‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Geplaatst op vrijdag 19 april 2024


Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De kat heeft een schadelijk effect op vogels. Door de kattendichtheid in Nederland is er sprake van grote impact.” Smit juicht het daarom toe dat de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ weer is gestart.

Met de eerste kuikens in het land is het weidevogelseizoen nu in volle gang. Wat veel mensen niet weten, of niet willen weten, is dat huis- en boerderijkatten veel slachtoffers maken onder jonge vogels en broedsels verstoren. Daarom loopt nu opnieuw de bewustwordingscampagne met de bekende zanger Emiel Stoffers en poes Gurbe in de hoofdrol. “Der wurdt yn it fjild hurd wurke oan geskikt leefgebiet foar de greidefûgels en it beskermjen fan de fûgels, nêsten en piken”, zegt gedeputeerde Matthijs de Vries. “Dizze kampanje lit sjen dat je ek as katte-eigener dêr in tige wichtige rol yn hawwe kinne.” Het startschot van Kuikens in het land, poes in de mand was donderdag in Baaium met ecoloog Smit als spreker.

Stuitend
Volgens Vogelbescherming Nederland, die de campagne steunt, doden katten jaarlijks miljoenen vogels in ons land. Veel grondbroeders zoals weidevogels vallen ten prooi. “Dat blijkt ook uit onze studies”, zei Smit. “Op plekken waar we wildcamera’s plaatsten, zagen we steenmarters, hermelijnen en vossen. De kat was op sommige locaties op driekwart van de beelden te zien, stuitend! Soms zagen we een heterdaadje van een kat met een kuiken in de bek.” De onderzoekers van de universiteit voorzagen katten van een zender. Daaruit bleek dat ze soms kilometers zwerven, ook door weidevogelreservaten. Verder haalden ze DNA-bewijsmateriaal uit prooiresten en poep. “Kortom, we hebben een hoop bewijs dat ook weidevogels direct het slachtoffer zijn van katten.”

Wetgeving
Katten zijn vooral nachtelijke rovers. In het donker zijn kuikens het meest kwetsbaar. Daarom is campagneboodschap: houd van half april tot en met juni ‘s nachts de poes binnen. In Australië is het verplicht om de kat op eigen terrein te houden en in de Duitse stad Walldorf geldt in het broedseizoen een aanlijnplicht. Dat er ook iets in Nederland moet gebeuren, dat is volgens Smit duidelijk. “Gelukkig komt er een landelijke chip- en registratieplicht aan.” Hij ziet wetgeving en handhaving als het ultieme middel. “Oké, het kan lastig zijn om katten in huis te houden, maar het is ze aan te leren en het is geen vrijbrief om ze toch maar los te laten. Dure raskatten lopen ook niet los. Het kan dus wel.”

Campagnevideo’s
Kuikens in het land, poes in de mand is een initiatief van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). Onderdeel van de campagne zijn video’s, te zien op onder andere YouTube, de website poesindemand.nl en op Facebook. De BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, BoerenNatuur Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland steunen de campagne.

Foto: Emiel en Gurbe zeggen: ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. Foto: Binne-Louw Katsma.


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie