Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 23 december 2021

Vol verwachting klopt ons NFW-hart.

Het Nationaal Strategisch Plan over het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is gepubliceerd en het Coalitie Akkoord is gepresenteerd. Beide documenten zijn toegelicht en besproken op onze themavond op 16 december. Heel actueel, maar er is ook nog heel veel onduidelijk vooral in detail. Wel wordt er veel geld beschikbaar gesteld voor de transitie in de landbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek. Het is zoals Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, het tijdens onze bijeenkomst stelde: Je kunt de hakken in het zand zetten, maar het is veel beter om de kansen die geboden worden te pakken of als het kan, de transitie naar onze smaak en mogelijkheden in te vullen.

‘’Wij zijn als NFW van plan die kansen te pakken met een gebiedsofferte waarmee we aangeven wat wij voor de mienskip kunnen betekenen tegen welke prijs. ’’

Een marktconform aanbod als antwoord op de vraag en behoefte van de samenleving op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Ook willen wij een succes maken van het “Grutto Aanvalsplan” voor boer en grutto, zodat de grutto in aantal groeit inclusief een verdienmodel voor de weidevogelboer.

Volgend jaar bestaan we als vereniging Noardlike Fryske Wâlden 20 jaar en dat gaan we vieren. Hoe weten we nog niet precies, maar samen met de creativiteit van onze leden, de medewerkers op het bureau en het bestuur maken wij er iets moois van. Een competitie voor de jongeren (Wâldenstriid) met eeuwige roem als beloning en hersengymnastiek voor de tûkste Wâldpiken.

Wij groeien nog steeds met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en Particulier Natuurbeheer (PNB) dankzij de budgetten die de provinsje Fryslân beschikbaar stelt. Met de provinsje werken we zo prima samen aan de biodiversiteitsverbetering in de Noardlike Fryske Wâlden.

Op het bureau werken we hard aan de ANLb-contracten voor 2022. Met een flexpool van digitaal vaardige mensen verzetten we bergen werk, zolang de systemen ook meewerken. Krijg je als beheerder dit jaar nog geen bericht, dan wordt dat begin volgend jaar zonder gevolgen voor het aangemelde beheer. Iedereen heeft de vooraankondiging half december gekregen, met de handleiding digitaal ondertekenen, om dit goed door te lezen.

Wat de toekomst brenge moge, hebben we voor een groot deel ook zelf in de hand. De bureaumedewerkers en de bestuursleden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden zullen het komende jaar de leden weer bijstaan, faciliteren en inspireren om vanuit de landbouw een gewaardeerde partner te zijn in de mienskip.

Hiele noflike Krystdagen, in goede jierwiksel en in suksesfol, sûn en lokkich nijjier tawinske.

Ut namme fan it bestjoer,

Albert van der Ploeg, foarsitter.

   Naar nieuwsoverzicht