Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap’

Geplaatst op maandag 02 januari 2023


Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang de levensaders voor natuur op het platteland. Dergelijke elementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een inspiratiebron voor natuurvriendelijke oplossingen op het gebied van waterberging en CO2-opslag. Ze kunnen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die combinatie van redenen werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de Friese agrarische collectieven aan het herstel van oude cultuurlandschappen en landschapselementen.

Voor het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Mensen die mee willen doen hoeven niet per se lid van een agrarisch collectief te zijn. Voor meer informatie over de maatregelen of om een aanmelding in gang te zetten kunnen geïnteresseerden terecht op de uitgebreide webpagina die Landschapsbeheer Friesland voor dit project heeft vervaardigd.

Historische cultuurlandschappen
In een cultuurlandschap – een door de mens aangelegd landschap – is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. De identiteit die historische generaties aan onze Friese cultuurlandschappen hebben meegegeven is gebaseerd op deze samenhang. Bij de herstel- en aanlegwerkzaamheden wordt hier rekening mee gehouden. De maatregelen zijn daarom gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria.

Maatregelen
Deelnemers kunnen onder andere meedoen aan herstel van biodiverse akkerelementen in de Noordelijke Kleischil of Zuidoost-Friesland. Daarnaast kunnen mensen zich bijvoorbeeld aanmelden voor de volgende maatregelen: herstel van historische (boeren)erven, aanleg of herstel van drenkpoelen, herstel van historische waterlopen en het herintroduceren van cultuurlandschappelijke begreppeling (idealiter in combinatie met bolle graslandakkers en kruidenrijk grasland). Ook wordt in sommige regio’s gewerkt aan herstel en aanleg van houtige elementen zoals elzensingels en houtwallen.

Financiering
Project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ wordt voor 50% gefinancierd door Provincie Fryslân en 50% door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO – POP3). POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Het totale subsidiebedrag bedraagt €3,32 miljoen.

Informatie
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina van dit project of op de website van Landschapsbeheer Friesland. Daar zijn ook de contactgegevens van de betrokken projectleden te vinden.

 

 


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie