Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor collectieve aanpak duurzame energieproductie

Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019


Als boeren voor het opwekken van zonne-energie als collectief subsidie zouden kunnen aanvragen dan zou er 10 tot 20 meer zonne-energie kunnen worden opgewekt. Ook de kosten voor de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk kunnen veel lager. Daarnaast wordt met het benutten van boeren daken de aanleg van mega-zonneweiden voorkomen. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) pleit in een brief aan minister Wiebes voor het aanpassen van de regels voor de SDE+ subsidie, dé subsidie voor duurzame energie.

Het pleidooi komt op het moment dat de minister van plan is de huidige SDE+ regeling per 1 januari 2020 te verbreden naar de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). Ook in deze nieuwe stimuleringsregeling kan alleen per bedrijf subsidie worden aangevraagd.

Huidige subsidieregeling

In de huidige SDE+ regeling worden aanvragen voor zonnepanelen op boeren daken op volgorde van binnenkomst en individueel behandeld en toegekend. Daarmee is de aanvraag locatie gebonden. Als het project niet rendabel blijkt te zijn of als er beperkingen in het netwerk zijn dan gaat het project niet door en vloeit het geld terug naar de subsidiepot.

Meer rendement met collectieve aanpak

Een collectieve aanpak via een gebiedscollectief zorgt voor een veel grotere realisatie van duurzame energieproductie. Uit een enquête, die de vereniging al eerder onder haar leden hield, blijkt dat 10x meer leden bereid zijn om te investering in zonnepanelen als dit via een collectief gebeurt.

Bij een individuele aanvraag worden alleen de installaties gerealiseerd die een goede business case hebben, terwijl in het collectief er gemiddeld een positieve business case moet zijn. Hierdoor kunnen op meer daken zonnepanelen worden geïnstalleerd. Wanneer er samengewerkt wordt met de netbeheerder en die meer mogelijkheden krijgt, kan het netwerk beter worden benut tegen lagere kosten. Daarnaast biedt de collectieve aanpak perspectief voor lokale energie-coöperaties. Zo kunnen zij de vraag om een dak voor een postcoderoos-installatie voorleggen aan een collectief.

Zon op boerendaken

De vereniging NFW zet zich in voor natuurinclusieve landbouw. Om dit mogelijk te maken, is meer ruimte voor landbouwgrond nodig. De vereniging pleit er dan ook voor om eerst bebouwde oppervlakten te gebruiken voordat er zonnepanelen in de weides worden gezet.

Plattelands Energiebedrijf

De huidige SDE+ regeling valt samen met Europese regels. Vooruitlopend op de wijziging daarvan is de verenging NFW bezig met het oprichten van een Plattelands Energiebedrijf (PEB) voor collectieve inkoop van zonnepanelen en het opwekken van groene energie. Het energiebedrijf kan deelnemers ontzorgen en bewoners laten participeren waardoor de opbrengsten van de energieproductie direct in de streek terecht komen.

Succesformule collectieven

De vereniging heeft met de uitvoering van de ANLb en de coördinerende rol daarin ervaring die bijdraagt aan de succesformule voor het energiebedrijf zoals het bottum-up werken, kennis van de regio, korte lijnen met potentiële deelnemers en stakeholders, zicht op verdienmodel, draagvlak onder de leden en in de samenleving en de samenwerking met o.a. netbeheerders en andere stakeholders.

Met de kennis van en ervaring in dit gebied kan NFW deze energieambitie samen met de leden waarmaken en als voorbeeld fungeren voor de 39 andere collectieven voor ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) in Nederland.

Lees ook het interview met Tom de Jong, bestuurslid NFW in het Friesch Dagblad d.d. 17 augustus 2019 of luister het interview dat Albert van der Ploeg, voorzitter NFW gaf aan BNR Nieuwsradio d.d. 20 augustus 2019


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie