De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2018 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 325 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

22
JAN
DB NFW
Tijd: van 09:00 tot 12:30
Locatie: Kennis- en Innovatiehuis, Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost
24
JAN
Carrièredag Van Hall Instituut
Tijd: van 10:00 tot 15:00
Locatie: Van Hall Instituut, Leeuwarden
25
JAN
Werkgroep Communicatie
Tijd: van 09:00 tot 11:00
Locatie: Kennis- en Innovatiehuis (KEI), Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost

› Meer agendapunten
 

Douwe Hooglandprijs voor zorg- en leerboerderij Hamster Mieden

Geplaatst op vrijdag 22 december 2017

Zorg- en leerboerderij Hamster Mieden heeft de Douwe Hooglandprijs 2017 gewonnen. Vrijdagmiddag 22 december is de prijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) in Buitenpost uitgereikt. Hamster Mieden ontving de prijs, een geldbedrag van 250 euro, omdat zij kinderen al van jongs af aan in contact brengen met de...

───────────────── Lees verder

Vereniging NFW zoekt een Algemeen Secretaris/directeur

Geplaatst op dinsdag 05 december 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met bijna 800 leden in vijf gemeenten in Noordoost Friesland. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging NFW zet zich in het kader van het Agrarisch Natuur- en...

───────────────── Lees verder

 
 

Noardlike Fryske Wâlden zwaait Ingrid van Huizen uit

Geplaatst op woensdag 22 november 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is op zoek naar een nieuwe algemeen secretaris. Ingrid van Huizen uit Kootstertille, die deze functie nu bekleedt, gaat op korte termijn voor LTO Nederland aan de slag als portefeuillehouder ‘Natuur en landschapsontwikkeling’. Na zeven jaar voor de NFW te hebben gewerkt, vindt ze...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!