De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2018 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 325 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

01
JUN
20 jarig jubileum afdeling VALD
Tijd: van 18:00 tot 22:00
Locatie: Maatschap Halbesma, Singel 10, 9104 AG Damwâld
07
JUN
Veldwerkplaats voor weidevogelbeheerders
Tijd: van 13:00 tot 15:30
Locatie: Mts. A.  Sonneveld, Oosterboereweg 18, 9293 ME  Kollumerpomp
19
JUN
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30 tot 11:00
Locatie: Kennis- en Innovatiehuis, Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost

› Meer agendapunten
 

Excursies NFW tijdens de Nationale Vogelweek

Geplaatst op donderdag 24 mei 2018

In de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland heeft Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 2 excursies georganiseerd. De belangstelling was uitstekend met interessante vragen over zowel de bedrijfsvoering als agrarisch natuurbeheer. (meer…)

───────────────── Lees verder

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 09 mei 2018

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De vereniging heeft een eigen budget voor weidevogelgebieden met plasdras en braakliggende stroken maïspercelen. Hier kunnen onder andere grutto’s en kieviten nestelen en jongen grootbrengen. Een klein weidevogelgebied...

───────────────── Lees verder

 
 

Wandelen in de Noardlike Fryske Wâlden? Denk om de weidevogels!

Geplaatst op vrijdag 04 mei 2018

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange routestructuur die dwars door het Nationaal Landschap voert. Niet alleen wandelaars genieten van dit prachtige landschap, ook broed- en weidevogels hebben hier veel belang bij. In totaal is er in de Noardlike...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!