De Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor landschapsbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW zet zich in 2017 onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en 2815 hectare weidevogelbeheer. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot. Ben je inwoner, dan realiseer je je het misschien niet altijd: je woont midden in een erkend Nationaal Landschap!

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

27
APR
Bureau NFW gesloten i.v.m. Koningsdag
04
MEI
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30 tot 12:00
Locatie: Streekhûs te Burgum
03
MEI
t/m
04
MEI
Deense delegatie op werkbezoek in de NFW

› Meer agendapunten
 

Enquête over natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Geplaatst op zaterdag 22 april 2017

Biedt natuurinclusieve landbouw boerenbedrijven in Noordoost-Fryslân een beter bestaansrecht? Dat wil de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) van de boeren weten. Alle agrarische ondernemers en samenwerkende partijen in de regio krijgen hiervoor een enquête toegestuurd. De vragenlijst is met name bedoeld om wensen en ideeën van de boeren over natuurinclusieve...

───────────────── Lees verder

Uitbetaling voorschot uitgevoerde ANLb beheer jaar 2016

Geplaatst op donderdag 13 april 2017

Alle beheerders die ANLb beheer hebben uitgevoerd in 2016 ontvangen van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) nog voor Pasen een voorschot op de definitieve betaling. Het voorschot van 50% is gebaseerd op het voorschot dat de NFW van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft ontvangen. De definitieve uitbetaling wordt...

───────────────── Lees verder

 
 

Besdragers in coulisselandschap voor meer biodiversiteit

Geplaatst op dinsdag 11 april 2017

Besdragende struiken en bomen in het coulisselandschap zorgen voor meer biodiversiteit. Reden voor de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) om het planten ervan te stimuleren. Vrijdagmiddag 7 april zijn leden van de NFW-afdeling It Kollumer Grien gestart met het planten van besdragers in elzensingels en houtwallen. Wethouder Jelle Boerema...

───────────────── Lees verder

De NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”

De Noardlike Fryske Wâlden, een prachtig landschap in beeld

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een actieve vereniging van zes afdelingen in Noordoost-Fryslân. Bekijk onze foto’s en ontdek wat we allemaal doen!