Het EFFECT-project

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is samenwerkingspartner binnen het 4-jarige Europese project EFFECT en werkt mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe contracten voor weidevogelbeheer.

Enquête weidevogelbeheer
Eén onderzoek richt zich op het weidevogelbeheer. Hiervoor wordt een enquête uitgezet bij een groot aantal weidevogelbeheerders in Friesland waarbij zij de keuze krijgen tussen verschillende contracten waarbij de huidige vergoeding, met de huidige beheerpraktijken en controlesystemen, als basis dienen. Op basis van de keuzes van de beheerders kunnen de onderzoekers iets afleiden over de voorkeuren voor verschillende contractspecificaties en bij uitbreiding over de haalbaarheid en wenselijkheid van bepaalde contractinnovaties. Zo kan bijvoorbeeld worden onderzocht onder welke voorwaarden (van bijv. controle, risicobeperking, vergoeding) een vergoeding op basis van resultaat (aantal nesten) in plaats van beheerpraktijken aantrekkelijk is voor beheerders.

De enquête wordt online opgezet (of gedeeltelijk online, gedeeltelijk fysiek) en zal een deel algemene vragen bevatten en een deel waarbij de beheerder telkens de keuze krijgt tussen 2 (fictieve) contracten. Alle informatie zal geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt worden.

Doel: Het ontwikkelen en testen van innovatieve contracten voor agrarisch natuurbeheer en de beloning van milieu goederen.
Doorlooptijd: 2020 – 2023
Contactpersoon NFW: Evie van der Velde, themacoördinator M: 06 57905431 E: evdvelde@nfw.bm

Kijk voor meer informatie op www.project-effect.eu

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie