Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

16
DEC
Ledenavond over toekomst GLB
Tijd: van 19:30 tot 22:00
Locatie: Online via Teams
20
DEC
Themagroep Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost
10
FEB
Themagroep Communicatie
Tijd: van 09:30 tot 11:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Ode aan het Landschap en 20 jaar vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 02 december 2021

Met het in beeld brengen van een aantal leden, bracht de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in 2021 een Ode aan het landschap. Deze reeks leverde mooie verhalen op over hoe de boeren het coulisselandschap en de weidevogelgebieden tussen Dokkum en Drachten beheren en wat dit landschap voor hen betekent. De...

───────────────── Lees verder

Terugblik digitale Algemene Ledenvergadering 25 november

Geplaatst op maandag 29 november 2021

Donderdag 25 november vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen werd de bijeenkomst deze keer weer in digitale vorm uitgevoerd. We vinden het jammer dat we elkaar daardoor niet fysiek konden treffen, maar het is mooi dat het op deze manier toch door kon gaan. Tijdens de vergadering is...

───────────────── Lees verder

 
 

Start 2e editie cursus Gastheer van het landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021

Let op: vanwege de coronamaatregelen is de cursus uitgesteld. Deelnemers die zich al hadden aangemeld, krijgen hierover persoonlijk bericht. Als de omstandigheden het toelaten verschuift de cursus naar 17, 24 en 31 januari en 21 februari 2022. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar dus inschrijven kan hier nog steeds....

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”