Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

De belangrijkste taak van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In totaal zetten 583 boeren en particulieren in Noordoost-Fryslân zich in voor het realiseren van goede leefgebieden voor soorten die bescherming nodig hebben in het werkgebied. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende beheerpakketten en -overeenkomsten. Kijk voor meer informatie over de verschillende leefgebieden op deze pagina.

Algemeen


Formulieren


Handleidingen

Beheerpakketten
Hieronder volgen de definitieve ANLb pakketten en andere documenten voor de beheerperiode 2023-2028. Op donderdag 15 december 2022 zijn deze pakketten gepresenteerd tijdens Algemene Ledenvergadering speciaal over het nieuwe ANLb. De presentatie vindt u hier.


 

Kaart werkgebied

Doelsoorten

Leefgebied Klimaat en Water

Leefgebied Open Akkerland

Leefgebied Open Grasland

Leefgebied Natte Dooradering

Leefgebied Droge Dooradering

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie