De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

06
NOV
Bestuursvergadering NFW
Tijd: van 09:00 tot 13:00
Locatie: Kennis- en Innovatiehuis, Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost
21
NOV
Algemene Ledenvergadering NFW
Tijd: van 20:00 tot 22:00
Locatie: De Hammerslag, Weardebuorsterwei 2, 9295 LC Westergeest
23
NOV
Landschappen van betekenis ‘Boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap’
Tijd: van 09:00 tot 17:00
Locatie: De Pleats, Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum

› Meer agendapunten
 

OBS ’t Holdersnest wint felbegeerde Wâldpykbokaal

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017

Vrijdagmiddag 20 oktober werd in de Brede School de Wiken in Drachten door maar liefst 120 basisschoolleerlingen uit Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Smallingerland de ‘Striid om de Wâldpykbokaal’ gestreden. Na een spannende nek aan nek race ging OBS ’t Holdersnest uit Harkema er met de felbegeerde prijs vandoor. ...

───────────────── Lees verder

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden verhuist naar Buitenpost

Geplaatst op maandag 16 oktober 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden verhuist eind oktober van Burgum naar Buitenpost. De agrarische natuurvereniging zal vanaf 1 november 2017 officieel gevestigd zijn in het Kennis- en Innovatiehuis aan de Kuipersweg 5 in Buitenpost. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna...

───────────────── Lees verder

 
 

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert symposium ‘Landschappen van betekenis’

Geplaatst op donderdag 05 oktober 2017

Donderdag 23 november wordt in de Pleats in Burgum het symposium 'Landschappen van betekenis, boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap' georganiseerd door de stichting Heg&Landschap en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Doel van het symposium Het symposium wil goede beheerresultaten laten zien en inzicht geven in het proces dat nodig is...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!