Cijfers

De vereniging NFW zet zich in voor het beheer van:

  • 975 km elzensingel en 104 hectare houtwallen volgens de veldgidsmethode (40% van totale aantal)
  • 28 hectare akkerland
  • 98 hectare water
  • 337 pingo’s en dobben
  • 3.000 hectare weidevogelgebied
  • 1.600 hectare gedooggebied voor ganzen
  • Grootte werkgebied 53.551 hectare (oppervlakte van de gemeenten opgeteld)