Ondertekening Bijenpacts

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

Om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren heeft voorzitter Albert van der Ploeg dinsdag 19 maart jl. de BIJENPACTS ondertekend. Dit deed hij samen met vertegenwoordigers van Omrin, Arriva, Burgerinitiatief Beetsterzwaag, Friese Milieu Federatie, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Achtkarspelen, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea, Landal Esonstad, Natuurmonumenten, Nordwin College, Poiesz Supermarkten, Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer

Albert van der Ploeg, voorzitter NFW: “As wy ús bijen kwytreitsje sille wy ek ús bestean kwytreitsje”.

Deze BIJENPACTS zijn het vervolg op het bijensymposium van 22 september 2018. Toen is besloten dat de partijen via deze BIJENPACTS elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan. Dat is hard nodig: Spraakmakend Duits onderzoek van eind vorig jaar wijst op een dramatische afname van 75 procent van vliegende insecten. Dat terwijl het belang van bijen, bestuivers en insecten in het algemeen heel groot is voor onze voedselvoorziening, de bloei van planten en voor een gezond bodemleven.

   Naar nieuwsoverzicht