Leefgebied Open Akkerland: akkervogelbeheer

Aan de randen van de Noardlike Fryske Wâlden vindt op 28 hectare ook akkerbouw plaats. Akkerbouwers zorgen met de aanleg van kruidenrijke akkerranden en wintervoedselakkers voor een goede biotoop voor akkervogels zoals de veldleeuwerik. Daarnaast kunnen insecten dienen als natuurlijke bestrijders van plaagdieren, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Lees hier een interview met akkervogeltellers Sies Krap en Germ Hoekstra

Bekijk hier alle beheerpakketten

Kaart werkgebied

Doelsoorten

Leefgebied Klimaat en Water

Leefgebied Open Grasland

Leefgebied Natte Dooradering

Leefgebied Droge Dooradering

Pakketten 2024

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie