Nieuw inzicht in wat digestaat met bodemleven doet

Geplaatst op donderdag 16 december 2021


Op 8 december heeft een webinar plaatsgevonden over mono-mestvergisting. Met name over het effect van digestaat op bodemleven, maar ook over de rol die mestvergisting in de energietransitie kan spelen. Het webinar is terug te kijken de pagina Meer uit Mest, Minder CO2. Ook de PowerPoint presentatie is hier te bekijken.

Sjef van der Lubbe van de Provincie Friesland vertelde dat mono-mestvergisting bijna de helft van het warmteverbruik van de gebouwde omgeving in de provincie Friesland op kan vangen. Groen gas uit mest heeft dus veel potentie. Er is veel mest beschikbaar, en de technologie voor mestvergisting is al decennia in ontwikkeling. Voor een gunstige businesscase zijn echter een hoop koeien nodig: minstens 200. Samenwerken is dus het motto. Dit kan door met meerdere boeren één mono-mestvergister te opereren. Met minder koeien een mono-mestvergister opereren kan, maar dan is voor het opwaarderen van het biogas tot groen gas kwaliteit nog wel samenwerking nodig. Voor een gemiddeld melkveebedrijf is dit te duur.

Jidske Knigge en Eline Keuning van Bioclear earth vertelden dat eerder onderzoek in 2021 is bevestigd. Zij zijn verder gegaan met het onderzoeken van het effect dat digestaat heeft op bodemleven. Bodemleven is essentieel. In 1 gram grond zit 1500 km DNA, 1000 miljard bacteriën en 10 miljoen schimmels. Samen vervullen ze tal van functies die de plant ondersteunen: meer droogtebestendig maken, of een waarschuwen voor plaagdieren.  In 2021 is het eerdere onderzoek uitgebreid. Vaste mest, drijfmest bovengronds, zodenbemesting en digestaat zijn vergeleken. In maart, april, juni en september zijn bij 11 veehouders monsters genomen: 106 in totaal. Digestaat kwam uit mono-mestvergisters gevoed met rundveedrijfmest.

Wat eerder al is verwacht is door dit onderzoek bevestigd: digestaat doet in vergelijking met zodebemesting (door middel van injectie) niet onder voor het bodemleven. De hoogste biodiversiteit werd zelfs gevonden bij een digestaatboer. Er werden in digestaatpercelen niet meer ziekteverwekkers gevonden dan in percelen bemest met drijfmest. Er was ook geen toename van methaanproducenten. Bij digestaatpercelen werden in het voorjaar meer mycorrhiza schimmels gevonden, die stikstofopname bevorderen.

Wel zijn in het voorjaar in digestaatpercelen minder stikstof-vastleggende bacteriën aangetroffen. Bodemleven reageert altijd op de situatie. Het hogere minerale stikstofgehalte in digestaat vermindert de behoefte aan stikstof-vastleggende bacteriën. Mogelijk zijn ze daardoor minder aangetroffen, vertelden Eline en Jidske.

Het onderzoek naar het effect op bodemleven riep wel vragen op. “Want wat doet het digestaat met de gewasopbrengst?”, vroeg een van de deelnemers. Een vervolgonderzoek waar bodemleven én opbrengst in beeld worden gebracht is nodig. Zo is met meer zekerheid te zeggen hoe goed je kan bemesten met digestaat. En ook is het verband tussen bodemleven en opbrengst dan in kaart te brengen. Ook kwam de vraag voorbij of je met mestvergisting niet te veel koolstof uit je mest haalt, en op termijn dus een tekort krijgt in de bodem. Met vergisten breek je snel afbreekbare organische stof af die anders ook in het eerste jaar na aanwending in de bodem wordt afgebroken. Of je nu rundveemest vergist of als drijfmest aanwendt; je voegt beide keren evenveel effectieve organische stof toe aan de bodem.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.


   Naar nieuwsoverzicht



Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie