Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

In het werkgebied ligt Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden). Dat is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

29
SEP
Themagroep Akker-, Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30 tot 11:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5 in Buitenpost of digitaal
30
SEP
Jubileum NFW
Tijd: van 13:00 tot 23:00
Locatie: Eastermar
10
NOV
Themagroep Communicatie
Tijd: van 09:30 tot 11:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Takomst foar in unyk lânskip.

Geplaatst op dinsdag 27 september 2022

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving en de gevolgen daarvan de eerste Agrarische Natuur Verenigingen (VEL en VANLA) zijn opgestaan. De zure regen was schadelijk voor onze houtwallen en elzensingels, terwijl ze er prachtig voor stonden en de boeren trots waren op hun landschap. Datzelfde landschap...

───────────────── Lees verder

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 05 september 2022

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het startsein van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’. Dit deden zij door een bos takken te overhandigen aan de leerlingen van basisschool De Spreng uit Drachten. De takken werden...

───────────────── Lees verder

 
 

Boeren gezocht voor koolstofvastlegging bodem

Geplaatst op maandag 05 september 2022

Friese en Overijsselse melkveehouders gaan koolstof vastleggen in hun grasland door het niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. De koolstof wordt vervolgens via CO2-certificaten verkocht. Voor gemotiveerde melkveehouders die stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer zijn nog plekken beschikbaar. De boeren gaan meedraaien in het project 'Blijvend grasland'....

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”