Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap’

Geplaatst op maandag 02 januari 2023


Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang de levensaders voor natuur op het platteland. Dergelijke elementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een inspiratiebron voor natuurvriendelijke oplossingen op het gebied van waterberging en CO2-opslag. Ze kunnen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die combinatie van redenen werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de Friese agrarische collectieven aan het herstel van oude cultuurlandschappen en landschapselementen.

Voor het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Mensen die mee willen doen hoeven niet per se lid van een agrarisch collectief te zijn. Voor meer informatie over de maatregelen of om een aanmelding in gang te zetten kunnen geïnteresseerden terecht op de uitgebreide webpagina die Landschapsbeheer Friesland voor dit project heeft vervaardigd.

Historische cultuurlandschappen
In een cultuurlandschap – een door de mens aangelegd landschap – is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. De identiteit die historische generaties aan onze Friese cultuurlandschappen hebben meegegeven is gebaseerd op deze samenhang. Bij de herstel- en aanlegwerkzaamheden wordt hier rekening mee gehouden. De maatregelen zijn daarom gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria.

Maatregelen
Deelnemers kunnen onder andere meedoen aan herstel van biodiverse akkerelementen in de Noordelijke Kleischil of Zuidoost-Friesland. Daarnaast kunnen mensen zich bijvoorbeeld aanmelden voor de volgende maatregelen: herstel van historische (boeren)erven, aanleg of herstel van drenkpoelen, herstel van historische waterlopen en het herintroduceren van cultuurlandschappelijke begreppeling (idealiter in combinatie met bolle graslandakkers en kruidenrijk grasland). Ook wordt in sommige regio’s gewerkt aan herstel en aanleg van houtige elementen zoals elzensingels en houtwallen.

Financiering
Project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ wordt voor 50% gefinancierd door Provincie Fryslân en 50% door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO – POP3). POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Het totale subsidiebedrag bedraagt €3,32 miljoen.

Informatie
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina van dit project of op de website van Landschapsbeheer Friesland. Daar zijn ook de contactgegevens van de betrokken projectleden te vinden.

 

 


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie