Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Binnen dit project werken de zeven Friese agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland aan het herstel van boeren erven. Met dit project wordt de regionale diversiteit versterkt, cultuurhistorische waarden duurzaam geborgen en de biodiversiteit vergroot.

Financiering
Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), uit ELPFO en door de Provincie Fryslân. Voor het realiseren van het project is een subsidie van € 3,32 miljoen beschikbaar gesteld.

Doel: Herstellen van het agrarisch cultuurlandschap rond boeren erven
Doorlooptijd: 2021-2024
Contactpersoon NFW: Marianne Klijnstra, themacoördinator: info@noardlikefryskewalden.nl

Meer informatie
Het project bestaat uit twaalf verschillende maatregelen. Bij iedere maatregelen staat een ander landschapselement centraal o.a. drenkpoelen, akkerelementen, oevers, sloten, inrichting van erven, elzensingels en heggen.

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen op de website van Landschapsbeheer Fryslân.

Bekijk voor meer informatie de storymap.

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie