De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

29
JUN
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30 tot 12:00
Locatie: Streekhûs te Burgum
30
JUN
Bureau NFW gesloten i.v.m. kennis/werkbezoek medewerkers
Tijd: van 08:00 tot 17:00
03
JUL
Bestuursvergadering NFW
Tijd: van 09:00 tot 13:00
Locatie: Streekhûs, Burgum

› Meer agendapunten
 

Albert van der Ploeg benoemd tot voorzitter Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 21 juni 2017

Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk is benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De algemene ledenvergadering stemde dinsdagavond 20 juni in met de benoeming van de ervaren bestuurder tot het boegbeeld van de agrarische natuurvereniging. De leden waren bijeengekomen in It Readtsjerkje in Readtsjerk,...

───────────────── Lees verder

Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd in nat beheer

Geplaatst op donderdag 01 juni 2017

Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd in nat beheer  Hoe kun je op een goede manier sloten, pingo’s en natuurvriendelijke oevers onderhouden op het boerenland zodat ook de natuur ervan profiteert? De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) hield donderdagochtend in Smalle Ee een veldexcursie voor boeren die meer wilden weten...

───────────────── Lees verder

 
 

Extra budget Noardlike Fryske Wâlden voor weidevogelbeheer

Geplaatst op woensdag 31 mei 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) stelt extra budget beschikbaar voor weidevogelbeheer in haar werkgebied in Noordoost-Fryslân. Het geld wordt deels ingezet als inrichtingsvergoeding, bijvoorbeeld voor plasdras, en deels als beheervergoeding voor twee kleine weidevogelgebieden die succesvol zijn. In totaal verstrekt de vereniging eenmalig €29.000 inrichtingsvergoeding en per jaar (2017-2021)...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!