Project Kruiden tussen de Coulissen van start! Deelnemers gezocht!

Geplaatst op dinsdag 24 januari 2023


Vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil onderzoek doen en groepsbijeenkomsten opzetten over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap van de Friese Wouden. Ook brede verschraalde randen van ten minste 6 meter breed die al enkele jaren in het agrarisch natuurbeheer worden beheerd komen in aanmerking. Bent u al een paar jaar actief met kruidenrijk grasland, of heeft u onlangs een perceel ingezaaid? Of bent u geïnteresseerd in de resultaten? Dan is de studiegroep Kruiden tussen de Coulissen iets voor u!

In de studiegroep bespreken we uw eigen ervaringen met kruidenrijke grasmengsels in het coulisselandschap en zetten we alle bedrijfsmatige voor- en nadelen op een rij. Tegelijk doen we een praktijkproef waarin we samen met Altenburg & Wymenga en Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoeken wat de effecten zijn op de boven- en ondergrondse biodiversiteit en op de aangrenzende singels en wallen. De resultaten nemen we mee in de studiegroep. Zodat u zelf beter kunt bepalen hoe kruidenrijk grasland wel of niet in uw bedrijfsontwikkeling past.

Het is dus alleen voor boeren in het elzensingel- en houtwallengebied. Er is ruimte voor 20 deelnemers en de studiegroep loopt 2 jaar (vanaf het voorjaar 2023). De praktijkproef loopt ook 2 jaar. Ieder jaar vergelijken we bij 10 boeren een kruidenrijk perceel met een gangbaar perceel met Engels raaigras. U hoeft niet per se met de praktijkproef mee te doen. Als u mee wilt doen horen wij graag uw motivatie, waar uw bedrijf gesitueerd is, wanneer u het kruidenmengsel hebt gezaaid en welk kruidenmengsel het betreft, op welke oppervlakte en of het aan singels of wallen grenst. Opgave kan via jpilat@nfw.frl onder vermelding van het project Kruiden tussen de Coulissen.


   Naar nieuwsoverzichtEinde kapseizoen en raster op orde

15 maart, het einde van het kapseizoen. De afgelopen maanden hebben onze leden hard gewerkt om de elzensingels en houtwallen...

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk

Bericht van het BIMAG team Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg...

Startbijeenkomst Boeren tussen Boomwallen project

Op woensdagavond 8 maart is de startbijeenkomst van het project Boeren tussen Boomwallen, het vervolgproject van ‘De boomwal als Apotheek’....

Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

In de herfst van 2022 is er door Landschapsbeheer Friesland een inventarisatie uitgevoerd in gedeelten van ons werkgebied naar oorspronkelijk...

Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons...

Nieuw leefgebied: Klimaat

Per 2023 heeft de provincie het leefgebied Klimaat opengesteld binnen de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat betekent dat...

Afdelingsbijeenkomsten GLB

In januari en februari gaan we samen met alle afdelingen bijeenkomsten organiseren omtrent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).* De bijeenkomsten...

Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar...

Habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de NFW

Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga heeft een artikel uitgebracht over de habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske...

Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap’

Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang...

‘Beloon de kwaliteit die we al jaren leveren’

Zo’n 20 jaar is Wout van Vulpen betrokken geweest bij het agrarisch natuurbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden. Eerst in...

Atsje Lettinga winnaar Douwe Hooglandprijs 2022

Atsje Lettinga ontvangt de prijs vanwege haar initiatief voor het Wâldpykpaad. Een belevenis voor de echte Wâldpiken die buiten de...

Voor leden: ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de definitieve ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Op donderdag 15 december zijn deze pakketten...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie