Bericht van de voorzitter: Corona, ALV en weidevogelbeheer

Geplaatst op donderdag 25 juni 2020

Het is een bijzondere tijd met de dreiging van het Coronavirus en de maatregelen die hierbij door de overheid genomen zijn. Wij hebben eerder bericht hoe wij hier als NFW mee om gaan. Met name voor het begeleiden van de weidevogelmozaïeken en de schouw had dit gevolgen voor de werkwijze maar gelukkig is alles naar omstandigheden goed gegaan en is alle medewerking verleend.

Jammer genoeg hebben we onze voorjaarsexcursies moeten missen. Deze excursies geven vooral voor het weidevogelbeheer veel inspiratie. Dit jaar zou het misschien ook wel heel veel frustratie hebben gegeven omdat vanwege de hoge predatiedruk het broedsucces dit jaar heel laag is. Niet alleen door de predatie, maar ook door de droogte vanaf half maart en de koude perioden, waardoor er weinig insecten waren en de wormen diep zaten.
Om een antwoord te geven op de droge omstandigheden van dit voorjaar zijn er spontaan extra zomerplasdrassen aangelegd om de aanwezige kuikens wel van voedsel te kunnen voorzien. Compliment voor ieder die extra inzet getoond heeft om bij te dragen aan het leveren van goede omstandigheden voor weidevogels!
Samen met de andere agrarische collectieven, de BFVW, de provincie en de TBO ‘s zullen we het uiterste moeten doen om een situatie zoals dit voorjaar in de toekomst voor te zijn met maatregelen die we in het veld kunnen nemen.

Op 14 juli staat een Algemene Leden Vergadering gepland om samen de noodzakelijke besluiten te kunnen nemen met betrekking tot de financiën en de bestuurswisselingen. Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, zal als spreker van de avond zijn visie geven op de toekomst van de agrarische collectieven.

Met de keuze voor een aangepaste locatie en het instellen van een aantal maatregelen vertrouwt het bestuur er op dat het houden van een ledenvergadering ook verantwoord kan.

Meestal komt na regen zonneschijn, maar gelukkig dat na heel veel zonneschijn nu weer de nodige regen is gevallen. Goed voor de boer, maar ook voor de natuur. Wij hopen een goede groeizame zomer tegemoet te gaan met minder warmte dan de afgelopen jaren. Wel beseffend dat de klimaatverandering doorzet en wij daar op moeten anticiperen met onze bedrijfsvoering.
Gelukkig zijn we met een aantal mooie projecten gestart die ons daarbij kunnen helpen.

Namens het bestuur,

Albert van der Ploeg
Voorzitter

   Naar nieuwsoverzicht