Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

De belangrijkste taak van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In totaal zetten 583 boeren en particulieren in Noordoost-Fryslân zich in voor het realiseren van goede leefgebieden voor soorten die bescherming nodig hebben in het werkgebied. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende beheerpakketten en -overeenkomsten. Kijk voor meer informatie over de verschillende leefgebieden op deze pagina.

 

Algemeen


Formulieren


Handleidingen


Beheerpakketten