De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2018 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 325 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

06
AUG
t/m
17
AUG
Zomervakantie: Bureau NFW van 6 t/m 17 augustus gesloten
25
AUG
Brommels open dag bij mts. Roorda-Couperus en mts. Boersma-Havinga
Tijd: van 10:00 tot 16:00
Locatie: Diverse locaties
10
SEP
Excursie elzensingels NFW afdeling It Kollumer Grien
Tijd: van 13:30 tot 16:00
Locatie: J. Brandsma, Foarwei 245, 9298 JK Kollumerzwaag

› Meer agendapunten
 

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

Geplaatst op donderdag 02 augustus 2018

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan bepaalde subsidievoorwaarden kunt voldoen, bijvoorbeeld omdat er door de droogte nog maar zo weinig overeind staat dat een perceel of rand niet aan het minimaal aantal indicatorsoorten komt (beheeractiviteit 19)....

───────────────── Lees verder

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Geplaatst op woensdag 01 augustus 2018

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske Wâlden die open dag houden:

  Op de bedrijven zijn activiteiten voor zowel jong als oud te beleven: van het behalen van...

───────────────── Lees verder

 
 

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Geplaatst op donderdag 19 juli 2018

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende: het uitrijden van ruige mest moet binnen 14 dagen na het uitrijden gemeld worden. Bureau NFW is in verband met vakantie in week 32 en 33 gesloten. U kunt daarom...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!