Spandoeken informeren publiek over kapwerkzaamheden

Geplaatst op woensdag 18 december 2019

Omwonenden en voorbijgangers schrikken soms als ze zien dat er zoveel bomen tegelijk worden gekapt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde eindkap. Men denkt dan dat het om illegale werkzaamheden gaat en bellen dan de gemeente of het bureau van de Noardlike Fryske Wâlden. Om aan te geven dat leden van de vereniging deze werkzaamheden juist uitvoeren om het coulisselandschap in stand te houden, heeft de verenging Noardlike Fryske Wâlden een spandoek gemaakt waarmee het publiek hierover wordt geïnformeerd.

Eindkap
Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden die een overeenkomst hebben voor Agrarisch- Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zorgen ervoor dat de karakteristieke boomwallen dichtbegroeid blijven met een gevarieerde kruid- en struiklaag eronder. Een van de beheeractiviteiten is eindkap van een landschapselement zoals een houtwal of elzensingel. Voor elzensingels is één keer in de 21 jaar en voor houtwallen is één keer in de 25 jaar volledige kap (afzetting) nodig om de landschapselementen vitaal te houden. De gezaagde landschapselementen lopen weer opnieuw uit en ontwikkelen zich al snel weer tot dichte boomwallen.

Over uitvoering van eindkap heeft de vereniging vooraf nauw overleg met de gemeenten in het gebied, die als bevoegd gezag toestemming verlenen. Naast deze eindkap worden er iedere 7 jaar de over het raster hangende takken gesnoeid. Oude bomen of van een bijzonder soort blijven wél staan. Dit zijn de zogenoemde overstaanders. Het kapseizoen loopt van 1 oktober tot 15 maart.

   Naar nieuwsoverzicht