Ode aan het landschap

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een ode aan het landschap. We brengen dit jaar iedere maand één van de ruim 600 beheerders in beeld. Samen met experts leggen we de unieke waarde van het landschap uit, geven we beheertips en vertellen we hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven. Hieronder het overzicht van beheerders die hun verhaal delen.

1. Beheerder Pier Jan Boersma

Biologische melkveehouder Pier Jan Boersma vertelt op welke wijze hij het beheer uitvoert, vader Jan vertelt over de veranderingen die hij door de tijd heeft meegemaakt. Daarnaast een bijdrage van Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland.
Lees meer…

2. Beheerder Kornelis Hietkamp

Schapen- en zoogkoeienhouder Kornelis Hietkamp, weidevogelbeheerder uit Kollumerzwaag, vertelt hoe hij in zijn landschap een goede biotoop biedt aan de weidevogels in de Zwagermieden.
Lees meer…

3. Beheerder Arend Sonneveld

Melkveehouder en weidevogelbeheerder Arend Sonneveld vertelt samen met zoon Arend over hun melkveehouderij bedrijf in Kollumerpomp. Lees waarom zij het uitvoeren van Agrarisch Natuurbeheer zo belangrijk vinden en wat de samenwerking met beheerregisseurs en nazorgers voor hen betekent.
Lees meer…

4. Beheerder Wytze de Vries

Biologisch melkveehouder Wytze de Vries vertelt samen met zijn vrouw Anita hoe hij in het kleinschalige elzensingellandschap van Surhuizum een goede biotoop creëert voor verschillende vogels. Daarnaast een bijdrage van Ernst Oosterveld van onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga.
Lees meer…

5. Beheerders familie Hiemstra

Beheerder Attje Meekma vertelt hoe ze, samen met haar man Willem en zonen Minne en Lieuwe Klaas Hiemstra, natuur en het boerenbedrijf samenbrengt op het familiebedrijf in Sibrandahûs en Damwâld. Daarnaast een bijdrage van de Vlinderstichting.
Lees meer…

6. Beheerders familie de Jong

Beheerder Nynke de Jong vertelt, samen met haar ouders Annie en Marten, over hun natuurboerderij Oer de Wiel in natuurgebied It Bûtefjild tussen Feanwâlden en Munein. Dit zijn dan ook de eerste beheerders binnen de artikelenreeks die vertellen over particulier natuurbeheer. “De combinatie dier en natuur, die wilden we graag waarmaken.”
Lees meer…

7. Ecologisch adviseur Bauke Koole

Ecoloog Bauke Koole vertelt over zijn rol binnen de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Niet een beheerder deze keer, maar een professioneel ecoloog die zich inzet voor de akkervogels in de Noardlike Fryske Wâlden. Bauke coördineert voor NFW de broedvogeltellingen en adviseert de vereniging over optimaal akkervogelbeheer.
Lees meer…

8. Beheerder Johannes Marinus

Biologisch melkveehouder Johannes Marinus vertelt over zijn over zijn biologisch melkveebedrijf ‘Molke en Huning’ in Twijzel. Al in 1927 begonnen de grootouders van Johannes hier het bedrijf. In de Noardlike Fryske Wâlden vormen de bijna 400 dobben (poelen en pingo’s) een kenmerkend onderdeel van het gebied. Daarover wordt in dit verhaal meer vertelt, met daarbij een bijdrage van IJstijden museum in Buitenpost over de geschiedenis van pingo’s en het ontstaan van pingo-ruïnes.
Lees meer…

9. Beheerders Sijmen Oevering en Jaap Kamstra

Deze maand vertelt beheerder Jaap Kamstra over het onderhoud van oudere landschapselementen in Twijzel. Aan de hand van een fotoserie brengen we in beeld hoe dit in zijn werk gaat. “De singel met eiken is prachtig, die willen we niet kappen”. Daarom is het belangrijk om goed onderhoud uit te voeren zodat de singel gezond blijft. Hoe ziet dit eruit? We spreken met Jaap Kamstra, schoonzoon van beheerder Sijmen Oevering (88).
Lees meer…

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie