Vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgt voor behoud landschap en boerenlandvogels

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen (boomwallen) en honderden pingo’s en poelen. Het gebied heeft unieke flora en fauna. De biodiversiteit is hier bijzonder groot.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

AGENDA & ACTIVITEITEN

Noardlike Fryske Wâlden

15
SEP
Themagroep Natuur en Landschap
Tijd: van 09:30
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 te Buitenpost
22
SEP
Themagroep Akker-, Weidevogels en Ganzen
Tijd: van 09:30
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 te Buitenpost
24
SEP
Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Tijd: van 09:30 tot 12:00
Locatie: KEI, Kuipersweg 5 in Buitenpost

› Meer agendapunten
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Help ons het mooi te houden. Word vriend!
 

Wout van Vulpen benoemd tot algemeen secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 15 juli 2020

Wout van Vulpen is per 15 juli 2020 benoemd tot algemeen secretaris/directeur van het bureau van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Na ruim 8 jaar bestuurslid en secretaris van de vereniging te zijn geweest maakt hij de overstap van het bestuur naar het bureau van de vereniging. De medewerkers van...

───────────────── Lees verder

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Andries Bouwman nemen boerenzonnedaken in de Noardlike Fryske Wâlden in gebruik

Geplaatst op vrijdag 03 juli 2020

Boerendaken hebben een grote potentie voor zonne-energie, toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Om agrariërs te helpen om de stap naar duurzame energie daadwerkelijk te maken, heeft vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) gewerkt aan een collectieve aanpak. Hierin heeft NFW haar leden geholpen met de subsidieaanvraag...

───────────────── Lees verder

 
 

Leer de bijen kennen in natuurgebied Om de Dobben

Geplaatst op vrijdag 03 juli 2020

Wilde bijen hebben het moeilijk en dreigen te verdwijnen uit ons land. Om kinderen meer over bijen en biodiversiteit te leren, ontwikkelde IVN natuureducatie een rugzakroute bij Brasserie Om de Dobben in Burgum. Vrijdag 3 juli opende Theunis Pietersma, eigenaar van natuurgebied Om de Dobben, deze route officieel. Met steun...

───────────────── Lees verder

NFW leden onderhouden het coulisselandschap

“We maaien jaarlijks de vegetatie rond afrasteringen, snoeien om de 7 jaar overhangende takken uit de bomen en zagen eens in de 21 tot 25 jaar de elzensingels en houtwallen af. Zo krijgen we gezonde singels, die bovendien veel dieren en planten aantrekken. Verder houden we pingo’s in stand en leggen we stroken kruiden- en bloemenrijk gras aan langs perceelranden. Weidevogels krijgen in onze weilanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Ganzen zijn op bepaalde plekken welkom om te foerageren.”