GLB Pilot Hoe? Zo!

In 2018 heeft NFW een projectplan ingediend voor een vergroeningspilot in het kader van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. De pilot met de naam ‘Hoe? Zo!’ zal vanaf 2019 worden uitgevoerd door de collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen en richt zich vooral op HOE een nieuw doelgericht en efficiënt systeem er uit kan zien. Onderzocht wordt hoe de ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief goede gebiedsplannen het best georganiseerd kan worden. In de praktijk wordt getest welke maatregelen boeren kunnen nemen voor doelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. In 2019 worden de gebieds- en bedrijfsplannen uitgewerkt. Vervolgens worden in 2020 de maatregelen uit de bedrijfsplannen in de praktijk getest.

Looptijd: 2018 tot 2020