De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2018 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 325 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

26
MRT
Dagelijks bestuur NFW
Tijd: van 09:00 tot 12:30
Locatie: KEI te Buitenpost
27
MRT
Afscheid algemeen secretaris Ingrid van Huizen
Tijd: van 20:00 tot 22:00
Locatie: Restaurant en partycentrum 'De Pleats', Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum
27
MRT
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30 tot 12:00
Locatie: KEI te Buitenpost

› Meer agendapunten
 

Hulp gezocht! Voorstelling over de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar mensen die willen helpen bij een voorstelling over het Nationaal Landschap. Van jong tot oud, klusjesmannen, boeren en boerinnen, dansers en danseressen,  toneelspelers en verkeersbegeleiders. Iedereen mag mee doen! Us Nasjonaal Lânskip Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, een bijzonder landschap...

───────────────── Lees verder

Uitnodiging afscheid Ingrid van Huizen

Geplaatst op vrijdag 23 maart 2018

Werken aan een vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap- en de natuurwaarden, dat is de missie en visie van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Na 7,5 jaren, hier met hart en ziel aan mee te hebben gewerkt,  neemt Ingrid van Huizen afscheid als Algemeen Secretaris van...

───────────────── Lees verder

 
 

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voorstander van grondgebondenheid

Geplaatst op dinsdag 20 maart 2018

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een voorstander van grondgebondenheid. De vereniging vindt het dan ook van belang te komen tot een goede en werkbare invulling van dit begrip. De formulering voor grondgebondenheid van het Comité Gras, waarin alleen  gebruikersgrond binnen een ruimtelijke grens van 20 km...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!