Aanvalsplan Grutto

Geplaatst op donderdag 03 maart 2022


Sinds het najaar van 2021 is vereniging Noardlike Fryske Wâlden bezig met het Aanvalsplan Grutto in het gebied rondom Kollum. De aanpak en invulling van het Aanvalsplan wordt in 3 onderdelen opgesplitst:

  1. Verzwaren en uitbreiden ANLb-weidevogelbeheer;
  2. Opstarten gebiedsproces
  3. Beantwoorden van openstaande vragen, organiseren van verdienmodellen, afstemmen op/met wet-/regelgeving, etc.

Onderdeel 1 wordt door de NFW opgepakt, waarbij medewerkers van bureau NFW zich gaan bezighouden met het verzwaren en uitbreiden van het ANLb-beheer. Dat gebeurt in nauw overleg met de beheerregisseurs en de beheerders. Voor onderdeel 2, het opstarten van het gebiedsproces, is Durk Durksz aangetrokken. Hij gaat met partijen uit het gebied aan de slag om een gebiedsplan op te stellen. De verwachting is dat vanuit onderdelen één en twee veel vragen naar boven komen. Daarnaast zijn er nu ook al veel vragen vanuit het veld. Daarvoor is onderdeel 3 van het Aanvalsplan. Het beantwoorden van openstaande vragen, wordt door de provincie en landelijk opgepakt. Dit gebeurt in de loop van dit jaar. Verwacht wordt dat er dan ook de eerste inzichten gegeven kunnen worden in mogelijke verdienmodellen. De collectieven worden tussentijds op de hoogte gehouden. Zodra er meer informatie is, delen we dit met u.

In maart vindt er een informatiebijeenkomst plaatst voor de beheerders die met hun bedrijf in het Aanvalsplangebied zitten. Zij ontvangen op korte termijn een uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst worden ze bijgepraat over de huidige stand van zaken en over de stappen die de komende periode gezet gaan worden.

Op de ALV van 20 april spreekt Pieter Winsemius over de landelijke ontwikkelingen in de aanpak van Aanvalsplan Grutto.


   Naar nieuwsoverzichtWeidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie