Energietransitie

Vanuit de samenleving is een groeiende vraag merkbaar naar duurzame energie. Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om de productie hiervan op te pakken. Denk hierbij aan zonne-energie, wind of biomassa. Leden van de NFW zien kansen maar lopen soms ook tegen hindernissen aan die hun plannen dwarsbomen. Zo kan het net de spanning soms niet aan of wordt achter het net gevist bij de aanvraag van een SDE+-subsidie. De plannen worden dan op een zacht pitje gezet.
Vereniging NFW wil haar leden hierin verder helpen. De provincie en het ministerie EZ bieden NFW de mogelijkheid om in een pilot de kansen te zoeken voor energietransitie in de Noardlike Fryske Wâlden. Invalshoek is om de verantwoordelijkheid en sturing in de streek te houden met betrokkenheid van burgers, bedrijven en overheden.

Pilot

In de pilot wordt bekeken of energiesubsidies eenvoudiger naar het gebied zijn te halen, door de NFW als tussenpersoon te laten optreden. Maar ook de opslag van overproductie van elektriciteit in bijvoorbeeld accu’s wordt in beeld gebracht. Het is hierbij de bedoeling om samen te werken met de dorpen. Daarom willen we graag de energiecoöperaties uit de regio betrekken in deze pilot. De NFW zoekt nog leden die hierin willen meedenken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven bij bureau NFW.