Lespakket ‘Takomst foar in unyk lânskip’

Met het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ ontdekken sinds 2008 ieder jaar bijna duizend bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland hun eigen, bijzondere leefomgeving: Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

Op school leren zij over de historie en de natuurwaarde van dit bijzondere coulisselandschap. Daarnaast gaan zij één dag zelf met natuurbeheer aan de slag bij een boer in de buurt. Met het lespakket worden leerlingen zich bewust van de natuurwaarden in de Noardlike Fryske Wâlden en de daarbij behorende biodiversiteit. Met die bewustwording zullen zij zich eerder inzetten voor het behoud van dit landschap.

Meer over het educatieproject van de Noardlike Fryske Wâlden leest u hier.

Informatie voor leerkrachten

Onderstaand vindt u het lesmateriaal dat hoort bij de handleiding voor leerkrachten groep 7&8 en het werkboek voor leerlingen groep 7 en 8 van het lesprogramma ‘Takomst foar in unyk lânskip’. Voor vragen kunt u bij het centrum voor Natuur- en Milieu-educatie in uw gemeente terecht (De Naturij, De Klyster of Pingo & Pet).
Bent u geen leerkracht en wilt u meer informatie over dit programma? Dan kunt u ook contact opnemen met vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Lesmoment 1

Lesmoment 2

  1. Geluidsbestand ‘Allegear nei bûten’
  2. Geluidsbestand ‘Wâldsang’:
  3. Tekst Allegear nei buten
  4. Tekst Wâldsang

Lesmoment 3

  1. PowerPoint-presentatie ‘Ontstaansgeschiedenis’

Voorbereiding veldwerkdag

  1. Voorbeeldbrief aan de ouders

Na de veldwerkdag

  1.  Getuigschrift Educatie Noardlike Fryske Wâlden

 

Informatie voor de educatief medewerkers NME’s

  1. Werkbladen opdrachten veldwerkdag
  2. Beschrijving spellen veldwerkdag
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie