Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Geplaatst op donderdag 05 mei 2022

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend maaibeheer om de overlevingskansen van de kuikens te verhogen. Ook op het grasland dat buiten de beheerregelingen valt, is het belangrijk om de nesten en kuikens goed te beschermen. Een goed contact met een vrijwilliger van de Bond van Friese Vogelwachten kan het verschil maken om mee te helpen aan de bescherming van de weidevogels.

De vogelwachten werken met maar liefst 3500 actieve vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de weidevogels uit liefde voor de natuur en voor de vogels. De nadruk ligt op het inventariseren en monitoren van de diverse vogelsoorten en het creëren van nestgelegenheid en goede broedomstandigheden. Ze helpen met het opzoeken van de nesten, het intekenen op de kaart en de nesten te beschermen. Boeren kunnen deze kaarten gebruiken om tijdens het veldwerk rekening te houden met de nesten en kuikens.

Zoek dus voordat je de eerste snede gaat maaien ruim op tijd contact met de vogelwachter in jouw buurt. Drink, als je dat nog niet hebt gedaan, eens een kop koffie met elkaar en bespreek welke percelen zullen worden beweid en welke gemaaid en welke planning je voor ogen hebt. Houd er wel rekening mee dat het voor hem/haar vrijwilligerswerk is en gecombineerd moet worden met een baan en andere nazorggebieden. Op de website staat een kaartje van de vogelwachten bij jou in de buurt of vraag het na via je eigen gebiedsregisseur van NFW of via de BFVW info@bfvw.nl of 058 2504388.

   Naar nieuwsoverzicht