Eerste onderzoeksresultaten tonen aan: Kieviten hebben baat bij braakstroken

Geplaatst op woensdag 03 november 2021


De aanleg van een braakstrook op grasland kan een waardevolle toevoeging zijn om een beter leefgebied voor kievitkuikens te creëren. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga vanaf april tot en met juni in opdracht van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de provincie Fryslân op zes verschillende locaties heeft uitgevoerd.

Dinsdag 2 november presenteerde onderzoeker Jelle Loonstra de eerste resultaten van het onderzoek. Dit gebeurde tijdens een avond voor de weidevogelbeheerders en gebiedsregisseurs van vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Uit het onderzoek blijkt dat een braakstrook een vertragende invloed heeft op de vegetatieontwikkeling. Daarnaast is zowel het aantal als het totaalgewicht van de grote geleedpotigen, voedsel voor kievitkuikens, in braakstroken hoger dan op aangrenzend grasland. Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders van kievitkuikens aan het begin van de kuikenperiode ten opzichte van het totaal beschikbaar broedhabitat bovengemiddeld vaak gebruik maken van de braakstrook. Vooral in de periode waarin kuikens nog relatief klein zijn bevinden families zich relatief vaak op braakstroken. In de steekproef van gevolgde kievit-families, hadden kuikens uitgekomen op een perceel met braakstrook echter geen significant hogere uitvliegkans dan kievitkuikens uitgekomen op een referentieperceel. Omdat het onderzoek is uitgevoerd in een relatief koud en nat voorjaar is het advies om het onderzoek te herhalen zodat ingeschat kan worden of deze maatregel over verschillende jaren van positieve invloed kan zijn.

Het onderzoek vond plaats op verschillende locaties rond Oentsjerk, Kollum, Driezum, Lekkum, Kollumperpomp en de Wynserpolder. Het definitieve rapport zal later deze maand op de website van de vereniging worden gepubliceerd.

Resultaten weidevogelseizoen in de Noardlike Fryske Wâlden
Tijdens de avond presenteerde Evie van der Velde, themacoördinator van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de resultaten van een redelijk verlopen weidevogelseizoen. Gedurende het beheerjaar werd al duidelijk dat het een beter jaar dan 2021 zou worden. Er werden veel weidevogels waargenomen en op veel percelen werd het maaien met één of meerdere weken uitgesteld om de weidevogels de ruimte te geven. De cijfers over afgelopen weidevogelseizoen zijn zeker beter dan voorgaand beheerjaar. Er zijn wel grote verschillen tussen de mozaïeken. Sommige mozaïeken hebben een waar topjaar achter de rug met veel meer weidevogels dan voorgaande jaren. Maar andere mozaïeken hebben slechts een hele minimale plus in het aantal weidevogels vergeleken met voorgaande jaren. Voor enkele mozaïeken wordt door de veldmedewerkers ook aangegeven dat er elk jaar weer minder vogels terugkomen dan het jaar ervoor. Wat daarvan de oorzaak is, valt moeilijk te zeggen. Het biotoop is op orde, er vindt voldoende vernatting plaats en er zijn voldoende rustpercelen gedurende het weidevogelseizoen. De volledige presentatie kunt u hier terugzien.

Gebiedsregisseurs in het zonnetje
Tijdens de avond werden de 15 gebiedsregisseurs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in het zonnetje gezet. Ieder weidevogelseizoen zijn zij de schakel tussen de boeren, die via het systeem van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aan weidevogelbeheer meedoen, en andere partijen zoals de vogelwachten. Zij zijn de ogen en oren in het gebied. Als waardering voor hun jarenlange, enthousiaste inzet, ontvingen zij uit handen van Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het boek Grutto van Otto Plantema en Astrid Kant.

Start onderzoek Wageningen University naar beloning weidevogelbeheer
Tijdens de avond gaven onderzoekers van Wageningen University een toelichting op het EFFECT-onderzoek dat in november start. Hierin kijken zij op welke wijze weidevogelbeheer kan worden beloond. Kijk voor meer informatie op de projectenpagina.

[rl_gallery id=”6195″]


   Naar nieuwsoverzichtWeidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie