Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

Geplaatst op maandag 23 januari 2023


De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons werkgebied. Bij Veenklooster, Kootstertille, Drogeham en rond de Mûntsjegroppe/Seadwei bij Eastermar is de Amerikaanse vogelkers in opmars. Niet persé allemaal in singels langs agrarische percelen, maar ook daar heeft Landschapsbeheer Friesland ze verspreid gezien. Omdat het nu nog beheersbaar zal zijn is het een goede zaak dit aan te pakken.

De Amerikaanse vogelkers is een soort die niet thuishoort in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten worden verdrongen. Dit gaat ten koste van variatie aan soorten en dus de biodiversiteit.

Hoe herken je de Amerikaanse vogelkers

  • Het meest opvallend is het vrij grote, stevige, ietwat leerachtige en gladde/glanzende blad. Het kan verward worden met de (inheemse) Europese vogelkers, maar deze heeft in tegenstelling tot de Amerikaanse een dof, dus niet glanzend blad. Het blad is giftig voor vee. In de herfst verkleurt het blad van groen naar geel en op dat moment is de soort er goed uit te pikken.
  • Tijdens de bloei, in het voorjaar, vallen de trossen met witte bloemen op. In het najaar draagt de struik of boom donkerrode tot zwarte bessen. Deze worden graag gegeten door bijvoorbeeld lijsterachtigen en daarmee dragen vogels bij aan de (voor ons ongewenste) verspreiding van de zaden. De stam van de struik of boom is vrij donker van kleur.
  • De twijgen hebben een sterke geur, goed te ruiken nadat de bast met de nagel ‘geschild’ is. Veel mensen vinden het een vieze geur, anderen herkennen er een amandelachtige geur in.

Hoe kan je de Amerikaanse vogelkers het beste bestrijden:

Afhankelijk van de groeiplaats en aard van de beplanting kunnen verschillende methoden gebruikt worden. Handmatig uittrekken, met een kraan uittrekken of ringen.

Handmatig uittrekken
Voor kleine opslag is het handmatig uittrekken ervan een goede methode. Wat oudere opslag of jonge struiken zijn al snel te groot om nog handmatig uit te trekken, dan is het uitsteken met behulp van een steekspade een optie. Als ook dit niet meer kan vanwege de grootte van de struiken, dan is uitputten van de stuik de beste methode. Dit hout in dat in eerste instantie de stammen van de struiken gezaagd of met een grote takkenschaar geknipt worden, zo dicht mogelijk bij het maaiveld. Omdat de stobbe en het wortelgestel achterblijft in de bodem, zal de struik zich proberen te verjongen, door uitlopers op de stobbe te vormen. Door de jonge uitlopers herhaaldelijk met een steekspade van de stobbe af te snijden, wordt deze uitgeput. Het inplanten met de goede soorten bomen en struiken, dus het bedekken van de bodem zorgt voor minder goede omstandigheden voor de Amerikaanse vogelkers.

Met een kraan uittrekken
Het met een kraan uittrekken van struiken en wortels kan een optie zijn, maar daarbij raakt de bodem beschadigd. Nazorg is daarbij dus heel belangrijk. Maar dat geldt in feite voor alle vormen van bestrijding omdat één keer aanpakken in de meeste gevallen onvoldoende is.

Ringen

In geval van forse struiken of bomen in vlakvormige landschapselementen (bosjes, hakhoutbosjes), dus schaduwrijke omstandigheden, is ‘ringen’ een optie. Bij het ringen wordt de stam (op borsthoogte) rondom met een scherp gereedschap geschild over een breedte van 5-10 centimeter. Hierbij wordt alleen de bast/schors verwijderd, dus tot op het onderliggende, witte hout. Denk er om dat bij het ringen de bast/schors geheel rondom verwijderd wordt, zodat het transport van stoffen in de boom onderbroken wordt, waarna de boom (langzaam) afsterft. Want dat is de bedoeling bij het ringen, het afsterven van de gehele boom, inclusief wortelgestel. Zodra de boom dood is kan deze afgezet worden en zal de stobbe niet weer uitlopen. Inplanten met de juiste soorten struiken en bomen zorgt voor vervangende beplanting.


   Naar nieuwsoverzichtEinde kapseizoen en raster op orde

15 maart, het einde van het kapseizoen. De afgelopen maanden hebben onze leden hard gewerkt om de elzensingels en houtwallen...

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk

Bericht van het BIMAG team Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg...

Startbijeenkomst Boeren tussen Boomwallen project

Op woensdagavond 8 maart is de startbijeenkomst van het project Boeren tussen Boomwallen, het vervolgproject van ‘De boomwal als Apotheek’....

Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

In de herfst van 2022 is er door Landschapsbeheer Friesland een inventarisatie uitgevoerd in gedeelten van ons werkgebied naar oorspronkelijk...

Project Kruiden tussen de Coulissen van start! Deelnemers gezocht!

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil onderzoek doen en groepsbijeenkomsten opzetten over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap...

Nieuw leefgebied: Klimaat

Per 2023 heeft de provincie het leefgebied Klimaat opengesteld binnen de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat betekent dat...

Afdelingsbijeenkomsten GLB

In januari en februari gaan we samen met alle afdelingen bijeenkomsten organiseren omtrent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).* De bijeenkomsten...

Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar...

Habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de NFW

Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga heeft een artikel uitgebracht over de habitatanalyse van broedvogels in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske...

Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap’

Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang...

‘Beloon de kwaliteit die we al jaren leveren’

Zo’n 20 jaar is Wout van Vulpen betrokken geweest bij het agrarisch natuurbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden. Eerst in...

Atsje Lettinga winnaar Douwe Hooglandprijs 2022

Atsje Lettinga ontvangt de prijs vanwege haar initiatief voor het Wâldpykpaad. Een belevenis voor de echte Wâldpiken die buiten de...

Voor leden: ANLb pakketten 2023

Hieronder volgen de definitieve ANLb pakketten en andere documenten voor de nieuwe beheerperiode. Op donderdag 15 december zijn deze pakketten...

Ledenbijeenkomsten NFW

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren organiseren wij in december drie verschillende bijeenkomsten. Algemene Ledenvergadering, 1 december De...

Succesvol nestkastonderzoek Gekraagde roodstaart

Het was afgelopen voorjaar alweer het negende jaar van het nestkastonderzoek naar de Gekraagde roodstaart in Nationaal Landschap Noardlike Fryske...

Wisseling Algemeen Secretaris/directeur NFW

Dat vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs haar 20 jarig bestaan vierde is u vast niet ontgaan. Maar tijdens het jubileum...

Terugblik jubileumdag NFW

Op vrijdag 30 september vierde vereniging Noardlike Fryske Wâlden haar 20 jarig bestaan. Dit gebeurde in Eastermar, de geboortegrond van...

20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende...

Wethouder Maria le Roy volgt met leerlingen De Spreng educatieles in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag gaven wethouder Maria le Roy van Smallingerland en bestuurslid Pier Jan Boersma van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden het...

Fokke Benedictus: ‘In mijn leven heb ik meer bomen aangeplant dan gerooid’

Als je over de Seadwei in Eastermar rijdt dan zie je links en rechts de houtwallen die het werkgebied van...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie