Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor collectieve aanpak duurzame energieproductie

Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019


Als boeren voor het opwekken van zonne-energie als collectief subsidie zouden kunnen aanvragen dan zou er 10 tot 20 meer zonne-energie kunnen worden opgewekt. Ook de kosten voor de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk kunnen veel lager. Daarnaast wordt met het benutten van boeren daken de aanleg van mega-zonneweiden voorkomen. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) pleit in een brief aan minister Wiebes voor het aanpassen van de regels voor de SDE+ subsidie, dé subsidie voor duurzame energie.

Het pleidooi komt op het moment dat de minister van plan is de huidige SDE+ regeling per 1 januari 2020 te verbreden naar de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). Ook in deze nieuwe stimuleringsregeling kan alleen per bedrijf subsidie worden aangevraagd.

Huidige subsidieregeling

In de huidige SDE+ regeling worden aanvragen voor zonnepanelen op boeren daken op volgorde van binnenkomst en individueel behandeld en toegekend. Daarmee is de aanvraag locatie gebonden. Als het project niet rendabel blijkt te zijn of als er beperkingen in het netwerk zijn dan gaat het project niet door en vloeit het geld terug naar de subsidiepot.

Meer rendement met collectieve aanpak

Een collectieve aanpak via een gebiedscollectief zorgt voor een veel grotere realisatie van duurzame energieproductie. Uit een enquête, die de vereniging al eerder onder haar leden hield, blijkt dat 10x meer leden bereid zijn om te investering in zonnepanelen als dit via een collectief gebeurt.

Bij een individuele aanvraag worden alleen de installaties gerealiseerd die een goede business case hebben, terwijl in het collectief er gemiddeld een positieve business case moet zijn. Hierdoor kunnen op meer daken zonnepanelen worden geïnstalleerd. Wanneer er samengewerkt wordt met de netbeheerder en die meer mogelijkheden krijgt, kan het netwerk beter worden benut tegen lagere kosten. Daarnaast biedt de collectieve aanpak perspectief voor lokale energie-coöperaties. Zo kunnen zij de vraag om een dak voor een postcoderoos-installatie voorleggen aan een collectief.

Zon op boerendaken

De vereniging NFW zet zich in voor natuurinclusieve landbouw. Om dit mogelijk te maken, is meer ruimte voor landbouwgrond nodig. De vereniging pleit er dan ook voor om eerst bebouwde oppervlakten te gebruiken voordat er zonnepanelen in de weides worden gezet.

Plattelands Energiebedrijf

De huidige SDE+ regeling valt samen met Europese regels. Vooruitlopend op de wijziging daarvan is de verenging NFW bezig met het oprichten van een Plattelands Energiebedrijf (PEB) voor collectieve inkoop van zonnepanelen en het opwekken van groene energie. Het energiebedrijf kan deelnemers ontzorgen en bewoners laten participeren waardoor de opbrengsten van de energieproductie direct in de streek terecht komen.

Succesformule collectieven

De vereniging heeft met de uitvoering van de ANLb en de coördinerende rol daarin ervaring die bijdraagt aan de succesformule voor het energiebedrijf zoals het bottum-up werken, kennis van de regio, korte lijnen met potentiële deelnemers en stakeholders, zicht op verdienmodel, draagvlak onder de leden en in de samenleving en de samenwerking met o.a. netbeheerders en andere stakeholders.

Met de kennis van en ervaring in dit gebied kan NFW deze energieambitie samen met de leden waarmaken en als voorbeeld fungeren voor de 39 andere collectieven voor ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) in Nederland.

Lees ook het interview met Tom de Jong, bestuurslid NFW in het Friesch Dagblad d.d. 17 augustus 2019 of luister het interview dat Albert van der Ploeg, voorzitter NFW gaf aan BNR Nieuwsradio d.d. 20 augustus 2019


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie