Weide- en akkervogelbeheer

Binnen het werkgebied van de vereniging wordt in totaal op ongeveer 3.000 hectare weidevogelbeheer uitgevoerd. Boeren bieden weidevogels, zoals de grutto, tureluur en kievit, op hun percelen rust, ruimte en voedsel. Een vrijwilliger van de vereniging verzorgt de coördinatie in een gebied en stelt samen met de boer een pakket aan maatregelen op om dit te bereiken.
Zo zetten zij op bijvoorbeeld een deel van hun land onder water (plasdras). Dit zorgt voor meer voedsel (insecten, wormen) voor kuikens. Op sommige percelen geldt in het broedseizoen een rustperiode waarin niet wordt gemaaid. Ook zijn er boeren die kruidenrijke- of bloemrijke randen langs hun percelen laten ontstaan door de randen niet te bemesten of in te zaaien. Deze randen trekken insecten aan als voedsel voor de vogels. In plaats van drijfmest gebruikt een aantal boeren ruige (stro) mest waardoor er meer insecten en wormen (in de bodem) zitten

Naast het weidevogelbeheer verzorgen beheerders binnen het NFW gebied op 1600 hectare een rustgebied voor ganzen.

Bekijk hieronder de film over weidevogelbeheer door leden van de NFW:

Meer informatie over de beheerpakketten vindt u onder Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie