De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

01
JUN
Veldexcursie natte dooradering
05
JUN
Bureau NFW gesloten i.v.m. Pinkstermaandag
Tijd: van 08:00 tot 22:00
Locatie: Streekhûs, Burgum
06
JUN
Bestuursvergadering NFW
Tijd: van 09:00 tot 13:00
Locatie: Streekhûs, Burgum

› Meer agendapunten
 

Velddag voor (nieuwe) beheerders in de Natte Dooradering op 1 juni 2017

Geplaatst op woensdag 24 mei 2017

Op donderdag 1 juni wordt er van 10:30 tot 12:00 een velddag georganiseerd te Bûtendiken 8 in Smalle Ee. Graag nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, de Agenda Velddag Natte Dooradering NFW 1 juni 2017 is bijgevoegd. Het doel van de velddag is het beheer in...

───────────────── Lees verder

Brommels! Bramenboek: Bij de bramen langs

Geplaatst op donderdag 11 mei 2017

Brommels stelt een boek samen met als titel “Bij de bramen langs”. Heeft u interesse in het prachtige boek dan kunt u nu alvast  een bestelling plaatsen. In de 5 jaar dat Brommels! wordt gevierd, is er heel wat over bramen ontdekt. En dat wil de commissie...

───────────────── Lees verder

 
 

Enquête onderzoek naar Europese regelgeving

Geplaatst op woensdag 10 mei 2017

Darcy Frietema is stagiaire bij provincie Fryslân en doet voor haar afstudeerstage bij provincie Fryslân onderzoek naar welke Europese regelgeving Friese boeren hindert in het meer circulair maken van de landbouw. Met de resultaten van dit onderzoek kan de provincie effectiever communiceren naar Brussel toe. Voor betrouwbare resultaten neemt zij...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!