Rapportage akkerbeheer 2021

Geplaatst op donderdag 03 maart 2022


Sinds 2019 voert een aantal NFW-leden akkerbeheer uit. In 2021 is er voor het eerst een telling van de akkervogels uitgevoerd. Het was een zeer koud voorjaar, na 2013 het koudste voorjaar sinds het begin van de metingen van het KNMI in 1902. Het voorjaar verliep ook natter dan normaal. De zomer verliep daarentegen ‘normaal’. Het natte en koude voorjaar is waarschijnlijk niet ongunstig geweest voor het broedsucces van akkervogels. Er werd laat gemaaid en de groei van gras was vertraagd door regen en kou. Ook akkerbouwgewassen als hakvruchten en zomergranen werden later gezaaid dan normaal. Akkervogels konden optimaal van deze lange rustperiode profiteren.

De tellingen hebben plaatsgevonden op beheerpercelen en referentiepercelen. Er zijn drie telrondes geweest tussen 20-30 april, 23-31 mei en 8-15 juni. Broedvogels hebben zogenoemde ‘datumgrenzen’: Waarnemingen binnen deze telperiodes duiden op broedzekerheid voor de meeste soorten. De tellers voeren de telling uit door langs een beheereenheid te lopen en alle vogels en zoogdieren vast te leggen op een digitale gebiedskaart (Avimap). Ook waarnemingen in een bufferstrook van 150 meter om de beheereenheid worden meegeteld. Waarnemingen worden vastgelegd via broedcodes. Elke gedragsuiting van de vogels heeft een eigen broedcode.

In totaal zijn er 62 verschillende vogelsoorten waargenomen. De huismus werd het meest geteld. Deze hoofdsoorten voor het ANLb werden gezien:

  • Meest in het oog sprong de veldleeuwerik. In het gebied tussen Kollumerpomp, Warfstermolen en Munnekezijl zaten mooie dichtheden van deze soort.
  • Gele kwikstaart komt verspreid over het gebied aardig voor.
  • Kievit en scholekster komen in minder hoge dichtheden voor.
  • Rondom Warfstermolen werd de graspieper regelmatig waargenomen.
  • De kneu werd vooral bij de slaperdijken waargenomen.

Lees hier het rapport Monitoring Akkervogels Noardlike Fryske Wâlden 2021

Meer informatie over het beheergebied Open Akkerland vind u hier.


   Naar nieuwsoverzichtWeidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie