De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner? Dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in het werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren werkt met agrarisch- en natuurbeheer aan het behoud van dit bijzondere landschap.
De vereniging NFW zet zich in voor 3600 kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

21
MEI
Regio Deal Noordoost Friesland Bijeenkomst kenniskringen Fjildlab ‘Economie en Landbouw’
Tijd: van 09:30 tot 16:00
Locatie: De IJsherberg, Dokkum
22
MEI
Informatiebijeenkomst Regio Deal Noordoost-Friesland Fjildlab ‘Economie en Landbouw’
Tijd: van 09:30 tot 15:30
Locatie: Gemeentehuis Achtkarspelen, Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost
28
MEI
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30
Locatie: Kei, Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Project voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden van start

Geplaatst op donderdag 09 mei 2019

Grondeigenaren in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kunnen binnen een landschapsherstelproject elzensingels en houtwallen laten herstellen en aanleggen. Binnenkort start de vereniging met de inventarisatie voor dit project. Hiervoor gaan leden van de schouwcommissie van de vereniging en medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân bij grondeigenaren langs. We...

───────────────── Lees verder

Gezocht vrijwilligers voor de Argus-telling,

Geplaatst op vrijdag 03 mei 2019

In maart dit jaar is in het Posthuis Theater te Heerenveen de eerste workshop "Insecten in het agrarisch gebied en de Argus-telling" gehouden. Voor wie er de eerste keer niet bij kon zijn, is dit een nieuwe kans! Er wordt namelijk een herhalingsworkshop georganiseerd op dinsdag 14 mei a.s. die gehouden...

───────────────── Lees verder

 
 

Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

Geplaatst op donderdag 28 maart 2019

Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân een aantal maatregelen. Naast het onderwater zetten van delen van percelen eerder dit jaar (plasdras), wordt er vanaf 1 april een rustperiode ingelast waarin...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!