiging ontvangen voor...

Boeren helpen weidevogels met plasdras

Geplaatst op woensdag 13 februari 2019
Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig kunnen broeden, zetten 40 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân hun plasdrasgebieden deze week onder water. Daarbij...

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden in top 5 Wandelroutes 2019

Geplaatst op zaterdag 02 februari 2019
Het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden staat in de top 5 van Wandelroutes van het jaar 2019. Op zaterdag 2 februari 2019 reikte de jury tijdens de eerste dag van de Fiets- en Wandelbeurs in Gent de prijs voor Wandelroute van...

Douwe Hooglandprijs voor ‘Om de dobben’ in Burgum

Geplaatst op donderdag 03 januari 2019
Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werd vrijdag 21 december 2018 uitgereikt. Om de dobben maakt de natuur in het coulisselandschap...
1 2 3