Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (houtwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

29
SEP
Themagroep communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: Bureau NFW, Kuipersweg 5, Buitenpost
26
OKT
Algemene Ledenvergadering ANLb
Tijd: van 20:00 tot 22:00
Locatie: De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum
25
NOV
Algemene Ledenvergadering
Tijd: van 20:00 tot 22:00
Locatie: volgt

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Presentatie habitatmonitoring op Friese Vrijwilligersdag Natuur

Geplaatst op dinsdag 07 september 2021

Afgelopen zaterdag gaf Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga een presentatie over de habitatmonitoring coulisselandschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit deed hij tijdens de Friese Vrijwilligersdag Natuur. In het coulisselandschap meten experts en vrijwilligers jaarlijks de fysieke kwaliteitskenmerken van het leefgebied van broedvogels en vleermuizen. Zodoende wordt het effect van het landschapsbeheer, zoals...

───────────────── Lees verder

Tips voor landschapsbeheer tijdens veldexcursies

Geplaatst op dinsdag 24 augustus 2021

Wat doe je wel of wat doe je niet tijdens het snoeien? Wat laat je van een boom of struik staan bij de eindkap? Wat doe je tijdens een tussenkap? Dit jaar zijn onze veldexcursies op  31 augustus en 2, 7, 9 en 11 september helemaal gericht op de uitvoering...

───────────────── Lees verder

 
 

Wethouder Max de Haan doet mee met veldwerkdag in de Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op maandag 30 augustus 2021

Hoe verspreiden de zaadjes van een els? Wat eet een elzenhaantje? Welke beestjes leven er in een sloot? Dit en meer leren de leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de veldwerkdag van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ Noardlike Fryske Wâlden. Tijdens dit programma helpen zij ook de...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”