Educatie

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden werkt met vele (onderwijs) partners samen om de kennis over het landschap van bewoners en bezoekers van het Nationaal Landschap te vergroten.

Basisscholen
Al 10 jaar werkt NFW samen met de Natuur- en Milieueducatiecentra De Klyster, De Naturij en Pingo & Pet en Landschapsbeheer Friesland aan het jeugdeducatieproject
‘Takomst foar in unyk lândkip’. Ieder jaar doen bijna 1.000 leerlingen van ongeveer 40 basisscholen in Noordoost-Friesland aan het educatieproject mee.

Leerlingen van groep 7 en 8 leren met een lesboekje en video’s in de klas over het unieke coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en de kenmerken daarvan. Als onderdeel van het lesprogramma gaan alle leerlingen met hun groep één dag bij een boer op bezoek om hem/haar te helpen met het snoeien van de boomwallen. Naast het snoeiwerk volgen zij buiten ook een educatieve les in het veld waarbij ze ontdekken welke vogels er in de boomwallen leven en welke beestjes er in de sloten zitten. Daarnaast gaan ze tijdens de creatieve les aan de slag met het versieren van stokken.

Het lesprogramma vindt altijd in september/oktober plaats. Het lesmateriaal kunt u hier vinden. Scholen die in dit lespakket zijn geïnteresseerd, kunnen contact opnemen met het centrum voor Natuur- en Milieueducatie in hun gemeente.

Beroepsonderwijs
In 2020 verzorgt NFW samen met het Nordwin College in Buitenpost een praktijkles voor de leerlingen van MBO 1 & 2.

Samenwerking
NFW werkt ook samen met o.a.

  • Botanische tuin De Kruidhof, Buitenpost. Botanische tuin, winkel en museum
  • Kinderboerderij De Naturij, Drachten. Speeltuin, speelhal, verkeerstuin, kinderboerderij en natuureducatief centrum
  • Om de Dobben, Burgum. Brasserie, natuur, recreatie, educatie
  • Hamster Mieden Educatieve Boerderij, Drogeham. Zorg- en leerboerderij, dagbesteding & opvang, logeren & vakanties, verjaardagsfeestjes
  • Educatief Centrum Hammerslag, Westergeest
  • Streekmuseum-Volkssterrenwacht Observeum, Burgum
  • Openluchtmuseum/Themapark De Spitkeet, Harkema
  • Scherjon’s Klompenmakerij & Klompenmuseum, Noardburgum
  • Museum Fogelsangh State in Veenklooster