De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2018 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 325 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

06
AUG
t/m
17
AUG
Zomervakantie: Bureau NFW van 6 t/m 17 augustus gesloten
25
AUG
Brommels
Tijd: van 10:00 tot 16:00
Locatie: Diverse locaties
12
SEP
Werkgroep Communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: Kennis- en Innovatiehuis (KEI) te Buitenpost

› Meer agendapunten
 

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Geplaatst op donderdag 19 juli 2018

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende: het uitrijden van ruige mest moet binnen 14 dagen na het uitrijden gemeld worden. Bureau NFW is in verband met vakantie in week 32 en 33 gesloten. U kunt daarom...

───────────────── Lees verder

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 18 juli 2018

Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging. Ruim 450 leden van de bank kwamen met een prachtig uitgestippelde fietsroute langs boerderij het Hooihuis in Kootstertille. Een actief melkveebedrijf dat tevens ook verbonden is aan onze vereniging met...

───────────────── Lees verder

 
 

Interactief met website Mijnboerennatuur

Geplaatst op woensdag 18 juli 2018

Vanaf nu is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u: www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden mogen deze nieuwe applicatie als eerste in Nederland uitproberen. Via een eigen inlognaam kunt u met behulp van een interactieve kaart zien waar uw Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) ligt. U kunt...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!