Vogels en Voorspoed Fryslân

Binnen het project Vogels en Voorspoed Fryslân onderzoekt het Louis Bolk Instituut de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels. Dit gebeurt in samenwerking met 18 melkveehouders van de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust. Het project richt zich op zowel boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen. In het NFW-werkgebied doen vijf melkveehouders in het weidevogelmozaïek Tusken Wâld en Ie mee.

Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Lees ook het artikel Voorbereiding tweede jaar project Vogels en Voorspoed Fryslân in volle gang

Doel: Aantonen meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels
Doorlooptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020
Contactpersoon NFW: Evie van der Velde, themacoördinator E. evdvelde@noardlikefryskewalden.nl

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina