Leefgebied natte dooradering: waterkwaliteit

Hierbij wordt met verschillende maatregelen ingezet op het creëren van goede leefgebieden in de dobben, pingo’s en sloten voor belangrijke soorten vissen, amfibieën, libellen, knaagdieren, vleermuizen en waterplanten. De focus ligt op het verbeteren van de waterkwaliteit. Binnen de zogenoemde Categorie Water wordt nauw samengewerkt met Wetterskip Fryslân.

Meer informatie over de beheerpakketten vindt u onder Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie