Cijfers

De cijfers van de NFW op een rij:

  • 53.551 hectare is het werkgebied van de NFW (oppervlakte van de gemeenten opgeteld)
  • 3.000 hectare weidevogelbeheer
  • 1.600 hectare gedooggebied voor ganzen
  • Het gebied herbergt 222 hectare landschapselementen. Hiervan wordt 975 km elzensingel en 104 hectare houtwal beheerd volgens de veldgidsmethode
  • 321 pingo’s en dobben
  • 20 hectare beheer waterkwaliteit