Projecten & NFW

De basistaak van de vereniging is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en Particulier Natuurbeheer (PNb). Voor de ontwikkeling en het behoud van de landbouw is het van groot belang dat er ook wordt ingespeeld op de laatste ontwikkelingen van de kringlooplandbouw, circulaire economie en de energietransitie. Hiervoor ontwikkelt NFW verschillende innovatieprojecten binnen het Fjildlab, initieert ze projecten of neemt zij deel aan diverse projecten van partners.

Ons projectenoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van onze lopende projecten.

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie