Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

Geplaatst op dinsdag 15 september 2020

Welke maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit kunnen boeren uitvoeren zodat die passen binnen hun bedrijfsvoering en tegelijk een bijdrage leveren aan vergroening van het landschap? Een groep Friese en Groninger agrariërs gaat op zoek naar antwoorden en doet daarom mee aan de gezamenlijke praktijkpilot ‘Hoe? Zo!’ die wij uitvoeren in samenwerking met de collectieven Groningen West en Midden Groningen. Doel is te anticiperen op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2023 verandert. Drie boeren vertellen welke GLB-maatregelen ze uitvoeren, waarom ze dat doen en wat ze er van vinden.

Ook een van onze leden, melkveehouder Jappie Hooisma uit Kootstertille, voert verschillende GLB-maatregelen uit. Hij doet aan perceelsrandenbeheer, heeft een zogenaamd saladebuffet ingezaaid en onderhoudt een kleinschalig landschap. Lees meer over zijn bevindingen en ervaringen in het artikel “Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde”.

   Naar nieuwsoverzicht