Water vasthouden op hogere zandgronden

NFW voert in samenwerking met adviesbureau Aequator Groen en Ruimte onderzoek uit naar het vasthouden van water op hogere zandgronden. Dit project is het vervolg op het project Blauwe Diensten. Doel van het project is om in de winterperiode regenwater vast te houden met stuwen en/of bochten op duikers. Met water in het voorjaar vast te houden kan de grondwaterstand worden verhoogd waarmee verdroging wordt tegengegaan. Dit zorgt ook voor extra waterbuffering tijdens piekmomenten.

De provincie Fryslân financiert het project. Aequator biedt expertise op het gebied van bodem en hydrologie. NFW voert samen met studenten van hogeschool Van Hall Larenstein de monitoring van de sloot- en grondwaterstanden uit. In 2019 is een nulmeting uitgevoerd. Deze data is vergeleken met de data van 2020. Op basis hiervan is een rapport opgesteld en heeft de provincie begin 2021 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek.

Doel: Tegengaan van verdroging en wateroverlast tijdens piekmomenten. Ook mogelijke indirecte effecten op grasproductie.
Doorlooptijd: 2018 t/m 2020 en in 2021 is een vervolgtraject gestart.
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm


Praktijkproef water vasthouden zandgronden afgerond

Op 30 juni hebben de studentes Ilse Ubels en Esther Geertsma van hogeschool Van Hall Larenstein de resultaten van de praktijkproef met de grondwaterstanden op de hogere zangronden in Twijzel en omstreken gepresenteerd. Zij hebben grondwatermetingen uitgevoerd bij de peilbuizen op het terrein van Jappie Hooisma en Berend van der Wal.

 

Het afstudeerproject was onderdeel van de opleiding Milieukunde aan Hogeschool van Hall Larenstein.
Meer informatie hierover leest u op:
Facebookpagina Milieukunde
Opleidingspagina Milieukunde

Color Circle

Het project Color Circle is bedoeld om de circulaire economie te stimuleren. Binnen Europa zien we dat hier verschillend invulling aan wordt gegeven en dat er veel van elkaar kan worden geleerd. Het project is bedoeld om ervaringen met elkaar te delen en hier duidelijk mee te communiceren. Het Fjildlab is een uniek programma waarbij invulling wordt gegeven aan de biobased economie en circulariteit. Vandaar dat het Fjildlab zeer interessant is voor de Color Circle projectpartners. In het project wordt met zes partners uit vijf verschillende landen gewerkt aan het project. Het Color Circle project wordt gefinancierd door EU-Interreg.  De partners komen uit Nederland, Spanje, Frankrijk, Roemenië en Tsjechië.

Doel: stimuleren circulaire economie
Doorlooptijd: 2019 tot heden
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Educatie

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden werkt met vele (onderwijs) partners samen om de kennis over het landschap van bewoners en bezoekers van het Nationaal Landschap te vergroten. Kijk voor meer informatie onder de tab Nationaal Landschap.

Contactpersoon NFW: Wendy Batist, themacoördinator M 06 – 404 78 542 E wbatist@nfw.bm

Biodiversiteitsmonitor

De Biodiversiteitsmonitor is een model wat onder andere gebruikt wordt in het geïntroduceerde beloningssyseem Foqus Planet (Friesland Campina). In eerdere stadia heeft NFW meegedaan in projecten om ervaringen op te doen met het model en om adviezen te geven voor verbetering. Bij presentatie van de maatregelenlijst bleek dat de landschapsbeheerpakketten zeer ondergewaardeerd werden.

NFW heeft in samenwerking met enkele vooraanstaande leden via o.a. Boerennatuur en Friesland Campina input kunnen leveren, wat ertoe heeft geleid dat er een hogere wegingsfactor is geïntroduceerd. In 2020 zijn er verschillende boeren in het NFW werkgebied die aan de kwaliteitsvoorwaarden van Planet Proof voldoen. NFW voert hiervoor werkzaamheden uit die te maken hebben met intekenen van beheer en schouw. Friesland Campina en Boerennatuur (koepel van alle collectieven in Nederland) hebben hiervoor afspraken gemaakt. Deze werkzaamheden voert NFW uit voor een klein aantal boeren die uit de steekproef van Friesland Campina komen.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie