Bestrijden exoten

De Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de berenklauw zijn soorten die niet thuishoren in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten, vooral kruiden en struiken, worden verdrongen. Dit gaat ten koste van variatie aan soorten en dus de biodiversiteit. De Japanse duizendknoop kan zelfs rioolbuizen vernielen. Gooi deze plant in de grijze container en niet op de composthoop anders is er een kans dat de soort zich verder verspreidt.
De ratelpopulier is wel inheems maar omdat de soort ook heel dominant kan zijn, is deze ook niet wenselijk omdat andere soorten verstoord raken en houtwallen geheel gevuld raken met ratelpopulieren. Nu het kapseizoen weer volop in gang is (1 oktober tot 15 maart) adviseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden om vroegtijdig de jonge struiken en boompjes handmatig te verwijderen. Daarbij geldt: de aanhouder wint!

Door te snoeien gaan struiken en kruiden groeien
Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden die Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uitvoeren, zorgen ervoor dat de karakteristieke houtwallen dichtbegroeid blijven met een afwisselende kruid- en struiklaag eronder. Hiervoor worden elzensingels één keer in de 21 jaar en houtwallen één keer in de 25 jaar volledig gekapt. Oude, bijzondere bomen en struiken worden daarbij gespaard. Dit zijn de zogenoemde overstaanders. Hierdoor krijgen andere boom- en struiksoorten de kans om beter te groeien omdat er weer meer licht bij komt. Na een jaar is de houtwal of elzenzingel vaak alweer helemaal groen. De elzen krijgen zo meer loten aan hun stam net zoals vroeger toen het hout nog voor gereedschap of hekken werd gebruikt, het zogenoemde hakhout.


Japanse duizendknoop

  • Uitgraven en/of uitsteken is de meest effectieve methode.
  • Grote oppervlaktes met de kraan en zeven, kleinere locaties handmatig.
  • Doordat de wortels worden verwijderd kan je de plant elimineren, hierna regelmatig de kleine achtergebleven wortelstokken verwijderen.

Let op: Ga geen grond verplaatsen naar andere plekken met Japanse Duizendknoop. Ook door maaien kan de plant verspreid worden. Zorg dat de plant op de juiste wijze wordt afgevoerd waar de plant onder voldoende hitte wordt gecomposteerd of verbrand.

Ratelpopulier
Dit is een inheemse soort die waardevol is voor de biodiversiteit maar ook een snelle groeier die veel worteluitlopers maakt.

  • Als de soort problemen geeft in het element en gewenste soorten overgroeit dan kan je de boom het beste afzetten in de zomerperiode.
  • Een hogere snoeifrequentie (vaker snoeien) zorgt ervoor dat de plant wordt uitgeput en andere planten deze ruimte innemen.

Amerikaanse vogelkers
Dit is een plant met glanzend blad, geurende twijgen (bij breken), witte bloemen en veel bessen.

  • Zet deze plant vaker af dan de andere beplanting en bij voorkeur in de zomer. Dit is de meest effectieve beheermethode om de soort terug te dringen en te beheren.
  • Een andere methode is om grotere bomen te ringen op borsthoogte en het stamopslag zomers verwijderen.

Berenklauw

  • Afsteken op 15-20 centimeter diep, net boven de penwortel.
  • Voorkom zaadverspreiding door de bloemscherm zo hoog mogelijk te koppen.
  • Laat de plant op een natuurlijke manier afsterven.