Ontdek de mooiste weidevogelgebieden van de Noardlike Fryske Wâlden

In de Noardlike Fryske Wâlden liggen ruim 60 plasdrasgebieden (40 ha). Een aantal daarvan is vanaf de weg goed te zien. Het publiek, dat vooral in coronatijd graag de natuur in gaat, kan wandelend, met de fiets of de auto vanaf de weg zelf gaan kijken of zij een grutto, kievit, tureluur of scholekster met kuikens kunnen zien op de volgende locaties:

Achtkarspelen

 • 1. Stynsgea, Heawei in Surhuizum vanaf de vogelkijkhut Surhuizumermieden van Staatsbosbeheer bij Tseard Veenstra
 • 2. Gerkeskleaster, Dokkumertrekweg tussen Buitenpost en Gerkesklooster bij boer Hans Dijkstra


Noardeast-Fryslân

 • 3. Kollum, Stroobossertrekvaart in Augsbuurt bij boer Jan Hendrik Brinkman
 • 4. Westergeast, De Zwagermieden Easterbroeksterwei bij splitsing met Langwaersterwei bij boer Kornelis Hietkamp


Dantumadiel

 • 5. De Terp, Kolkensloane 5 in Driezum bij Leo Broersma
 • 6. De Terp 2, Wâlddyk, ten noorden van de Trekwei tussen Dokkum en Driezum bij boer Wytse de Wit
 • 7. De Koai, De Singel 10, Damwâld bij boer Andries Halbesma
 • 8. Claerkamp, Trekwei richting Wâldfeart in Rinsumageest bij Yde Wierda
 • 9. Tusken Wâld en Ie, De Wynzerdyk in Oentsjerk bij boer Bart van der Steege en Aware
 • 10. Bûtefjild, Bûtefjild ter hoogte van nummer 11 in Veenwouden bij boer Hessel Boersma
 • 11. It Reitfjild, Reitfjildsdyk in Bartlehiem bij Bart van der Hoog


Tytsjerksteradiel

 • 12. Om ‘e djippe gatten, Stinswei in Garyp bij boer Willem Veenstra


Smallingerland

 • 13. De Feanhoop, Kraenlânswei in De Veenhoop bij boer Bert Pratley
 • 14. Hege Warren, Hegewarren in Oudega (Sm.) bij boer Daan den Hoed

Download hier de omschrijving en plattegrond met locaties

Download hier de weidevogelbingo

In het werkgebied van de vereniging liggen ruim 60 plasdrasgebieden (40 ha). Een aantal daarvan is vanaf de weg goed te zien.

Ga zelf een kijkje nemen op de fiets of met de auto. Met een beetje geluk zie je een kuiken van bijvoorbeeld de kievit, grutto, tureluur of scholekster. Neem een verrekijker mee om ze nog beter te kunnen zien!

We hebben wel een dringend verzoek: Blijf op de weg en houd de hond aan de lijn en de poes in de mand zodat de vogels ongestoord kunnen broeden.

In het gebied tussen Dokkum en Drachten zorgen bijna 200 weidevogelbeheerders van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor de bescherming van de weidevogels. Dit doen zij door bijvoorbeeld met:

 • De aanleg van een plasdras: (extra) water op het weiland voor meer voedsel voor kuikens (insecten, wormen)
 • Ecologisch slootschonen voor meer biodiversiteit
 • Het instellen van een rustperiode waarin niet wordt gemaaid
 • Met kruidenrijk grasland doordat de randen niet worden bemest
 • Met bloemrijke randen die insecten aantrekken als voedsel voor de vogels
 • Legselbeheer waarmee 50 m2 gras om het nest en kuikenstroken blijven staan
 • Het gebruik van ruige mest waardoor er meer insecten en wormen (in de bodem) zitten

Lees hier meer over ons weidevogelbeheer.

Download hier de omschrijving en plattegrond met locaties

Download hier de weidevogelbingo