Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

Geplaatst op maandag 23 januari 2023


De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons werkgebied. Bij Veenklooster, Kootstertille, Drogeham en rond de Mûntsjegroppe/Seadwei bij Eastermar is de Amerikaanse vogelkers in opmars. Niet persé allemaal in singels langs agrarische percelen, maar ook daar heeft Landschapsbeheer Friesland ze verspreid gezien. Omdat het nu nog beheersbaar zal zijn is het een goede zaak dit aan te pakken.

De Amerikaanse vogelkers is een soort die niet thuishoort in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten worden verdrongen. Dit gaat ten koste van variatie aan soorten en dus de biodiversiteit.

Hoe herken je de Amerikaanse vogelkers

  • Het meest opvallend is het vrij grote, stevige, ietwat leerachtige en gladde/glanzende blad. Het kan verward worden met de (inheemse) Europese vogelkers, maar deze heeft in tegenstelling tot de Amerikaanse een dof, dus niet glanzend blad. Het blad is giftig voor vee. In de herfst verkleurt het blad van groen naar geel en op dat moment is de soort er goed uit te pikken.
  • Tijdens de bloei, in het voorjaar, vallen de trossen met witte bloemen op. In het najaar draagt de struik of boom donkerrode tot zwarte bessen. Deze worden graag gegeten door bijvoorbeeld lijsterachtigen en daarmee dragen vogels bij aan de (voor ons ongewenste) verspreiding van de zaden. De stam van de struik of boom is vrij donker van kleur.
  • De twijgen hebben een sterke geur, goed te ruiken nadat de bast met de nagel ‘geschild’ is. Veel mensen vinden het een vieze geur, anderen herkennen er een amandelachtige geur in.

Hoe kan je de Amerikaanse vogelkers het beste bestrijden:

Afhankelijk van de groeiplaats en aard van de beplanting kunnen verschillende methoden gebruikt worden. Handmatig uittrekken, met een kraan uittrekken of ringen.

Handmatig uittrekken
Voor kleine opslag is het handmatig uittrekken ervan een goede methode. Wat oudere opslag of jonge struiken zijn al snel te groot om nog handmatig uit te trekken, dan is het uitsteken met behulp van een steekspade een optie. Als ook dit niet meer kan vanwege de grootte van de struiken, dan is uitputten van de stuik de beste methode. Dit hout in dat in eerste instantie de stammen van de struiken gezaagd of met een grote takkenschaar geknipt worden, zo dicht mogelijk bij het maaiveld. Omdat de stobbe en het wortelgestel achterblijft in de bodem, zal de struik zich proberen te verjongen, door uitlopers op de stobbe te vormen. Door de jonge uitlopers herhaaldelijk met een steekspade van de stobbe af te snijden, wordt deze uitgeput. Het inplanten met de goede soorten bomen en struiken, dus het bedekken van de bodem zorgt voor minder goede omstandigheden voor de Amerikaanse vogelkers.

Met een kraan uittrekken
Het met een kraan uittrekken van struiken en wortels kan een optie zijn, maar daarbij raakt de bodem beschadigd. Nazorg is daarbij dus heel belangrijk. Maar dat geldt in feite voor alle vormen van bestrijding omdat één keer aanpakken in de meeste gevallen onvoldoende is.

Ringen

In geval van forse struiken of bomen in vlakvormige landschapselementen (bosjes, hakhoutbosjes), dus schaduwrijke omstandigheden, is ‘ringen’ een optie. Bij het ringen wordt de stam (op borsthoogte) rondom met een scherp gereedschap geschild over een breedte van 5-10 centimeter. Hierbij wordt alleen de bast/schors verwijderd, dus tot op het onderliggende, witte hout. Denk er om dat bij het ringen de bast/schors geheel rondom verwijderd wordt, zodat het transport van stoffen in de boom onderbroken wordt, waarna de boom (langzaam) afsterft. Want dat is de bedoeling bij het ringen, het afsterven van de gehele boom, inclusief wortelgestel. Zodra de boom dood is kan deze afgezet worden en zal de stobbe niet weer uitlopen. Inplanten met de juiste soorten struiken en bomen zorgt voor vervangende beplanting.


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie