Open Akkerland: akkervogelbeheer

Aan de randen van de Noardlike Fryske Wâlden vindt op 28 hectare ook akkerbouw plaats. Akkerbouwers zorgen met de aanleg van kruidenrijke akkerranden en wintervoedselakkers voor een goede biotoop voor akkervogels zoals de veldleeuwerik. Daarnaast kunnen insecten dienen als natuurlijke bestrijders van plaagdieren, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Meer informatie over de beheerpakketten vindt u onder Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie