Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

Geplaatst op maandag 23 januari 2023


De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons werkgebied. Bij Veenklooster, Kootstertille, Drogeham en rond de Mûntsjegroppe/Seadwei bij Eastermar is de Amerikaanse vogelkers in opmars. Niet persé allemaal in singels langs agrarische percelen, maar ook daar heeft Landschapsbeheer Friesland ze verspreid gezien. Omdat het nu nog beheersbaar zal zijn is het een goede zaak dit aan te pakken.

De Amerikaanse vogelkers is een soort die niet thuishoort in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten worden verdrongen. Dit gaat ten koste van variatie aan soorten en dus de biodiversiteit.

Hoe herken je de Amerikaanse vogelkers

  • Het meest opvallend is het vrij grote, stevige, ietwat leerachtige en gladde/glanzende blad. Het kan verward worden met de (inheemse) Europese vogelkers, maar deze heeft in tegenstelling tot de Amerikaanse een dof, dus niet glanzend blad. Het blad is giftig voor vee. In de herfst verkleurt het blad van groen naar geel en op dat moment is de soort er goed uit te pikken.
  • Tijdens de bloei, in het voorjaar, vallen de trossen met witte bloemen op. In het najaar draagt de struik of boom donkerrode tot zwarte bessen. Deze worden graag gegeten door bijvoorbeeld lijsterachtigen en daarmee dragen vogels bij aan de (voor ons ongewenste) verspreiding van de zaden. De stam van de struik of boom is vrij donker van kleur.
  • De twijgen hebben een sterke geur, goed te ruiken nadat de bast met de nagel ‘geschild’ is. Veel mensen vinden het een vieze geur, anderen herkennen er een amandelachtige geur in.

Hoe kan je de Amerikaanse vogelkers het beste bestrijden:

Afhankelijk van de groeiplaats en aard van de beplanting kunnen verschillende methoden gebruikt worden. Handmatig uittrekken, met een kraan uittrekken of ringen.

Handmatig uittrekken
Voor kleine opslag is het handmatig uittrekken ervan een goede methode. Wat oudere opslag of jonge struiken zijn al snel te groot om nog handmatig uit te trekken, dan is het uitsteken met behulp van een steekspade een optie. Als ook dit niet meer kan vanwege de grootte van de struiken, dan is uitputten van de stuik de beste methode. Dit hout in dat in eerste instantie de stammen van de struiken gezaagd of met een grote takkenschaar geknipt worden, zo dicht mogelijk bij het maaiveld. Omdat de stobbe en het wortelgestel achterblijft in de bodem, zal de struik zich proberen te verjongen, door uitlopers op de stobbe te vormen. Door de jonge uitlopers herhaaldelijk met een steekspade van de stobbe af te snijden, wordt deze uitgeput. Het inplanten met de goede soorten bomen en struiken, dus het bedekken van de bodem zorgt voor minder goede omstandigheden voor de Amerikaanse vogelkers.

Met een kraan uittrekken
Het met een kraan uittrekken van struiken en wortels kan een optie zijn, maar daarbij raakt de bodem beschadigd. Nazorg is daarbij dus heel belangrijk. Maar dat geldt in feite voor alle vormen van bestrijding omdat één keer aanpakken in de meeste gevallen onvoldoende is.

Ringen

In geval van forse struiken of bomen in vlakvormige landschapselementen (bosjes, hakhoutbosjes), dus schaduwrijke omstandigheden, is ‘ringen’ een optie. Bij het ringen wordt de stam (op borsthoogte) rondom met een scherp gereedschap geschild over een breedte van 5-10 centimeter. Hierbij wordt alleen de bast/schors verwijderd, dus tot op het onderliggende, witte hout. Denk er om dat bij het ringen de bast/schors geheel rondom verwijderd wordt, zodat het transport van stoffen in de boom onderbroken wordt, waarna de boom (langzaam) afsterft. Want dat is de bedoeling bij het ringen, het afsterven van de gehele boom, inclusief wortelgestel. Zodra de boom dood is kan deze afgezet worden en zal de stobbe niet weer uitlopen. Inplanten met de juiste soorten struiken en bomen zorgt voor vervangende beplanting.


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie