1 2 3 7

Takomst foar in unyk lânskip.

Geplaatst op dinsdag 27 september 2022
Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving en de gevolgen daarvan de eerste Agrarische Natuur Verenigingen (VEL en VANLA) zijn opgestaan. De zure regen was schadelijk voor onze houtwallen en elzensingels, terwijl ze er prachtig voor stonden...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 05 september 2022
Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het startsein van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Dit deden zij door een bos takken te overhandigen aan de...

Boeren gezocht voor koolstofvastlegging bodem

Geplaatst op maandag 05 september 2022
Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht. Voor gemotiveerde melkveehouders die stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer zijn nog plekken...

Ontdek het waardevolle boerenland van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 01 september 2022
Het coulisselandschap van Nationaal Landschap bestaat uit rijen met elzen, eiken en vele plant- en struiksoorten. Deze elzensingels en houtwallen zorgen voor een aantrekkelijke plek voor vogels, insecten en andere dieren. Tijdens een veldexcursie neemt Gerrit Tuinstra, expert van Landschapsbeheer...

Jubileum vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 01 september 2022
Op vrijdag 30 september viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20-jarig bestaan. ’s Middags is er een interessant inhoudelijk programma voor leden en relaties.  Het thema is “de Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden “ met sprekers Eddy...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Geplaatst op donderdag 01 september 2022
Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zo karakteriseren: rijen eiken langs kleine weilanden. De boerderijen liggen prachtig in het landschap. Op...

NatuurMerke bij paviljoen de Leyen

Geplaatst op donderdag 01 september 2022
De Leijen is een ‘NatuurMarke’ in de Noardlike Fryske Wâlden. Wa kin de Leijen net? Met dit project wordt er ingezet op meer natuurbeleving en -bescherming. De mienskippen van Eastermar, Rottefalle, de Pein, Sumar, de Tieke en andere dorpen rond...

Bezoekers Brommels! genoten van traktatie jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op dinsdag 30 augustus 2022
Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. Om die reden trakteerde afgelopen zaterdag voorzitter Albert van der Ploeg de bezoekers van bramenfestijn Brommels! Op het erf van Zorgboerderij De Witrik in Twijzelerheide was een mooi gezelschap...

Argustelling: twee bedreigde soorten volgen

Geplaatst op woensdag 31 augustus 2022
In de afgelopen jaren zijn verschillende leden van de agrarische collectieven in Fryslân enthousiast bezig geweest met de Argustelling. De meeste van deze boeren/boerinnen tellen boerenlandvlinders op hun eigen percelen, waaronder de inmiddels schaarse argusvlinder. Er zijn ook een paar...

Jarige vereniging Noardlike Fryske Wâlden trakteert bezoekers Brommels!

Geplaatst op maandag 22 augustus 2022
Dit jaar viert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20ste verjaardag. En wie jarig is, trakteert! Dat gebeurt op zaterdag 27 augustus 2022 tijdens het Brommels Wâldpyk bramenfestijn op het erf van Zorgboerderij De Witrik, Wyldpaed 30 in Twijzelerheide. Jong...

Van de voorzitter: Samen zoeken naar oplossingen

Geplaatst op donderdag 28 juli 2022
We blikken terug op een mooie en vruchtbare ledenbijeenkomst. Donderdag 21 juli spraken we met onze leden over de stikstofproblematiek, maar vooral ook over oplossingen (van een breder vraagstuk dan alleen stikstof). Hoe kunnen we daar als boeren en particulieren...

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 13 juli 2022
Vandaag reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo Mulder van Mulder Agro B.V. De jury koos voor hem “vanwege zijn enthousiaste betrokkenheid bij vele projecten en zijn inzet...

Swaddekuier 9 juli 2022: Geniet van het Nationaal Landschap

Geplaatst op donderdag 23 juni 2022
Op zaterdag 9 juli a.s. kunnen wandelaars komen genieten van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden tijdens de Swaddekuier. De routes van 10, 20 en 40 kilometer brengt de wandelaar in het hart van de Friese Wouden langs de houtwallen en...

Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022
De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga van april tot en met juni vorig jaar heeft uitgevoerd. Omdat het vorig jaar een...

GEANNULEERD: Doe mee aan De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 20 mei 2022
Update: Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We geloven dat dit concept kan werken en kijken of we het op een ander moment wel kunnen organiseren. Welk team wint de ‘striid’ fan...

GEANNULEERD: De Wâldenstriid in de Noardlike Fryske Wâlden 11 juni a.s.

Geplaatst op maandag 30 mei 2022
Helaas hebben we De Wâldenstriid van 11 juni vanwege te weinig belangstelling moeten annuleren. We zullen met alle berokken partijen nagaan waarom er wel veel enthousiasme voor het evenement is maar het aanmelden van teams uitblijft. We geloven dat dit...

Veldexcursies weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022
Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis te delen en van elkaar te leren, hebben we onderstaande weidevogelexcursies gepland. Veldexcursies weidevogelbeheer Zaterdagochtend 14 mei van 10:00-12:00 uur bij Firma...

In beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022
Samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers zet NFW zich in voor de weidevogels. Wat doen onze gebiedsregisseurs allemaal in het broedseizoen? Willem Bosgra en Eelke Kooi vertellen over hun rol in het weidevogelbeheer en hoe zij zich...

NVWA-controles

Geplaatst op woensdag 04 mei 2022
Op dit moment vinden in ons werkgebied weer NVWA-controles plaats. In de meeste gevallen zal een controleur van te voren contact met u opnemen over zijn of haar bezoek. Zij zijn dat echter niet verplicht en hoeven zich alleen vooraf...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022
Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend maaibeheer om de overlevingskansen van de kuikens te verhogen. Ook op het grasland dat buiten de beheerregelingen valt, is het...
1 2 3 7