Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

In het werkgebied ligt Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden). Dat is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

08
DEC
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30 tot 11:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5 in Buitenpost of digitaal
15
DEC
Themagroep Akker-, Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30 tot 11:30
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5 in Buitenpost of digitaal
15
DEC
Algemene Ledenvergadering ANLb
Tijd: van 20:00 tot 22:00
Locatie: De Ikker, Bulthuissingel 7, Burgum

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Voor leden: concept ANLb pakketten 2023

Geplaatst op woensdag 07 december 2022

Hieronder volgen de concept ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Let op: de pakketten zijn nog niet definitief en kunnen dus nog wijzigen. Algemeen Deelnamecontract (versie 2022) Algemene voorwaarden (versie 2022) Schouw- en Sanctieprotocol (versie 2022)   Beheerpakketten Pakket 1 Grasland met rustperiode Pakket 3 Plasdras Pakket 4 Legselbeheer op grasland Pakket 5...

───────────────── Lees verder

Ledenbijeenkomsten NFW

Geplaatst op maandag 21 november 2022

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De Algemene Ledenvergadering van de NFW, de reguliere najaarsvergadering. Meer informatie en de stukken heeft u ontvangen via de mail. Datum: Donderdag 1 december 2022, inloop vanaf 19.30 uur en aanvang...

───────────────── Lees verder

 
 

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Geplaatst op donderdag 10 november 2022

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. De terugkeer van het boerenlandvogeltje, dat ook wel de keninginne fan ‘e Wâlden wordt genoemd, uit hun wintergebieden wordt ieder jaar vanaf begin april op de voet gevolgd. In het...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”