De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

03
APR
Bestuursvergadering NFW
Tijd: van 09:00 tot 13:00
Locatie: Streekhûs, Burgum
11
APR
Bureauoverleg NFW
Tijd: van 09:00 tot 12:30
Locatie: Streekhûs, Burgum
17
APR
Bureau NFW gesloten i.v.m. Paasmaandag
Tijd: van 08:00 tot 22:00
Locatie: Streekhûs, Burgum

› Meer agendapunten
 

NFW zoekt nieuwe voorzitter

Geplaatst op vrijdag 24 maart 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) zoekt een nieuwe voorzitter. De voorzitter van het verenigingsbestuur moet een breed netwerk hebben, een bestuurlijke antenne en vakkennis van agrarisch natuurbeheer. De functie is sinds afgelopen januari vacant. De nieuwe voorzitter is het boegbeeld van de vereniging. Hij of zij gaat regelmatig om...

───────────────── Lees verder

Informatie en ondersteuning invullen Gecombineerde Opgave 2017

Geplaatst op woensdag 22 maart 2017

In de periode van 1 maart tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GDI) worden ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor een opgave ná 15 mei wordt u gekort. Wanneer u door RVO uitgenodigd bent om een gecombineerde opgave in te vullen, wordt verwacht dat...

───────────────── Lees verder

 
 

Rechtszaak droge dooradering te Groningen

Geplaatst op donderdag 16 maart 2017

Op 23 maart om 10:30 uur is het dan zover. De rechter zal deze dag de zaak tegen de Provincie, wat betreft onze aanvraag voor de droge dooradering / het landschap, gaan behandelen. Natuurlijk zouden we het fijn vinden om zo veel mogelijk steun vanuit de NFW mee te krijgen...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!