Project voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden van start

Geplaatst op donderdag 09 mei 2019

Grondeigenaren in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kunnen binnen een landschapsherstelproject elzensingels en houtwallen laten herstellen en aanleggen. Binnenkort start de vereniging met de inventarisatie voor dit project. Hiervoor gaan leden van de schouwcommissie van de vereniging en medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân bij grondeigenaren langs.

We bekijken samen met de eigenaren wat de mogelijkheden zijn. Een aannemer voert vervolgens de werkzaamheden uit in het kap- en plantseizoen”, vertelt Evie Vinken, Themacoördinator Natuur en Landschap van de NFW.

De eerste elementen zijn afgelopen winterseizoen hersteld, vooral rondom Drachtstercompagnie. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden roept ook andere grondeigenaren op zich aan te melden met een landschapselement dat kan worden hersteld. Het projectgebied is via http://arcg.is/2FAcsj4 exact te bekijken.

Voorwaarden deelname
Een van de voorwaarden van het contract dat wordt opgesteld, is dat de beheerder de herstelde elementen tien jaar in stand houdt en in die tien jaar geen aanspraak maakt op een beheervergoeding. Beheerders en landeigenaren die binnen het ontwikkelingsgebied van de Centrale As vallen, komen in eerste instantie niet in aanmerking voor dit project. Hiervoor is een apart landschapsherstelproject ingericht.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen grondeigenaren contact opnemen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden via tel. 0511 – 74 52 00 (op werkdagen van 09.00 tot 12:00 uur) of per e-mail info@noardlikefryskewalden.nl.

Project Landschapsherstel
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden voert het landschapsherstelproject uit met drie andere Friese agrarische collectieven ELAN, It Lege Midden en Waddenvogels en Landschapsbeheer Friesland (LBF)

Het project wordt voor 50% gefinancierd door provincie Fryslân en 50% door het Europese POP3 programma, de totale investering bedraagt 2,6 miljoen euro.

Bron: Marcel van Kammen

   Naar nieuwsoverzicht