Leefgebied natte dooradering: waterkwaliteit

Bij het leefgebied Natte Dooradering wordt met verschillende maatregelen ingezet op het creëren van goede leefgebieden in de dobben, pingo’s en sloten. Dit doen we voor belangrijke soorten vissen, amfibieën, libellen, knaagdieren, vleermuizen en waterplanten. De focus ligt op het verbeteren van de waterkwaliteit. Binnen de zogenoemde Categorie Water wordt nauw samengewerkt met Wetterskip Fryslân.

Bekijk hier alle beheerpakketten

 

Kaart werkgebied

Doelsoorten

Leefgebied Klimaat en Water

Leefgebied Open Akkerland

Leefgebied Open Grasland

Leefgebied Droge Dooradering

Pakketten 2024

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie